Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

torsdag 14 december 2023

Mig äger ingen-utom Jesus

 

Bilder ur ACT SvKs kampanj mot tvångsäktenskap för  unga flickor
Bryt en tradition!

Lucia,  Lucia, älskade flicka som vägrade påtvingat äktenskap, bad sin mor till helande vid St. Agatas grav och delade ut det som skulle blivit din hemgift och brudkista till de fattiga i Syracusa, både i fängelset och i fattigkvarteren.

 Jag skriver detta öppna brev till dig denna mörka adventstid 2023. Nyss såg jag en kvinna som dött i ett bombanfall i Gaza och på hennes kropp skrevs det "martyr". Så klart var hon inte det, hon dog inte på grund av att hon vittnade om sin tro. Hon dog därför att hennes regering består av galna terrorister som räknar människoliv för intet. Deras  sk. "egen" befolkning är kanonmat och sköldar som kallas martyrer, i deras propaganda.  Och deras grannar i Israel är i deras ögon inte ens människor, de är Jahoud och de ska utrotas för att domedagen ska påskyndas genom det kaos deras terror skapar. Hamas övergripande mål är en värld helt utan judar och helt under deras fascistiska kontroll.

Du, Lucia, är däremot martyr på riktigt. Du valde själv, helt aktivt att inte avsäga dig din tro. I stället bejakade du din längtan efter ett liv i celibat. Kanske längtade du efter att grunda ett kloster?  Kanske skulle du ha grundat ett kloster i Gaza om du fått leva? Nu pulvriseras gamla kyrkor och kloster där av bomber avsedda för terrorister som gömmer sig bland civila. Civila som absolut inte har valt att lida och alltså inte alls är martyrer. De är sorgliga dödsoffer för en nihilistisk dödssekt som hatar kvinnor, barn, bögar  och alla "otrogna". 

Ja, dig också Lucia, du representerar nästan allt som Hamas hatar: frihet att välja själv fast du är kvinna, olydnad mot föräldrar, opassande beteende genom att ensam vandra runt med mat till både män och kvinnor och framför allt var du otrogen,  kristen och enbart Jesu egendom, absolut ingen mans, inte kejsarens. Du gladde dig åt att enbart vara Kristi brud och du erkände honom som din Herre Gud. Du hade blivit martyr även idag om du hade bott i Gaza, det hade Hamas "modiga gossar" sett till. Med eller utan hjälp av israeliska bomber.tisdag 12 december 2023

11 december Damasus I död 384 - Gläd dig du Kristi brud och möt din Herre Gud!

Christos Pantocrator, Hagia Sofia

 Vi har mycket att tacka Damasus I för. Hans pontifikat var det som tydliggjorde kyrkans lära gentemot Arius lära som i mångt och mycket är lik islams lära om vem Jesu är. Arius var också en soldaternas favorit han tog inte pacifismen som en viktig kristen doktrin. Men kyrkan som blev kvitt arianismen hade ett jobb med att göra teologi av krigen som följde med att Romarriket plötsligt omfamnade kristendomen som sin egen mest favoriserade religion efter sekler av förföljelser. Det var också  Damasus I som vigde Ambrosius till Biskop i Milano där han ersatte den arianske påvepretendenten Ursinus och Ambrosius ledde i sin tur kyrkofadern Augustinus till tro. 

Augustinus var den som först utvecklade tanken om det rättfärdiga kriget och krigets lagar. Hans idé var att ett rättfärdigt krig aldrig fick vara ett anfallskrig. En kristen hade en plikt att försvara andra som angreps men aldrig anfalla någon annan först. Man fick inte heller utsätta någon för överdriven grymhet eller plundring. Den strikta pacifismen hade dock redan i praktiken vittrat sönder. Damasus själv hade vunnit påvestolen av Ursinus i regelrätta gatustrider i Rom. Ursinus och arianerna gav sig inte utan strid när Damasus skulle inta påvestolen så striderna* var, enligt Augustinus teologiska reflektioner, rättfärdiga försvarsåtgärder av Damasus.

Damasus I bild från 300-talet

Förutom att han alltså hade ett finger med i spelet om Augustinus själ, var det också Damasus I som bestämde att Petrus är alla påvars fader och den som legitimerar påvens inflytande över västkyrkan. Men , som skrivet var, Arianerna blev av Damasus rejält tilltufsade med hela deras bagage. Allra störst inflytande på framtiden hade dock Damasus genom att initiera en översättning av Bibeln till latin , den version som kallas Vulgata=den folkliga som översattes av kyrkofadern Hieronymos. Genom denna översättnng kunde mängder av icke-grekiskkunniga läsa Bibeln och jag, som obotlig läsare, anser ju att detta var ett stort steg mot dagens underbara läge att Bibeln finns översatt till alla möjliga språk, ofta som den bok som översätts först av alla på ett nyframtaget skriftspråk.

Tack Gud för denna stora gåva till mänskligheten! 
* En roman jag verkligen älskade som ung var Den siste athenaren av Viktor Rydberg där han framställde dessa strider som onödiga och löjeväckande gräl om petitesser. Men hade jag fullt ut fattat vad de stred om, hade jag nog inte varit lika med på Rydbergs tes. Arianernas idé om Jesus som skapad och typ en Muhammed, nej det tror jag inte på. Den läran är jag lycklig över att kyrkan skippade. Sedan kan det ju ha varit så att sanningen om Jesus som Gud ändå hade överlevt. Sanningen har ju en förmåga att ändå överleva, men jag tror det ändå var det bästa som hände när Arianismen fick sin egen religion: Islam. Den jättestriden inom kyrkan, som kan strida om små  detaljer i det oändliga, hade verkligen inte varit till gagn för någon. Nu finns två tydliga alternativ att ta ställning till och det värsta tvånget, som Rydberg vände sig emot med kraft, står ju numera arianismen för. Jag tror det var arianernas stora inflytande bland soldater som gjorde arianismen till islam som inte alls drog sig för att använda våld i spridandet av sin lära.  Jag kan inte hitta att Arius drev denna tes. Arius själv hade väldigt lite inflytande över den rörelse som sedan hans död burit hans namn. Lite som Toivo Korpela inte hade med korpelarörelsen att göra.


söndag 10 december 2023

Andra söndagen i Advent: Himmelriket är nära


 I never saw a moor

I never saw the sea

Yet now I know how the heather looks

and what a wave must be


I never spoke with God,

nor visited in  Heaven

yet certain am I of the spot

as if the chart were given

Emily Dickinson föddes 10 december 1830 i Amhurst , Massachusetts och dog där 56 år senare. Precis som dikten säger var hon ingen globetrotter utan efter studier förblev hon hemmadotter och skötte sitt sociala liv mestadels via brev. Hon var helt enkelt vad vi idag kallar en hemmasittare så hon hade sannolikt haft mycket glädje av dagens sociala medier. Ändå vittar hennes korrespondens och poesi om ett stort intellekt fyllt av intryck och erfarenheter som beskriver verkligheten just som den är. 

Hon har bland annat beskrivit just det där speciella ljuset på vintereftermiddagen, som här just nu är vid tvåtiden, så jag känner igen det exakt. Detta utan att jag någonsin varit i Amhurst , Massachusetts. "There's a certain slant of light/ Winter afternoons" På många sätt är hennes liv likt mänsklighetens i förhållande till Guds rike. Vi är hemma här på vår lilla blå planet och kan inte annat än leva här och bara föreställa oss världar större än den här. Plötsligt når oss ett ljus som avslöjar en del av hemligheten med Guds rike: att Himmelriket är nära.

Himmelriket har ju kommit till oss. Nära som mammabröstet för ett ammande spädbarn. Vi är dessa spädbarn som får allt vi behöver av den ammande Guden-El Shaddai. Men  spädbarnet är också Gud och Himmelriket är där han är i mamma Marias livmoder, vid hennes bröst och där vi är församlade i Jesu namn. Kartan till Himmelriket har vi redan.

Christos Jinieti/ Gläd dig du Kristi brud

 


torsdag 7 december 2023

St Nikolaus dag

St.Nikolaus med scener ur hans liv.

 Så mycket händer den 6 december. Bland annat vaknar yrvakna för att hitta godis i skohyllan som de städade kvällen innan. Normalt sett har St, Nikolaus fyllt deras skor med både godis och små presenter. Om skorna är i oordning hittar de kanske ett ris eller lite kol i skorna. St. Nikolaus är inte helt kravlös i sin generositet.

 I Finland firas självständighetsdagen den 6 december 1917 varje 6 december. Den firas med allvar. Och det passar ju sig i ett land som strax efter självständigheten störtades i inbördeskrig mellan de Röda (sovjetkommunisterna plus några ryska trupper som inte lät sig avväpnas) och de Vita, regeringstrupperna. De allra flesta ryska förband lade ner sina vapen helt frivilligt men eftersom klassklyftorna var stora även i Finland, om än inte lika bråddjupa som i Ryssland, tex fanns inte livegenskapens destruktiva inflytande i Finland, anslöt vissa ryssar till finska revolutionärer som ville bli en sovjetstat och utplåna klasskillnaderna med våld. 

Om något korrumperar själen på människor är det slaveri. Svidrigajlov i Dostojevskijs Brott och straff är ett gott exempel på hur rutten en slavägare blir.  Att tro sig vara bättre, att inbilla sig att ha mer rätt än alla andra till liv, frihet och ekonomiskt överflöd och att tro sig ha rätten att använda andra människor efter eget behag är förödande. Svidrigajlov har förstås utnyttjat livegna flickor och även mördat en liten flicka, samt sin rika fru. I just hans fall kommer till slut skulden ikapp men utan att han hinner göra bot, självmordet (eller hjältemodet?) blir hans utväg.

Nikolaus gick en helt annan väg i sin tid. När han blev föräldralös och fick ett stort arv av sin rika familj tog han tillfället i akt att utjämna skillnader och friköpa slavar med sina tillgångar. Hela hans liv blev en botgöring för de orättvisor som gräver klassklyftor genom samhällen och själar. Därför är han än idag universellt älskad och har blivit modellen för jultomten till och med i länder som inte firar kristen jul. Utan att dö martyrdöden, han bara fängslades under Diocletianus förföljelse, är han ändå helgonförklarad. Och den som gick segrande ur Diocletianus förföljelse var Nikolaus och alla kristna, även de som blev martyrer.

Jag kan inte låta bli att tänka kontrafaktiskt här: tänk om överklassen i Finland hade tänkt som Nikolaus, hade man då sluppit inbördeskrigets förödelse? Om man sagt, ja, vi har ju redan kvinnlig rösträtt, varför inte bygga ett helt rättfärdigt samhälle? Varför inte införa progressiv beskattning och välfärd för alla? Barnbidrag och arbetslöshetsförsäkring skulle helt säkert ha gjort slut på svält och orättvisor som utgjorde grogrunden till hatet som ledde de röda till att ta till vapen och terror mot sin egen regering. 

Jag vet så klart inte. Kanske var det bara sovjetisk propaganda som lurade dem. Hamas är ett exempel på en terrorrörelse som absolut inte är fattiga och maktlösa. Tvärtom är de snorrika och har oinskränkt makt på Gazaremsan medan de högsta ledarna vältrar sig i lyx på hotell i Qatar. På många sätt liknar islamistiska terrorister slavägarna i Ryssland och Romarriket som helt tappat respekten för andra människors rättigheter och den lilla välgörenhet de idkar är inte ägnad att utjämna klasskillnader, bara till att stärka deras makt.

Och varför är inte den oerhört marginaliserade och mycket sent befriade från slaveri, folkgruppen romer aktiv i allehanda terrordåd världen runt? Varför är få, om ens någon terrorist, rom från Rumänien?  Nej, det finns sällan enkla och entydiga förklaringar på krig och terror. Men jag kan inte annat än tro att Nikolaus metod är den väg som leder till fred och rättvisa i längden. Jag kan naturligtvis se att Finland idag är en välfärdsstat och det var sannerligen bra att de vita vann inbördeskriget. Det var också bra att Sovjet senare inte lyckades återerövra Finland under Andra Världskriget. Men denna dag kan vi ju ändå inspireras av Nikolaus metod att vinna över en totalt övermäktig förtryckare genom att utjämna förmögenhetsklyftor och friköpa slavar. Den metoden vinner i längden. 

O folk, från Herren viket
i syndig lust och flärd,
betänk: det helga riket
är ej av denna värld,
ej av dess vise funnet,
ej av dess hjältar vunnet.
Välsignad vare han
som kommer i Herrens namn! (Finska psalmbokens version av denna vers av Bereden väg för Herran)tisdag 5 december 2023

Födda i purpur: Crispina och Basileois II

 

Alexander Nevsky-katedralen , en Bysantinsk kyrka i Sofia, Bulgarien

Men ni, mina kära, skall bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i helig ande. 
Håll er kvar i Guds kärlek och se fram mot att vår herre Jesus Kristus skall förbarma sig och ge er evigt liv. Judasbrevet  1:20-21

Crispina var en välbärgad numidisk (Numidien=Algeriet) kvinna av en välkänd och rik familj, Augustinus talar om att hon var av nobel familj. Överklass var hon alltså född in i.  Men hon var kristen under Diocletianus försök att stabilisera Romarriket genom att ge alla samma värdegrund och i denna värdegrund låg offrandet till de romerska gudarna.  Att vara kristen har inte betytt högstatus speciellt ofta eller länge. Om man skulle ha nytta av att vara kristen i samhället får man åtminstone inte ta sin tro på så stort allvar att man låter det synas i vardagslivet så pass att man utmanar makten i sitt samhälle.

Pakistanska fattiga jordbruksarbetare hamnar därför i samma grupp som Crispina om de tex anklagas för blasfemi av avundsjuka muslimska grannar. De blir alltför ofta martyrer. Just det hände så klart Crispina. Man skamstraffade henne med att raka av henne håret och pressade henne att tillbe kejsaren med hennes gråtande barn som påtryckningsmedel.  Men Crispina vägrade ge sig. "Jag bryr mig bara om att min själ ska slippa plågas i evighet." Hon räknas till de jungfrumartyrer där den i Sverige mest kända snart ska firas: Lucia. Därav förstår vi att en jungfrumartyr mycket väl kunde vara flerbarnsmor, precis som mamma Maria kallas jungfru Maria, fast det som gette henne berömmelse var att hon faktiskt födde barn. 

Hennes absoluta motsats var Basileios II, kejsare av Östrom mellan 976-1025. Han föddes i purpur, Porphyrogenitos, alltså han var född i en framstående familj för att senare bli kejsare. Precis som Crisåina hade han alltså hög status och god ekonomi från första början av sitt liv. Dessutom var kristendomen ingen liten bakgårdsreligion för slavar och kvinnor längre, nej nu var det den religion som var statsbärande i Östrom sedan många sekler. Basileios II var en kristen kejsare, därför hade han allt och kunde använda detta allt till gott eller ont. 

Han valde det sistnämnda och utmärkte sig för att föra ständiga krig vilket ledde till att det Östromerska riket nådde sin största utbredning under hans regeringstid. Han erövrade muslimska grannriken men även det gammelkristna Armenien och det lika kristna Bulgarien fick visserligen behålla sina egna kyrkor, men vid erövringen behandlade Basileois trupper bulgarerna så skoningslöst att han också kallas "Bulgarslaktaren".  Försvarskrig är väl de flesta med om kan vara just försvarligt, men ständiga erövringar och helt utan ursäkten att kristna ett land, där var Basileios fel ute.

Hans rike nådde också sin höjdpunkt med honom och sedan återstod bara nedförsbacken fram till Ottomanska rikets erövring av Konstantinopel 1453. Om något har skadat kristendomen på djupet var det dessa krigare som inte kunde låta bli att använda sin makt till erövringskrig. Till Östroms fall bidrog inte minst det förnedrande "Fjärde korståget"* som inte alls var ett korståg utan en plundringsräd mot just Konstantinopel. Återigen förment kristna som erövrade ett redan försvagat kristet rike, liksom Ryssland som nu låtsas kämpa mot nazismen i Ukraina. 

Historien, och den romerska samtiden,  ifrågasatte Crispina.  Hur en mamma kan lämna sina gråtande barn och låta sig halshuggas för något så privat och egendomligt som att vägra offra till de romerska gudarna trots att hon hade kunnat leva ett bekvämt liv om hon bara dagtingade lite med sitt samvete, var och är svårbegripligt. Mer sällan kritiseras kristna makthavare i historien som, Trrots att de fötts i purpur med silversked i mun,  utan att blinka erövrat grannriken med våld. 

Jag tror inte att det enbart beror på att Crispina var kvinna utan också på att vi vant oss vid våldsamma kristna makthavare genom tiderna. Vi tänker att det behövdes hårda tag mot den våldsamma muslimska expansionen och det ursäktar även erövring av kristna riken. Jag ser dock Basileios II som krigarkungen Karl XI vars son Karl XII krossade både stormakten Sverige, utarmade detta Sverige och låg i ständiga krig under mer än 20 år. Att födas i purpur förpliktar. Men ytterst få har den integritet som Crispina hade att faktiskt avstå från allt vad detta innebar av makt och bekvämlighet för att välja det absolut viktigaste framför allt annat.

   Ej kommer han med härar och ej med ståt och prakt dock ondskan han förfärar i all dess stolta makt.    Med Andens svärd han strider                                  och segrar när han lider .                                             Välsignad vare han , som kom i Herrens namn.

 

 

* en blasfemisk formulering. Påven exkommunicerade de som deltog i detta plundringståg, så att det fortfarande kallas "fjärde korståget" är på alla sätt felaktigt. Hela denna sed med korståg kan visserligen diskuteras men det är stor skillnad på defensivt försvar av heliga platser och livvaktsuppdrag för pilgrimer, samt plundringståg till ett kristet rike, försvagat av islams våldsamma erövringar.

måndag 4 december 2023

Adventskalendern börjar Första advent-Lydia


Därifrån fortsatte vi till Filippi, en stad som ligger i första makedoniska distriktet och är en romersk koloni. Där stannade vi några dagar. 13På sabbaten gick vi ut genom stadsporten och ner till en flod, där vi trodde att det skulle finnas ett böneställe. Vi satte oss där och talade till de kvinnor som hade samlats. 14En av dem hette Lydia. Hon var från Thyatira och handlade med purpurtyger, och hon hörde till de gudfruktiga. När hon nu lyssnade öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus sade. 15Hon och alla i hennes hus blev döpta, och sedan bad hon oss: »När ni nu har blivit övertygade om att jag tror på Herren, kom då och bo hos mig.« Och hon gav sig inte. Apostlagärningarna 16:12-15

 Första advent är i år den 3 december med den kära Lydia som helgonnamn. Hon som blev den första kristna européen och lät församlingen i Filippi mötas i hennes hus. Lydia som kom från  nuvarande Turkiet , trots att hon bodde i Grekland blev alltså en slags Pontifica Maxima (analogt med Pontifex Maximus= den största brobyggaren, en av påvens titlar). Hon byggde broar mellan Mindre Asien och Europa, mellan hednakristna och judekristna, mellan antiken och vår tid. 

En motsats till Lydia, en Anti-Lydia dog denna dag 316 e.Kr.  "Santifex Maximus" skulle man kunna kalla kejsar Diocletianus som orkestrerade den sista stora statligt organiserade kristendomsförföljelsen i Romarriket. Hela hans idé var att stärka och stabilisera Roms makt. Han införde en tetrarki som var ett slags maktdelning mellan fyra personer där två var kejsare och två vicekejsare just för detta ändamål. Hans hat mor kristendomen, men även Manikéerna, var logisk utifrån denna målbild: att dyrka kejsarna med Roms egna gudomar som mytologiskt fundament. Att dela en ideologisk värdegrund, skulle cementera Romarrikets makt och skydda rikets vidsträckta territorium från sönderfall. Diocletianus var alltså nationalist 1500 år innan uttrycket myntades.

Lydia , däremot, var som kristen immigrant från Mindre Asien en gränsöverskridare. Vi kristna är ju globalister* på riktigt. Vi vill att Jesunamnet ska höras runt kring hela globen. Som i en av de mest oundgängliga adventspsalmerna, Bereden väg för Herran:

Gör dina portar vida för Herrens härlighet,                                                se folken kring dig bida att nå din salighet.                                            Kring jordens länder alla                      ska denna lovsång skalla:          Välsignad vare han,                             som kom i Herrens namn.


 


*Ja, jag vet att det är ett vanligt kodord för judar bland antisemiter på högerflanken när de vänsterextrema talar om sionister. Men vi kristna är ju inympade i judendomen så globalist kallar jag mig gärna. Det är ju också en mycket exakt och rättvis beskrivning av kristendomen när den är som den ska. 


 

fredag 3 november 2023

Befria Israel från sina "vänner"

 Jag sa ju att sällskapet är mer, mycket mer,  påläst på Israels vänners sida men även här finns


förstås också galenskaper. De värsta "Israelvännerna" är de som kommer med bibliska profetior för att legitimera Israels existens, (ja. de är värre än israel"vänner" som fjäskar för vänstern i USA som själva använder ordet Palestina om hela landet "from the river to the sea", de är så lätta att avslöja i all sin ynkedom).

Som om det inte räcker med att FN beslutat att detta område som efter att Ottomanska imperiet föll kallat Palestinamandatet och styckades emellan de europeiska segrarmakterna i första världskriget skulle tilldelas judar, en liten del, och av  araber resten, den största delen. Transjordanien blev det stora landet där palestinaaraber skulle bo och i Israel skulle judar bo. Vi vet hur det gick (nåja, inte alla, speciellt inte schlagersångare, skådisar, Tv-programledare och allehanda posörer,* vet inget alls) arabstaterna anföll Israel så fort staten bildades och Israel vann. Jordanien ockuperade Västbanken som genast räknades som del av landet som då bytte namn till Jordanien. 1967 försökte arabstaterna åter med ett överfall då Israel vann igen Västbanken från Jordanien  när Jordanien lade ner sina krav på Västbanken (Samarien och Galliléen på Jesu tid) började en del kalla området Palestina. Allt detta vet jag , men om vi ska få fred måste det förflutna få vara just förflutet.


Som om det inte räcker med att Israel är Mellanösterns enda demokrati med full religionsfrihet och frihet för bögar, kvinnor och minoriteter att leva med fulla medborgerliga rättigheter i. Den lilla nationen, stor som Småland men avlångt och smalt så raketer och missiler når överallt från dess gränser. 

Som om det inte räcker att vid Israels bildande bodde ca 500 000 judar redan i Israel, alltså på den plats som historiskt har varit judars hemland. Inte som den ohistoriska propagandan påstår: att där bara bodde araber och inga andra folkgrupper där fram till 1948.

Som om det inte räcker att judar alltid har förföljts överallt. nu senast i Dagestan. I Sverige uppmanas judar att ligga lågt som en bög i valfritt arabland.

Som om det inte räcker att förintelsen gjorde det tydligt att judar, om någon nation, behöver ett eget land med en egen armé. Detta är en folkgrupp som hatats fullkomligt ohämmat överallt i alla tider. Den första förintelsen planerades av Haman i perserriket ca. 480 f.Kr. som dokumenterats i Esters bok i GT. Innan dess finns många försök att utrota judarna som när Egyptens farao ville göra sig av med alla nyfödda judiska gossebarn och bet sig i tummen genom att hans dotter adopterade lille nyfödde Mose.

Nej dessa Israelvänner  måste visa på religiösa urkunder för att rättfärdiga Israels existens. Det kan ju låta fint men vad är det man säger egentligen? Jo att utan dessa texter skulle vi inte behöva en judisk nationalstat. Det är bara med tvång från Gud själv vi övriga kan tillåta denna lilla udda och jobbiga folkgrupp att ha en egen stat och armé.

Dessutom tolkar dessa "Israelvänner" texterna som om Israels gränser ska svälla ut över hela Sinai-halvön, södra Libanon och Syrien, samt Västbanken och Gaza förstås. I deras föreställningsvärld finns ingen tanke på en tvåstatslösning trots 75 år av bevis på hur illa palestinierna behandlas i Jordanien, Libanon, Syrien och övriga arabländer som det var menat att de skulle bo i och ha som sitt land efter kolonialtidens slut.

Att ha bibelord som huvudsakliga argument för staten Israels rätt att existera gör dessutom argumenten ytterst svaga. det är en liten minoritet i några få av FN-staterna som har en fundamentalistisk bibelsyn och de judar som tolkar Bibeln mest strängt och ordagrant är de ortodoxa som inte alls erkänner Israel som det land som profetiorna talar om eftersom de menar att Messias ska upprätta detta rike, inte FN.

Farligast av alla sidor på detta argument är den fanatism som alltid lurar vid tröskeln. Hamas och de andra galna fanatikerna borde vara de enda som kör med religiösa argument om "martyrer" och längtan efter att sätta igång domedagen då judarna ska utplånas av Allah, enligt deras urkunder och Koran-tolkning. 

Benjamin Netanyahu gjorde just tveksamma bibelreferenser vid en presskonferens i veckan. Det är sannerligen inte en smart strategi att försätta sig i positionen av att vara en spegelbild av galningarna i Hamas. Han försöker kanske samla poäng hos hårdföra nationalister , (eller svara någorlunda "proportionerligt") men som sagt, de judar som är mest bibelintresserade godkänner ju inte Israel som religiös nation. Dåligt på alla sätt, vilket ju varit Netanyahus signum sedan länge. 

Och de som alltid försvarar saker som görs av judiska inbyggare på Västbanken bara för att de palestinska företrädarna är genomkorrupta antisemiter är vänner som Israel sannerligen inte behöver. Vi som verkligen är Israels vänner borde självklart inte försvara orättfärdiga beslut och handlingar. De obegripliga sprängningarna av hus till terroristers familjer exempelvis, som nu inte har förekommit på länge, var ju helt galet och oförsvarligt. De enda som vinner på sådant är ju HAMAS och liknande skurkar, medan alla andra förlorar, främst de som fick huset sprängt förstås.

De verkar också ha varit så att civilbefolkningen i södra Israel inte hade särskilt stark bevakning på grund av att regeringen Netanyahu prioriterat beskydd av militanta bosättargrupper på Västbanken och det kan man ju verkligen kalla en lose-lose-situation. 

Jag är medveten om Fatwan från 1996 som förbjuder muslimer att sälja mark till judar, vilket gör det omöjligt att ta emot pengar för mark. Men jag tycker att Israel ska skita i detta och ge kompensation för mark, pengar betyder mycket. Naturligtvis måste palestinier , liksom karelare, sluta hoppas på att flytta tillbaka till gårdar som var deras släkts för 75 år sedan. Liksom dessa karelare,  tyskar från Kaliningrad, pontiska greker , grekturkar och italienska dalmatier m.fl, tvångsförflyttade under 1900-talet, måste de också avstå från terrordåd. Och arabstaterna måste avkrävas att ge palestinier fulla medborgerliga rättigheter i de länder där de bor och avveckla det eviga flyktingskapet. 

Egyptiern Yassir Arafat (brorson till den stormufti som förhandlade med Hitler om att utrota Palestinamandatets alla judar)  sa att Osloavtalet bara var till för att samla krafterna för att utplåna Israel senare (liksom Hamas sa när de kunde tänka sig att erkänna att Israel existerar i början av 2000-talet) precis som Muhammed slöt avtal med en beduinstam bara för att samla styrkorna för att besegra stammen,** hade förstås inget intresse av att flyktinglägren skulle omvandlas till normala städer och att flyktingar skulle bli normala medborgare i arabländer och det palestinska styret. Hela hans existens, dygnet runt i militärkläder, motiverades ju av den bitterhet som palestinierna uppmuntras att leva i. På samma sätt är det med alla Iranstödda islamister. En kvinna, i fin lägenhet i östra Jerusalem sa att "min far har levt i krig i 75 år", vilket naturligtvis inte är sant. Men det narrativet uppmuntras med en ständig påminnelse av palestinska företrädare som lever gott på korruptionen.

Jag , som Israelvän, anser också att Israel måste sluta bomba Gaza nu och istället helt lämna alla så kallade ockuperade områden åt sitt öde. Det innebär också förstås att det tills vidare inte ska vara Israels sak att försörja områdena. FN borde ta över styret av Gaza och Västbanken med trupper från rätt länder, alltså inte korrupta antisemitiska ryssar, araber , iranier etc. Det blir självklart svårt att hitta icke-antisemitiska länder, men det borde gå att sätta in kurdiska styrkor, till exempel. 

 JA jag vet att det borde heta "omstridda områden", inte "ockuperade"  eftersom Transjordanien aldrig skulle haft Västbanken 1948. och hade Israel behandlats som vilken annan nation som helst hade Västbanken naturligtvis idag varit en del av Israel utan minsta tvekan, Sverige har ju aldrig tvingats lämna tillbaka Bohuslän, Skåne, Blekinge m.fl. områden till Danmark så fort fredsavtalen skrivits under. Men det är bara att gilla läget. En jude måste alltid vara mycket snällare än alla andra för att få existera och på samma sätt är det med Israel. Det är ren och skär antisemitism, men vi kvinnor lever som bekant i ett ständigt patriarkat och får tugga i oss det om vi ska kunna överleva.***

Jag vet att detta som jag skriver nu  skiter väl typ alla i hela världen i. Men en riktig Israelvän borde ha detta som mål: två stater med full religionsfrihet och precis som i Israel måste förstås judar få bo i det  drömda Palestina som ska ha demokratiska val , jämlikhet mellan kvinnor och män och en blomstrande ekonomi pga ömsesidigt utbyte.  Som de nordiska länderna efter tusen år av krig nu är vänner och partners, skulle de kunna bli bästa vänner.

 Liksom Ismael och Isak tillsammans i all vänskap begravde sin far Abraham och Isak bosatte sig vid den källa som Hagar hittade när Ismael höll på att dö av törst, eftersom Gud hörde barnets gråt, så skulle det bli. 

 Men det skulle inte finnas plats för terrorister i något av länderna. där skulle jag gärna se att varje terrorist genast skickades till Sibirien, rättegång överflödig. Där kan de pokulera med antisemitiska influencers, Putin, Kim Jong-Un och Erdogan och bittra sig över Naqban i tusen år till. Tillsammans med militanta bosättare som vägrar bete sig som folk, kan de ha Koran-, respektive Bibelstudier och oja sig över kafir och goij tills tundran blivit en blötmyr där de långsamt sjunker ned tills ingen kan höra deras pjämmer längre. 


*Katoliken Kakan Hermansson väljer det ytterst antisemitiskt  belastade begreppet "smuts" om juden Aron Flam och lägger ut bilder på sina sociala medier där hon använder det kända antisemitiska knepet att angripa Sionismen, dvs tanken att judar ska ha rätt till ett eget hemland, precis som tjecker, bosnier, slovener, slovaker, kroater och många andra nationer som bildats i modern tid utan att ha utsatts för folkmord innan dess. Orenhet är ett viktigt begrepp i judisk och muslimsk tro och den som umgåtts med många araber vet att just detta med smuts och orenhet ständigt hoppar ur munnen vid tal om judar. Det är sannerligen ingen oskyldig "jag råkade"- anklagelse mot en jude när hon samtidigt kommer ut som "antisionist" alltså kommer ut som en som vill utplåna Israel.

**"Detta avtal, sa Arafat, jag ser det inte som mer än avtalet som skrevs under av vår profet Muhammed och Quraish.” Han syftade på ett tioårigt fredsavtal som Muhammed slöt med Quraish-stammen i Mecka, när han var för svag att besegra dem. Två år senare ignorerade Muhammed avtalet och erövrade Mecka.

***Vi kvinnor är vana vid detta att faktiskt inse att vi måste vara tio gånger kunnigare, tio gånger flitigare, tio gånger trevligare för att få finnas och få lägre lön än män för samma jobb som vi utför bättre och mer samvetsgrant. Ja, det är inte rättvist , men det är det enda möjliga.  Svarta kommer aldrig att tillåtas glömma sin hudfärg i USA och judar måste också hacka i sig att de aldrig kommer att bedömas med samma måttstock som en fransman eller arab. Det har naturligtvis judar i alla tider gjort, jag menar inget annat, bara konstaterar att så är det.


lördag 28 oktober 2023

Befria palestinierna från sina "vänner"!


 
Som trogna läsare vet är jag Palestinavän och Israelvän. Men Israels vänner är definitivt bättre att hänga med än Palestiniernas, även om de är betydligt färre. Så är det ju med mycket; kvalitet och kvantitet är ofta varandras motsatser. Just nu känns sällskapet kring min identitet som Palestinavän riktigt vidrigt. Och till Palestinas vänner räknar jag ändå inte HAMAS som verkligen bara älskar makt och för att få den makten drar de sig inte för några illdåd. HAMAS är väl snarast palestiniernas värsta fiender. Tar det emot att vara tillräckligt vedervärdiga tar de från sina digra underjordiska knarkförråd. De lever i sina påkostade (byggda med biståndspengar) tunnelsystem under jorden, tunnlar som har allt: mat, vatten, elektricitet, vapen, fabriker, knark, skyddsrum-men dit ingen annan än HAMAS har tillträde. 

Tunnelmynningarna har de byggt under eller intill sjukhus, moskéer, kyrkor och skolor för att få många dödsoffer, eller som de säger "martyrer", när Israel slår tillbaka efter angrepp från HAMAS. De lägger först upp skrytfilmer av sina bestialiska illdåd på sociala medier och sedan sprider de rykten om att det är israelisk propaganda att de massakrerat spädbarn, gamlingar och ungdomar på en musikfestival. De skövlade kibbutzer och brände inne så många de kunde, trots 1400+ dödsoffer och 200+ kidnappade måste man ändå säga att de skyddsrum som israeler har tillgång till överallt, räddade många. Om Israel hade agerat som HAMAS hade troligen bara en handfull. eller ingen alls, överlevt i frihet efter HAMAS nattliga attack. Sedan hade Israel, om de tänkt som HAMAS kablat ut bilder av döda barn och sörjande föräldrar för att skapa opinion. Och folk i hela världen hade fördömt HAMAS och gjort detta i veckor utan stopp.

Eller... nej det hade inte hänt, Israel får på sin höjd två timmars sympatier, sedan ska vi genast börja snacka om "historiska oförrätter" "två tankar" "komplexitet" och då har "palestinavänner" världen över en hel massa antisemitiska konspirationsteorier att ta till. Det har de sannerligen gjort även denna gång.

Jag skäms alltså över "Palestinavänner"! Jag vill knappt nämna att jag är det längre, Vilka puckade teorier som helst kan framföras av dem som kallar sig det.  Här ett litet urval av de vanföreställningar och lögner som aktualiserats på sistone:

 • Judarna vill begå folkmord och utrota alla palestinier/araber/ muslimer/kristna/människor på hela jorden tills de har all makt. Fakta: sedan 2005 har Gazas befolkning fördubblats.
 • Dagens palestinier är ättlingar till antikens filistéer. Detta är nog ett av de mest skrattretande påhitten men denna skröna uttalas om och om igen av palestinier och dess "vänner".* 
 • Judar älskar att döda barn (på medeltiden drack de också kristna barns blod).
 • Judar tror sig vara bättre än alla andra eftersom Jesus föddes som jude. Ja här passar sannerligen en gråtskrattande emoji om inte detta hade varit så ondskefullt.
 • Israel har startat en mängd krig sedan 1948 fast det är arabländer och terrororganisationer som ALLTID anfallit först, I den galna "palestinavänsgruppen" är det alltid att slå tillbaka som startar ett krig. Åtminstone om det är Israel som försvarar sig.
 • Israel är en "apartheid-stat" fast alla israeliska medborgare utan undantag för etnicitet har alla medborgerliga rättigheter. Till grund för detta galna påstående tar de att invånare i Västbanken och Gaza , som de med emfas hävdar INTE är del av Israel inte har samma rättigheter som medborgare i Israel (varav 2 miljoner är araber). Skulle detta gälla skulle vi svenska medborgare alltså vara förtryckta av Norge, Finland och Danmark eftersom vi inte har fulla medborgerliga rättigheter där. Palestinier har dock rösträtt i kommunalval i Israel, dock inte i Palestinska områdena sedan 17 år tillbaka det tillåter inte Fatah och HAMAS. Det är förstås också Israels fel, vems annars?
 • Checkpoints när man passerar gränsen till Västbanken anses också vara regelvidrigt fast det enligt dessa "palestinavänner" är två olika länder vi talar om. Palestina anses ju av en del nationer, tex Sverige vara ett eget land.
 • "Palestinavännen" Carl Bildt: "Det kan inte bli en tvåstatslösning om det finns judiska bosättare på Västbanken." jaha, varför det? Det finns araber boende i Israel? Ska de tvångsförflyttas till Gaza eller Västbanken vid en tvåstatslösning?
 • Officiella mediekanaler, det högerextrema kallar "gammelmedia", är styrda av Israel och ljuger om det som hänt. Här tappade förstås Greta Thunberg** et.al. i den viktiga kampen för klimatet all trovärdighet hos mig och många andra . PINSAMT korkat historielöst och först hade hon med en ljusblå (Israels flagga är som bekant blå-vit) mjukisbläckfisk, en välkänd antisemitisk symbol efter tsar-polisens falsarium "Sions vises protokoll", med på bilden. Hon tog bort mjukisdjuret men höll fast vid sin skeva verklighetsbild där HAMAS illdåd inte nämns med en stavelse.
 • En vanlig antisemitisk tankefigur är också att judarna tvingar palestinier att bo i flyktingläger sedan 75 år tillbaka. Jag har i åratal frågat dessa mina fränder inom "palestinavännerna" varför det är Israels fel med dessa permanenta flyktingläger i helt andra länder än Israel. När  karelarna som flydde från Sovjet till Finland efter andra världskriget inte bor i flyktingläger längre utan bara bor i Finland som vilken annan finländare som helst, finns ingen logik i palestiniers eviga flyktingskap. Inte heller de judar som fördrevs från arabvärlden 1948 bor i flyktingläger i Israel. Detta är en antisemitisk tankefigur som bygger på idén om judarnas inflytande över allt och alla, det kan inte förklaras på annat sätt, eftersom dessa generationer av flyktingar anses vara Israels fel.  Det borde skyllas på Jordanien, Syrien, Saudiarabien m.fl. länder som med lätthet hade kunnat tillåta dessa att bli medborgare och leva som karelare i Finland gör idag. Inte en enda karelare som flydde 1945 är statslös.***
 • Gaza är världens största utomhusfängelse.****
 • Palestinierna utsätts av Israel pga sin hudfärg!!!! Den är faktiskt riktigt skrattretande om det inte vore ett så allvarligt läge. Hur kan någon medelst hudfärgskontroll veta om någon är jude eller arab? Ja inte har de ett lätt jobb iaf=) så mördades också araber av HAMAS den 7 oktober.
 • I Sverige har åtskilliga vanhedrande demonstrationer mot Israel utförts. Redan dagen efter HAMAS illdåd firades detta i Malmö och Helsingborg.***** Jag vet bara om en enda mycket stillsam demonstration till stöd för terrorns offer och Israel. I denna lugna manifestation deltog alla riksdagspartier utom V och Mp. Trist , nu kan man inte rösta på dem längre. Inte en enda demonstration för Israel har attackerat moskéer eller araber. Inte heller har man jublat över barnens i Gaza död. Judar måste dölja sin identitet av säkerhetsskäl men inte en enda arab eller muslim råds att dölja detta av säkerhetsskäl, Inte en enda svensk jude har gett sig på araber. Men vi vet ju hur det är för judar.
 • De kändisar som skrivit under på #vikräver är nog pinsammast av dem alla. Skämskudden hindrar mig att skriva mer om detta initiativ.
Ska jag  måsta välja att ligga lågt som palestinavän därför att jag  absolut inte vill förknippas med dessa obildade, enögda, blodtörstiga och antisemitiska posörer? Nej! Därav detta inlägg som bevis på att alla palestinavänner inte är funktionella historieanalfabeter och antisemiter. Jag gör det motvilligt eftersom jag helst vill glömma hur mycket ondska som kryper fram ur tunnlar och andra unkna utrymmen så fort Israel angrips och måste försvara sig. 

Däremot lyssnar jag gärna till hoppets sånger. För det enda som nu ger mig hopp det är att en Jesusrevolution ska komma med love , peace and understanding.  Ja, även om HAMAS slaktade en kristen palestinsk  söndagskollärare veckan efter skammens illdåd i Israel, därför att han jobbade med en judisk-kristen man för fred och försoning i fredsfurstens, Jesus, namn, håller jag fast vid detta hopp. Detta är  Israels och Palestinas-ja hela världens- enda hopp.


* Palestinier är till största delen ättlingar efter araber som kom till området  på 600-talet i samband med Islams erövringståg i Mellanöstern. Då styrde det östromerska riket i det landområde som av romarna fick kolonialnamnet Palestina 135 e.Kr för att förnedra judar som fördrevs efter upprorsförsök mot Romarriket. Romarna valde medvetet namnet från filistéerna som under antiken var judarnas huvudfiender. Goliat var filisté och Simson slogs mot dem med hjälp av sitt långa hår som Delila, också filisté, kapade. De var alltså inte alls semiter som araberna utan sydeuropéer enligt DNA- och arkeologiundersökningar. 

** Jag skrev till henne om min besvikelse på Instagram och hon ändrade inte sin skeva verklighetsbeskrivning även om hon tog bort bläckfisken. Detta gör mig så mycket mer besviken eftersom arabländernas Israel-hat fick riktig skjuts i västvärlden först efter oljekrisen 1973 då väst blev mer rädda om olja  än om rättvisa för Israel. Nåja, hon klarar sig säkert utan min support hon har ju 100% av våldskapitalet på sin sida också, förutom en stor del av oljekapitalet, när hon angriper Israel.

***  Jag såg nu att Bo Rothstein också tagit upp denna  tråd. Han förklarar mycket mer och tog upp en stor mängd folkförflyttningar efter andra världskriget där ingen numera tvingas till flyktingtillvaro. Han lägger dock ansvaret på palestinierna och deras krav på återvändande. Det håller jag inte med om. Arabvärlden lovade dem att om de flydde 1948 skulle de raskt få återvända när arabstaterna hade utplånat Israel.

 Nu vann Israel detta överfallskrig och arabländerna, som mycket väl hade kunnat ge dessa människor ett bra liv likt karelarna i Finland, tycker sig  tjäna på att hålla palestiniernas bitterhet och hemlängtan vid liv.  Jordanien som tilldelats det som nu kallas Västbanken men under Jesu liv kallades Judéen och Samarien  hade lätt kunnat låta bli fler krig mot Israel och gjort livet bra för dem som , på bl.a Jordaniens uppmaning, flydde från Israel 1948.

 Där på Västbanken hade de kunnat bygga blomstrande jordbruksföretag, High tech och turismindustri kring Döda Havet och Betlehem, men de valde att hjärntvätta Palestinaaraberna (som de kallades då eftersom det också fanns PaIestinajudar, Palestinadruser, Palestinakristna etc. palestinier började de kallas 1965) och permanenta flyktingtillvaron för dem. Arabstaterna uppmuntrade egyptiern Yassir Arafat som växte upp med sin nazistiska farbror, stormuftin av Jerusalem, att föra väpnad kamp för detta hägrande återvändande när Israel utplånats. 

 Även de araber som stannade i Israel och har fulla medborgerliga rättigheter, representation i Knesset etc. lyssnar på arabisk TV och får i sig antisemitiska föreställningar med modersmjölken. men de har åtminstone korrekta kartböcker i skolan och riskerar inte livet om de uttrycker andra åsikter än de som serveras i islamistisk propaganda. Det kan inte mina vänner i Hebron. Och i skolan fick de se kartor utan Israel. De fick också  lära sig att det fanns en självständig arabiskstyrd stat som hette Palestina före 1967 då Västbanken var  Jordansk och Gaza Egyptiskt. De fylls med hat mot judar från vaggan till graven. Många fattar ju hur det egentligen är men de vågar så klart inte yttra sig eftersom det är livsfarligt. Jag tycker alltså inte att palestinier ska lastas för sin "hemlängtan" och tjatet om "Naqba," det är enbart den arabiska propagandans fel. 

**** ja , HAMAS är riktigt vidriga för Gazas befolkning men de har i Gaza tack vara internationell hjälp,  ändå högre medellivslängd än världens genomsnitt, högre utbildningsnivå, hög fertilitet, låg barnadödlighet, tillgång till sjukvård, mat och förnödenheter från Israel (Egypten är dock mindre hjälpsamma , fast Gaza annekterades av Egypten när Storbritannien lämnade sitt Palestinamandat 1948 och kriget mot Israel startade som Egypten utkämpade med alla övriga av Israels grannar så fort staten bildades) Egypten byggde en mur mot Gaza som dessutom går 18 meter ner i backen 2009 för att slippa extremister på Sinaihalvön. Egypten är en arabstat men HAMAS hatar även arabländer som inte är islamistiska diktaturer. Tio år senare, 2019, byggde Israel en barriär. Varför? Alla terrordåd och raketer som kom därifrån sedan befolkningen röstade fram HAMAS som ledare 2006. Innan HAMAS tog över var Gazas strand en härlig badstrand där kvinnor gick i bikini. Storleken och invånarantalet är i paritet med Singapores och med rätt använda biståndspengar och fredliga förhållanden till Egypten och Israel hade Gaza kunnat vara en rik handelsnation som den var när sjöfolket, filistéerna bodde där. 

Men HAMAS är en islamistisk, fascistisk organisation, högerextrem som Göran Greider mycket riktigt skriver,  som inte vill något annat än att utplåna Israel, hatar kvinnor och bögar och är helt ointresserade av fredlig handel. När Israel för några år sedan åter började tillåta folk att jobba i Israel efter det senaste kriget som HAMAS startade i vanlig ordning,  tog HAMAS tillfället i akt att utnyttja vissa av dessa arbetare som spioner för att veta exakt hur de skulle skövla och döda så många som möjligt den 7 oktober. 

 HAMAS hindrar folk att tjäna pengar i Israel de hindrar dem att evakuera innan Israels anfall, de har inte byggt skyddsrum, de använder inte sina matförråd till civila, de mördar sina egna om de andas kritik. Även folket i Gaza håller med om att HAMAS är ett problem. Mindre än hälften skulle rösta på HAMAS om det hölls val idag säger en undersökning gjord strax innan 7 oktober. Det är så tragiskt att massiva bombningar nu utförs mot Gaza eftersom många Gazabor då mister livet urskillningslöst utan att vara HAMAS-krigare. Det är sorgligt i sig men det är också tragiskt eftersom de då glömmer HAMAS ondska och korruption som förstör det land som kunde vara blomstrande utan denna islamistiska galengrupp i ledningen. Den antisemitism de fostrats i vaknar då till liv och skyller allt på Israel som ovedersägligen nu dödar många av dem.

***** Det påminner om när Svarta September, en terrorgrupp tillhörig PLO, massakrerade den israeliska OS-truppen under OS i München 1972. De som överlevde av de skyldiga släpptes och fick polisskydd av Tyskland. Vänstern i Sverige hyllade då  Svarta September för deras "rättmätiga frihetskamp". Antisemitismen är inte ny. Svarta September började med att att bekämpa Jordaniens statsledning med terrordåd.  Sedan avstod Jordanien Västbanken och Egypten Gaza . Mitt hopp är att där ska kunna byggas en demokratisk Palestinsk stat med religionsfrihet. Jag vet "in my dreams:::"

 Riktiga Palestinavänner vill nämligen se ett lika fritt och demokratiskt Palestina med Israel som god granne. Enstatslösningen som det skanderas om i Sverige: "från floden Jordan till Medelhavet ska Palestina vara fritt (från judar)" vore en katastrof för alla inblandade parter. Mellanöstern har bara en demokrati. Bara en stat med full religionsfrihet och rätt för kvinnor och bögar att leva som de vill. Bara en stat där judar får leva skyddade av en armé mot de pogromer som alltid förekommit i Mellanöstern likväl som i Europa. Bara en stat, stor som Småland, där judar har sitt hemland sedan tusentals år. Palestina skulle kunna bli ett sådant land i fred med sina grannar, etniskt blandat och med total religionsfrihet utan dhimmi-system och självständighet. 

Men då skulle Palestina behöva byta ledning för de vill inte ha fria val och judar får inte bo i arabländer, även om araber får bo i Israel. 

En riktig Palestinavän måste därför ta avstånd från palestiniernas nuvarande ledare.

 I rest my case.

söndag 15 oktober 2023

Biskopsvisitation

Efter skärtorsdagsmässan i år med stängt altarskåp


 Jag har varit med på en biskopsvisitation för första gången i mitt liv. Hur kan det komma sig jag som växt upp i kyrkan med föräldrar som inte undanhållit mig evangeliet och allt det goda som kyrkan kan tillföra en människa. Nåja, hur eller hur så har jag nu varit på biskopsvisitation med min bibelsamtalsgrupp. Biskop Åsa var en människa med pondus, faktiskt just så som jag tänker mig en riktig biskop. Jag har upplevt detta med den apostoliska successionen tidigare. När en blivande pastor fick förbön med handpåläggning hände något mycket konkret i hela hens väsende och även på min hittills enda prästvigning upplevde jag detta tydligt. Och med biskop Åsa verkar det ha hänt. 

 En del av oss i bibelgruppen hamnade i samma bord på kyrkfikat som en från biskopens följe. Även hon en mycket imponerande kvinna med en stor erfarenhet av kyrklig tjänst och kristenliv. På något sätt upplevde jag hur vi fanns med i en lång tradition. Så borde det ha varit att möta en biskop redan på medeltiden. Fast det var förmodligen ännu mycket mer ovanligt och kanske inte alls förekommande så här långt i norr. Det var väl troligen bara delar av biskopens kansli som kom så här långt norrut med brev och hälsningar  i vardagslag tills vi fick en biskop i Luleå stift  1904.  Men när kyrkan invigdes i Kalix 1472 besöktes den av ärkebiskopen Jakob Ulfsson Örnfot som den 29 juni, Petrus-dagen, detta år utfärdade avlatsbrev och invigde altarskåpet i kyrkan.

Jakob Ulfsson Örnfot var också den biskop som drev igenom grundandet av ett universitet i Uppsala 1477 och såg till att hela Sverige började fira den heliga Birgittas dag den 7 oktober. Så är alla med på när detta storslagna hände att en ärkebiskop seglade upp till Bottenviken för att inviga en stenkatedral som lokalbefolkningen genom pälshandel, fiske och strävsamma liv som mångbrukare längs den stora Kalixälven och i skärgården lyckats bygga. Det är så obegripligt imponerande och visar att alla tiders människor alltid också haft behov av tro och kulturliv utöver livets absoluta nödtorft och i denna längtan efter skönhet och en helig mötesplats kunde samarbeta om ett storslaget byggnadsverk. Och att man kan göra storslagna saker tillsammans utan att någon rik mecenat måste tillföra medel.


Valpsommar

14/10 blev Lily 6 månader gammal

Äldsta barnbarnet Signe var hos oss hela sommaren med Lily Denna sommar har varit olik alla somrar jag hittills upplevt och det beror på Lily. Min första helt egna valp sedan barndomen flyttade hem 18 juni och kom med solsken och glädje och liv in i mitt liv. Det mesta är väldigt annorlunda när man har en liten valp. Hon har dock sovit bra från början och nästan helt rumsren blev hon också på någon vecka. Jag hade ju gjort i ordning hundhuset/Hannas hus/ kontor för att göra valplivet lätt för den lilla. Det är lätt att gå ut och kissa dygnet runt direkt utanför dörren. Mysigt för mig och Signe att bo för oss själva i hundhuset också. Och nu myser jag med tre hundar varje natt.*

Nu är hon ett halvår, min underbara Lily. Jag är så djupt tacksam över denna fina lilla hund. Hon är läraktig och  älskar verkligen att vara med mig men nästan ännu roligare är det med barn som vill busa med henne. Hon är en glad hund som älskar att hoppa i hö och busa i snö. När jag mockar busar hon runt i spånet och det syns att hon skrattar när jag kastar hö/snö/spån över henne.

 Hon är en renrasig Border Collie, det har genom Elva blivit "min" ras. Det finns ju ett oändligt antal fina hundar men jag är för gammal för att tjorva med jakthundar. Det är så skönt med en ras som verkligen bara vill samarbeta med sin människa. Jag saknar Kapten, förstås, rottweiler/berner sennen men med en blandras blir det svårt att hitta en like. För även Kapten hade gener från hundar som vill samarbeta med oss människor, inte rusa efter närmsta hare/ren/älg/ripa.

Det kanske blir en rottis/berner sennen valp igen men alla underbara karelare, jämtar, finnspetskorsningar, huskys  och andra hundar med stark jaktinstinkt som förgyllt mitt liv får vara. Jag är så lycklig med mina vallhundar och vakthundar. Nu är jag för gammal för att leta jakthundar i skogen på natten som var en vanlig vinternattaktivitet när jag hade mina första egna hundar med jakt- och draghundsgener.


* Kalla vinternätter kallas på ett ursprungsspråk i Australien för "Trehundarsnatt" jag kan bekräfta att tre hundar håller värmen i ett begränsat utrymme även för en mycket frusen tant.

söndag 3 september 2023

Kommentarer

 Kära bloggläsare,


Jag har en längre tid haft jätteproblem med att svara på kommentarer som ni vänligen lämnar här. Jag blir så glad, ni är så kloka och adderar så mycket till bloggen. Tyvärr är det jättesvårt för mig att svara på kommentarerna. Jag har inte hittat någon riktigt bra lösning men det går att ibland svara via mobilen.  Det kan dock ta tid innan kommentaren syns på bloggen, oklart varför. Då händer det också att jag framstår som "anonym". Jag hoppas någon mer kunnig person kan hjälpa mig med kommentarerna men vill att ni ska veta detta.  Ett levande kommentarsfält är pricken över i på en blogg. 

Någon av er har kommenterat direkt till min mejlkorg och det är en bra lösning. adressen är lenandersson-44@hotmail.com.

Gud är motsatsen till Voldemort(och Putin och Hitler och...) Sv. Ps 38


 Åter och åter kommer tokiga debatter upp om hur hemskt det är att kvinnor börjar närma sig  jämställdhet med männen. Feminismen går för långt, pjämrar män, och en del kvinnor, med ojämna mellanrum och varje framsteg för kvinnors lika värde följs av en back lash. Just nu lever vi i en back lash .Eftersom Sverige, inte minst frikyrkligheten, är en slags 51:a delstat i USA har Sydtstatsbaptisternas mysko beslut att utesluta en församling med kvinnlig pastor rört upp gammalt hierararkiskt och nyfascistiskt bottendrägg som märks på sociala medier

Detta bottendrägg hänvisar ofta till Paulus och hans ord om skapelseordningen i 1 Tim.2:11-15 där Paulus förbjuder kvinnor att undervisa, de ska vara tysta och stilla i sina hem med motiveringen att Adam skapades före Eva. Men Paulus har i så fall ett jättefel. Först och främst är  ordningen i skapelsen enligt Genesis först sol och måne, sedan växter, fåglar och fiskar och därefter däggdjur. Sist skapar Gud människan ”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.” Om vi ska hålla oss till ordningen enligt Paulus argumentation är denna skapelseberättelse dessutom först och borde gälla mer än den senare, den med revbenet, som Paulus hänvisar till där han menar att kvinnan är mannens avglans. Paulus valde så klart denna senare, mer hierarkiska, skapelseberättelse därför att han var en lärd man under antiken. Antikens åsikt var att allt var bättre förr, det hade en gång funnits en guldålder och därigenom blev det som kom först också bäst. Men i den första berättelsen råder inga hierarkier och den antika världsbilden var hierarkisk.*

Antiken hade alltså en helt annan åsikt om skapelsen än Bibelns första kapitel.  Aristoteles, som var den största vetenskapliga auktoriteten under hela antiken och långt in på medeltiden, ordnade i sin vetenskaplig nit in verkligheten i över- och underordnade grupper. Kräldjur (Kalla och fuktiga) stod under fåglar (varma och torra) , fåglar stod under däggdjuren (varma och fuktiga), däggdjur står under människan som också indelades i olika klasser. Slavar stod under fria och kvinnor i varje klass stod under männen i varje klass. Att kvinnor ens fanns förklarade Aristoteles med att kvinnor var utvecklingsstörda män vars enda uppgift var att föda fler män till jorden genom att erbjuda rätt jordmån i sin livmoder för det lilla mansfröet som kom från mannen , helt komplett som ett vetekorn faller ner i passiv jord. Om en "ond vind" blåste på den gravida kvinnan blev fostret utvecklingsstört och så föddes inte bara män utan också kvinnor.

Men i Genesis finns inget alls som talar om att det råder någon hierarkisk skapelseordning; att mannen ska styra över kvinnan eller att elefanter ska bestämma över människor, träd bestämma över elefanter och sedan  sol och måne råda över hela skapelsen eftersom de skapas före alla de andra. Det är med syndafallet det kommer en hierarki in i mänskligheten, den fanns inte i skapelsen. Gud till och med säger ”låt oss göra människor till att vara oss lika”. I Genesis första kapitel finns ingen indikation på att skapelsens mening var att inordnas i hierarkiska klasser, Gud vill skapa likar, inte undersåtar. Efter syndafallet däremot blir konsekvensen hierarkier ”»Stor skall jag göra din möda när du är havande, med smärta skall du föda dina barn. Din man skall du åtrå, och han skall råda över dig.« blir kvinnans konsekvens enligt 1 Mos. 3:16.

Så att hänvisa till skapelseordningen är verkligen inte möjligt utan att göra våld på texterna. Paulus var bibelkunnig, mycket mer än jag så klart, men han var också en man under antiken och de högt bildade under antiken trodde så här. Lite förvånande är att man idag inte förstår att Paulus var 100% människa och inte som Jesus 100% människa OCH 100% Gud. Jesus borde i alla frågor vara största auktoritet och när Paulus viker sig för världens synsätt borde det Jesus lär och gör vara korrektur, så ock med hierarkiskt tänkande. När Jesus tar upp mänskliga hierarkier vänder han ALLTID upp och ner på dem: han tvättar sina lärjungars fötter, han säger att den förste ska bli den siste, den minsta ska bli störst, de små barnen är enligt Jesus de vuxnas föredömen och han behandlar kvinnor som sina jämlikar.

Vad är det då som gör att många ärliga kristna fullkomligt avgudar Paulus ord om kvinnor när det handlar om att han stödjer världens sätt att organisera hierarkier? Jag menar att det  bevisar hur inpyrda vi är med ormens gift från syndafallet och framåt, det som kallas arvssynd kommer vi inte undan. Vi är mycket mer bekväma med störst går först-regeln och först- är -störst-filosofin, eftersom den helt och hållet avspeglar den fallna världens sätt att organisera sig. Men när Paulus faktiskt går emot det krigiska och hierarkiska galatiska idealet och säger att församlingen är helt annorlunda:

 ”Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet.” 

då rycker vi på axlarna, tycker det är gulligt metaforiskt medan vi i praktiken anser att antika hustavlor* väger tyngre eftersom det är världens visdom som vi är så vana vid. Men världens visdom är inte Guds. Det är när Paulus är som mest olik sitt eget samhälle som jag är övertygad om att han är som mest profetisk och talar direkt från Anden.

Filipperbrevet 2 är ett gott exempel på detta när Paulus går emot alla sin tids föreställningar om hierarki och vem som har rätt att bestämma över andra. Här beskrivs en Gud som ingen annan av antikens religioner kände igen, en Gud som antar en tjänares gestalt och inte triumferar utan dör en neslig död. Jesus uppstår också men inte i våldsam triumf eftersom han måste regera länge tills alla fiender lagts under honom. Om vi låter Anden leda vår bibelläsning märker vi tydligt att Filipperbrevet 2 har större andlig densitet än hustavlor i Efesierbrevet och direkt okristliga idéer om att korset inte gäller kvinnor utan att vi bara finns för att föda fler män till jorden, vilket som sagt, är en obiblisk idé tagen ur antikens misogyna fatabur.* Ska vi tillämpa Aristoteles stora bidrag till vetenskapen, logiken, på talet om skapelseordningen borde antingen tex elefanterna, de största däggdjuren, styra över skapelsen eller om vi tar den omvända ordningen, så det som skapas sist är mest värt: kvinnan råda över mannen. Men i så fall är ju Gud, som finns före allt annat minst värd och stå "under" allt skapat. Nej, Paulus och den misogyna idén om "skapelseordningen" som ursäkt för att kvinnor ska begränsas i tex församlingens tjänst är helt enkelt inte kompatibel med Bibelns helhet. Inte ens enligt antikens logik är den det.