Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

torsdag 7 december 2023

St Nikolaus dag

St.Nikolaus med scener ur hans liv.

 Så mycket händer den 6 december. Bland annat vaknar yrvakna för att hitta godis i skohyllan som de städade kvällen innan. Normalt sett har St, Nikolaus fyllt deras skor med både godis och små presenter. Om skorna är i oordning hittar de kanske ett ris eller lite kol i skorna. St. Nikolaus är inte helt kravlös i sin generositet.

 I Finland firas självständighetsdagen den 6 december 1917 varje 6 december. Den firas med allvar. Och det passar ju sig i ett land som strax efter självständigheten störtades i inbördeskrig mellan de Röda (sovjetkommunisterna plus några ryska trupper som inte lät sig avväpnas) och de Vita, regeringstrupperna. De allra flesta ryska förband lade ner sina vapen helt frivilligt men eftersom klassklyftorna var stora även i Finland, om än inte lika bråddjupa som i Ryssland, tex fanns inte livegenskapens destruktiva inflytande i Finland, anslöt vissa ryssar till finska revolutionärer som ville bli en sovjetstat och utplåna klasskillnaderna med våld. 

Om något korrumperar själen på människor är det slaveri. Svidrigajlov i Dostojevskijs Brott och straff är ett gott exempel på hur rutten en slavägare blir.  Att tro sig vara bättre, att inbilla sig att ha mer rätt än alla andra till liv, frihet och ekonomiskt överflöd och att tro sig ha rätten att använda andra människor efter eget behag är förödande. Svidrigajlov har förstås utnyttjat livegna flickor och även mördat en liten flicka, samt sin rika fru. I just hans fall kommer till slut skulden ikapp men utan att han hinner göra bot, självmordet (eller hjältemodet?) blir hans utväg.

Nikolaus gick en helt annan väg i sin tid. När han blev föräldralös och fick ett stort arv av sin rika familj tog han tillfället i akt att utjämna skillnader och friköpa slavar med sina tillgångar. Hela hans liv blev en botgöring för de orättvisor som gräver klassklyftor genom samhällen och själar. Därför är han än idag universellt älskad och har blivit modellen för jultomten till och med i länder som inte firar kristen jul. Utan att dö martyrdöden, han bara fängslades under Diocletianus förföljelse, är han ändå helgonförklarad. Och den som gick segrande ur Diocletianus förföljelse var Nikolaus och alla kristna, även de som blev martyrer.

Jag kan inte låta bli att tänka kontrafaktiskt här: tänk om överklassen i Finland hade tänkt som Nikolaus, hade man då sluppit inbördeskrigets förödelse? Om man sagt, ja, vi har ju redan kvinnlig rösträtt, varför inte bygga ett helt rättfärdigt samhälle? Varför inte införa progressiv beskattning och välfärd för alla? Barnbidrag och arbetslöshetsförsäkring skulle helt säkert ha gjort slut på svält och orättvisor som utgjorde grogrunden till hatet som ledde de röda till att ta till vapen och terror mot sin egen regering. 

Jag vet så klart inte. Kanske var det bara sovjetisk propaganda som lurade dem. Hamas är ett exempel på en terrorrörelse som absolut inte är fattiga och maktlösa. Tvärtom är de snorrika och har oinskränkt makt på Gazaremsan medan de högsta ledarna vältrar sig i lyx på hotell i Qatar. På många sätt liknar islamistiska terrorister slavägarna i Ryssland och Romarriket som helt tappat respekten för andra människors rättigheter och den lilla välgörenhet de idkar är inte ägnad att utjämna klasskillnader, bara till att stärka deras makt.

Och varför är inte den oerhört marginaliserade och mycket sent befriade från slaveri, folkgruppen romer aktiv i allehanda terrordåd världen runt? Varför är få, om ens någon terrorist, rom från Rumänien?  Nej, det finns sällan enkla och entydiga förklaringar på krig och terror. Men jag kan inte annat än tro att Nikolaus metod är den väg som leder till fred och rättvisa i längden. Jag kan naturligtvis se att Finland idag är en välfärdsstat och det var sannerligen bra att de vita vann inbördeskriget. Det var också bra att Sovjet senare inte lyckades återerövra Finland under Andra Världskriget. Men denna dag kan vi ju ändå inspireras av Nikolaus metod att vinna över en totalt övermäktig förtryckare genom att utjämna förmögenhetsklyftor och friköpa slavar. Den metoden vinner i längden. 

O folk, från Herren viket
i syndig lust och flärd,
betänk: det helga riket
är ej av denna värld,
ej av dess vise funnet,
ej av dess hjältar vunnet.
Välsignad vare han
som kommer i Herrens namn! (Finska psalmbokens version av denna vers av Bereden väg för Herran)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar