Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

tisdag 30 juni 2020

Volym-en grundkurs i geometri

Uppdaterar med en länk till Parsmos penna: volymmått.

"Volymmål" talas det om, än en gång när man talar om antal. Många politiker och tyckare tycks ha missat grundkursen i matte på lågstadiet, den del när vi började med geometri (=jordmätning).

Del 1: Volym mäter inte mängd utan storlek. I kg mjöl =volym.  Femtio bullar= mängd.  Människor har visserligen en volym som enklast mäts genom att vi sänker ner kroppen i vatten, helt och hållet=drunknar, eller om vi mal ner kroppen till något slags mjöl. Vi är komna av jord och sedan blir vi jord igen när vi förmultnat. Då mäts människor också i volym.

Del 2: Skillnaden volym och mängd: Medan vi lever är vi antal personer=en mängd.

Del 3: Volym om ljudstyrka: Den enda gången en levande person kommer nära volymmätning är när vi låter väldigt högt, även ljudstyrka brukar benämnas volym med enheten decibel.


Troligen är det gaphalsiga nationalister* som så lyckats överrösta allt förnuft och all medmänsklighet när de lyckats avhumanisera människor som söker asyl i Sverige till "volymer".  Men alla andra? Vi som inte är gaphalsiga nationalister som praktiserar hög volym i det offentliga samtalet? Vi borde väl kunna gå till källorna, dvs grundskolans matematikkurs och kunna skilja på mängd och volym? Kan det vara så att politikerna blandar ihop volym och massa, dvs vikt? Tycker de att vi ska väga in folk som söker asyl i Sverige?

Ska vi tvinga asylsökande att banta ner sig för att få med sig sina barn på flykten? "Kan du gå ner femtio kilo Fatima, kan du få med dig tre små barn, två lite större eller en smal tonåring." "Nej du Ghasan, du får allt gå ner 20 kilo för att rymmas i vårt volymmål." eller är sanningen att vi vill kunna mäta asylsökande människors volym när de blivit jord, alternativt drunknar?  En död asylsökande är en bra asylsökande för då kan hen malas ner till mjöl som helt korrekt mäts i volym?

 "Släpp ingen levande över bron! Här har vi ett volymmål att uppnå."

Om du känner dig redo för en överkurs i volym kontra massa enligt grundskolans matematik kommer här en informativ skolplansch (volym=liter   massa=gram):
Bild från Skellefteå museum
 Förlorar vi sedan en massa av vår massa så kan detta underbara hända, i ett nästan viktlöst tillstånd, att de asylsöknade svävar iväg, vilket säkert är drömmen för många nationalister, när vi satt "volymmål" på asylsökande.  Om vi snällt tolkar det som massamål så vi tar emot levande flyktingar som tvingas gå ner väldigt mycket i vikt kan vi helt enkelt skicka dem alla till Oz för slutförvaring. Se där, äntligen ett humant mål för flyktingpolitiken!

 Eva Cassidy behövde inte ta till hög volym för att beröra. Tack Klaus för länken!


 * Jag tycker gott vi kan anta riktiga volymmål:

Vad sägs om att nationalistiska politiker som bara vill öka volymen på rikas bankkonton måste sänka volymen i debatten till uthärdliga nivåer? 

KNappt hinner jag publicera så läser jag denna ledare: https://www.dagen.se/ledare/elisabeth-sandlund-miljopartiet-i-valet-och-kvalet-1.1736838

I underrubriken skriver Sandlund:

Frågan om volymmål har stor principiell tyngd.

lördag 13 juni 2020

Pingstvännen i mig

Jag hävdar ju alltid att jag är en jul, påsk och pingstvän. Det är helt och hållet sant. Pingsten är dock en högtid som infaller när allt måste hända NU det finns inte minsta lilla glipa till den reflektion som jag använder bloggen till. Jo, jag tänker förstås en massa medan jag mockar hagen efter vintern, plåstrar om skadad häst, masserar sjuk häst, samlar ihop elevarbeten inför betygssättningen, sorterar in böckerna som återlämnats, ensar ogräs, planterar, sår och planterar om plantor i större krukor. Men sätta sig vid en allt långsammare dator och skriva ner det. Nej. Allt måste ju ske under den korta perioden mellan snösmältning och sommarsolstånd och sömnen reduceras till ett minimum pga och med hjälp av solen som lyser dygnet runt.

Årets pingst var inget undantag. Ett litet inlägg måste jag ändå komma med eftersom man annars kan få för sig att jag dissar pingsten. Absolut inte, speciellt inte Annadag pingst med temat Andens vind över världen. Kyrkans egen internationaldag, som betecknande nog för vår tid ,byttes mot Sveriges nationaldag som helgdag. Jag vill därför länka till denna ledartext av Joel Halldorf som säger en del av det jag tänker där jag krattar gödsel i pingstnatten.

Jesus är min kung, varje pingst, varje dag och mitt hemland är där han är kung. Enkelt!