Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

lördag 18 juli 2020

Apostlaveckan och det vart afton och det vart morgon den sjätte dagen

Psaltaren 40:
Lycklig den som litar fast på Herren
och inte vänder sig till de trotsiga
och dem som avfaller till lögnens makter.

Stora är de ting du har gjort,

Dina under, Herre, min Gud,

Dina planer med oss.

Ingen kan mäta sig med dig.

Jag vill tala och berätta om dem,

men de är fler än jag kan räkna.


 

Slaktoffer och matoffer önskar du inte,
du har lärt mig att lyssna.
Brännoffer och syndoffer begär du inte,
därför säger jag: Jag är här.
I bokrullen står vad jag skall göra.
Gärna gör jag din vilja, min Gud,
jag har din lag i mitt hjärta.
Jag bär bud om din trofasta hjälp
till den stora tempelskaran.
Jag håller inte tillbaka mina ord,
det vet du, Herre.
Jag tiger inte om din hjälp,
att du är trofast och räddar förkunnar jag.
Jag döljer inte din godhet och trohet
för den stora tempelskaran.
Du, Herre, håller inte tillbaka
din barmhärtighet mot mig,
din godhet och din trohet
skall alltid bevara mig.
Det är det här en Apostel gör: berättar om vem Gud är, vad hen har gjort. En Apostel svarar på frågan "Vart är vi på väg?" med : Till Himmelriket.

Stora är de ting du har gjort,

Dina under, Herre, min Gud,

Dina planer med oss.

Ingen kan mäta sig med dig.

Jag vill tala och berätta om dem,

men de är fler än jag kan räkna.
Och Himmelriket är det tillstånd där Gud är, var och alltid kommer att vara. Himmelriket är evighet, är nu. En Apostel lanserar inte en religion utan berättar om hur det är. Meningen med skapelsen och alla liv i den är att glädja sig, göra gott och leva i gemenskap med skaparen av allt detta liv.

Jag fylls av tacksamhet över sommarens extra allt av överflödande liv och det enda svaret som känns relevant inför livets gåva är att vända sig till den treenige och ge tillbaka det enda jag kan ge:
Brännoffer och syndoffer begär du inte,
därför säger jag: Jag är här.

1 kommentar:

  1. Hello Alma. I am a Pastor from Mumbai India. I am glad to stop by your profile on the blogger and the blog post. I am also blessed and feel privileged and honoored to get connected with you as well as well as know you and about your interest in the mission and God's kingdom. I have enjoyed your blog post. I love getting connected with the people of God around the globe to be encouraged strengthened and praying for one another. I have been in the Pastoral ministry for last 41 yrs in this great city of Mumbai a city with a great contrast where richest of rich and the poorest of poor live. We reach out to to the poorest of poor with the love of Christ to bring healing to the brokenhearted. We also encourage young and the adults from the west to come to Mumbai t work with us during their vacation time. we would love to have young people from your family, friends or church circle come to Mumbai to work with us during their vacation time. I am sure they will have a life changing experience Looking forwar to hear from you very soon. God's richest blessings on you your family and friends also wishing you a blessed and a Christ centered rest of the year 2020. My email id is: dhwankhede(at)gmail(dot)com and my name is Diwakar Wankhede.

    SvaraRadera