Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

torsdag 30 december 2021

Edith av Wessex ca. 1027 - 19 december 1075

 Gud, ge kungen dina lagar, kungasonen din rättvisa ordning, så att han rättrådigt dömer ditt folk och låter dina betryckta få sin rätt. Psaltaren 72:1

 

Edvard Bekännaren är den regent som banade väg för vikingaättlingarna i Normandie att inta England och därmed föra in England i högmedeltiden till hästar, riddare, portabla reseborgar och det franska köket, samt en stor del av ordförrådet i dagens engelska. Han gifte sig med Edith av Wessex 1045 när hon var ca 20 år gammal och, till skillnad från de flesta anglosaxiska kungagemåler, kröntes hon till drottning vid sin mans sida.

Hon blev också sin makes rådgivare men födde honom inga barn vilket ledde till att hennes bror blev kung när Edvard dog kort innan Wilhelm Erövraren anföll vid Hastings 1066. Att hon hade denna starka position berodde på att hon var dotter till Godwin, Englands mäktigaste greve och Gytha som var släkt med Knut den store av Danmark. Hon var alltså av mäktig släkt. Men det hände att kvinnor av mäktiga släkter gifte sig med anglosaxiska kungar och de blev som sagt var sällan drottningar. 

Ediths kröning gestaltad av en samtida anonym konstnär

Jag tror dock att det som bidrog mest till hennes ovanliga maktposition var att hon växte upp och utbildades vid klostret Wilton Abbey. Där lärde hon sig allt de allra lärdaste vid denna tid kunde , bland annat talade hon ett flertal språk. Hon beskrivs också som intelligent men med ett "dåligt" humör, sådant har ju visa kvinnor alltid fått höra så det är kanske inget att fästa sig vid. Hon beskrivs som from i sin makes levnadsteckning Vita Edwardi och det verkar stämma. Vid Edwards hov ansågs den fromma vara den kloka och det kan jag ju hålla med om. 

Samtidigt drog sig inte Edith för att göra motsatsen till vad Hilma Borelius pläderade för: hon blandade ihop världsliga maktanspråk med sin inre fromhet. Hon stod sin bror Tostig nära och intrigerade i bästa Game of Thrones -stil för att säkra makt och rikedom till honom. Absolut inget tyder på något otillbörligt incestuöst i deras förhållande men hon gjorde vad hon kunde för att behålla sin far Godwins stora makt och rikedom inom familjen. Om hon haft något Game of Thrones -förhållande till sin bror hade vi nog hört ryktas om det i så fall eftersom det går en del rykten kring Ediths barnlöshet. Kyrkliga samtida hävdatecknare menar att Edward ingått ett vitt äktenskap med Edith av religiösa skäl. Men historiker betvivlar att detta stämmer eftersom just kungar hade en närmast gudomlig plikt att få tronföljare.  

Ett tag sändes Edith till ett nunnekloster och det tolkar en del historiker som att Edward funderade på skilsmässa pga barnlösheten och pga att han tyckte Ediths maktlystna familj var jobbig. Men det verkar vara vilda spekulationer för snart återkom Edith och då hade hon flyttats fram till att vara en av kungens närmaste rådgivare. Hon satt till och med i högsätet , snett bakom Edward. Jag tolkar dessa händelser fritt, det får jag ju, och tänker att det var mode vid denna tid med kyskhetslöften inom äktenskapet och vad hindrar att de åtminstone under en begränsad tid levde på detta sätt?

Edith blev i alla fall barnlös änka tidigt och hennes intelligens och beläsenhet har gjort att konsthistorikern  Carola Hicks av olika skäl tänkt sig att hon är kvinnan bakom den mäktiga och märkliga väggbonad som kallas Bayeux-tapeten. Hicks tänker sig inte att hon ensam broderat detta jätteverk, men att hon stått för idén och berättelsen i bonaden. Om det var så, är det kanske hennes sätt att både ställa sig in hos de nya härskarna, normanderna, och framställa sin framlidne make Edvard Bekännaren , samt hans efterträdare hennes likaledes döda bror Harald, i ärofull dager. Det kan också ha varit hennes sätt att bearbeta de svåra förluster hon led under den korta tidsperiod som skildras i Bayeux-tapeten först dog hennes make av sjukdom, sedan fyra av hennes bröder i slaget vid Hastings och hennes ende överlevande bror fördes som gisslan till Frankrike efter slaget.

Vi kan dock veta att Edith av Wessex var en mycket speciell person; drottningar var som sagt mycket ovanliga under anglosaxisk tid och en kvinnliga rådgivare till en anglosaxisk kung var ännu mycket mer ovanligt. Med tanke på den dramatiska omvälvningens tid då Edith levde och den mångkultur hon representerade i sin person som släkt både till anglosaxare, danskar och sedermera en intellektuell gigant under normandiskt styre är hennes liv en god utgångspunkt för att förstå insidan av hovlivet och andligheten under denna brytningstid i Engelsk historia. Wilhelm Erövraren, den nye kungen, såg till att hon fick en ståtlig begravning vid sidan av sin make Edvard när hon dog av sjukdom som den rikaste kvinnan i hela England sex dagar före jul 1075.


PS. På Annandagen såg jag denna spännande dokumentär om Bayeux-tapeten. De franska forskarna i dokumentären har dessutom en sådan tydlig och vacker franska att bara det gör det värt att söka upp denna TV-dokumentär.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar