Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

onsdag 19 september 2018

Yom Kippur och Europas antisemitiska fundament

Golem*
En palestinier som försökt bränna ner en synagoga i Göteborg under pågående ungdomsfest kan enligt svensk domstol inte utvisas till sitt hemland eftersom man, enligt denna domstol, kan förvänta sig att han ska utsättas för tortyr av Israel. Sverige har erkänt staten Palestina men i den Europeiska historien har den judiska världskomplotten alltid räknats som sanning, inofficiellt eller skamlöst öppet, så det känns väl fullt naturligt att misstänka att en mordbrännare i Palestina ska kidnappas av Israel för att de ska kunna tortera honom ifred för ett brott han begått i Sverige.

Det kan verka tokigt men det här är inget nytt tänkande vad gäller judar. Den mest spridda antisemitiska myten är ju att det finns en global judisk komplott. Domstolen ansluter sig till denna tradition eftersom man menar att risken är stor att denne antisemit ska utsättas för tortyr i tredje land om han utvisas till sitt hemland. Tydligen anser också denna domstol att Sverige ska agera någon slags garant mot denna globala komplott från de lömska judarna som inte drar sig för något när det gäller att hämnas brott mot judar varän de begås.

 Jag förstår så väl att sagorna om Golem var en nödvändig tröst i ett totalt fientligt samhälle och fast jag vet att den där propagandalögnen om konspirationen bara är just ett påhitt av judehatare, önskar jag ibland att de hade rätt. Denna vansinniga idé om en judisk komplott skulle behöva vara sann, om några behöver ett underjordiskt nätverk som beskyddar dem globalt är det judar. När till och med en svensk domstol, långt ifrån det tryck som utövas av våldsam islamism, på fullt allvar dömer enligt en urgammal antisemitisk föreställning om en judisk global konspiration ger jag upp hoppet om att förnuft och medmänsklighet ska segra över judehatet. 

Och ändå är judarna ett folk som varje år, just vid denna tid på hösten, firar Yom Kippur, försoningsfesten, under vilken det är en plikt att be om förlåtelse och ta itu med sin egen ondska och sina många felsteg. Dessutom är det en plikt att också förlåta under denna högtid. Jag kan verkligen inte förstå varför alla känner sig så hotade av denna lilla folkgrupp med traditioner som knappast kan hota världsfreden, snarare precis motsatsen. Denna tro som gett oss mänskliga rättigheter och tankar om allas likhet inför Guds rättvisa lag genom den första kända lagsamlingen som gäller lika för alla människor: tio Guds bud och omfattas av ca 20 miljoner människor, kan ju rent objektivt inte uppfattas som farlig. Jag kan bara se att det finns en ond grogrund i oss hedningar och att denna hatets mylla, som inte bryr sig om fakta eller rimlighet, infekterar våra gemenskaper utan att vi ens märker det.

För jag tror inte att domstolen i Göteborg uppfattar sig som virriga antisemiter, de menar nog bara att
Välklädd kejsare.


det är förnuftigt att inbilla sig att det judiska Israel är så hämndlystet att de kan tortera en man som begått ett brott mot svenska judar i Sverige trots att mordbrännaren befinner sig i Palestina. Men att ha sådana märkliga föreställningar om staten Israel är faktiskt bara ren och skär gammaldags antisemitism i en flortunn förklädnad som kallas "kritik mot staten Israels politik". En dräkt designad och sydd av dem som stod bakom den berömde kejsarens nya kläder och för alla som vill se kan den inte dölja det faktum att Europas arv av antisemitism lever och har hälsan. Efter en kort parentes just efter Förintelsen, när antisemitismen var lite svag och krasslig, har den nu repat nytt mod. Det bevisar denna dom i en svensk domstol anno 2018.

*Forskare tänker sig att legenderna om rabbi Loew och sagan om Golem var ett sätt för förtryckta judar att trösta sig under de ständigt återkommande pogromerna. Golems övernaturliga styrka kunde ju vara ett skydd mot omvärldens våld.