Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

lördag 11 januari 2020

En enda är han, icke så att naturerna sammanblandats, utan så att personen bildar enheten.

Rubriken är ett citat ur den trosbekännelse som formulerades mot arianismen som kallas den athanasianska men härstammar från Galliens tidiga kyrka. Den räknas som den yngsta av de urkyrkliga allmänneliga bekännelserna (används av de flesta kristna utom den reformerta kyrkan*). Den skrevs som ett svar på den arianska idén att Jesus inte är Gud utan enbart Guds son, som nu omfattas av exempelvis Jehovas Vittnen, Anders Gerdmar och islam.

Konstantins säkerhetspolitiska behov påverkade kyrkan

Ni som sett den intressanta dokumentären om Jesu kvinnliga lärjungar vet att Konstantin den store i mångfalden av kristna inriktningar förordade den som var populärast bland romerska soldater. Ur politisk synvinkel ett slugt drag eftersom Romarrikets kejsare var helt beroende av arméns stöd, ja ofta var det fd. soldater som blev kejsare. Konstantin blev själv utsedd till augustus av just sina trupper. Ur teologisk synvinkel var mycket av det som Konstantin gjorde för kyrkan däremot katastrofalt. Han valde exempelvis bort stora delar av kyrkans mångfaldskultur. Men kontroversen om Jesu natur löste han genom att tillkalla kyrkomötet i Nicea-enligt mig kanske det bästa Konstantin gjort. Fast när detta kyrkomöte kom fram till den nuvarande nicenska trosbekännelsens utsaga om Jesu natur :
"Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son, född av Fadern före all tid,
ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad, av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilket allt blev till;
som för oss människor och vår frälsning steg ner från himlen,
blev människa av kött och blod
genom den Heliga Anden och Jungfru Maria"
betedde sig Konstantin som alla tidigare kejsare-började förfölja den som trodde "fel".

Arius förlorade den teologiska debatten och Konstantin tar majoritetens parti

 Nu var kristna "rätt" , men inte alla. De som hamnade på "felsidan" förföljdes med olika grad av hårdhet. Arius , som var en av flera  med åsikten att Gud Fader är mer Gud än Jesus, fick sina skrifter brända.** Detta är anmärkningsvärt eftersom just Arius ansågs ha en särdeles manlig karisma:  
"tall and lean, of distinguished appearance and polished address. Women doted on him, charmed by his beautiful manners, touched by his appearance of asceticism. Men were impressed by his aura of intellectual superiority."Carroll, A. History of Christendom, Volume II. p. 10.
 Detta tillsammans med bland annat att Arius inte predikade pacifism gjorde ariansk kristendom populär just bland soldater, men Konstantin ville alltid vara på den vinnande sidan och drog sig alltså inte för att bete sig kejserligt mot sina nuvunna trosfränder när motståndarsidan vann debatten.

"sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad, av samma väsen som Fadern"

Jag tror verkligen att Arius, Muhammed och JV har helt fel om Jesus. Jesus är fullt ut Gud och människa. När Jesus föds i Betlehem är det Gud själv, JHWH, som ammas av mamma Maria. När Jesus dör på korset dör Gud för sin egen skapelse. Just där och då upplever sig Jesus övergiven just därför att han ÄR Gud själv. Till vem ska han vända sina böner , han och Fadern är ju ett? Gud lider med Gud, en enda Gud kämpar in i döden, det enda bönesvar som kan finnas i den situationen är medlidande, fullkomlig enhet. Jesus mänskliga sida lider, men också Gud med oss lider.

Utan Konstantin Sankt Muhammed ?

Däremot kan jag inte hålla med om att det bästa sättet att avsluta en teologisk debatt är att bannlysa den ena sidans argument. Hade Konstantin låtit Arius vara ifred och låtit sanningen segra av egen kraft tror jag exempelvis Muhammed hade kunnat hitta en annan väg än den han nu valde. När mångfalden får regera i kyrkan mår den allra bäst. Om det hade varit så att Muhammeds kristendomsuppfattning hade fått stötas och blötas i vänligt sinnades mångfaldiga sällskap i stället för hos  hemliga fanatiska gerillagrupper som höll sig dolda av säkerhetsskäl hade han måhända nu varit Sankt Mohammed, känd för att ha kristnat polyteistiska arabiska stammar och vi hade sluppit århundraden av blodiga invasionskrig, folkmord och korståg. Historiens gång hade varit mycket eljest mot hur det blev.

Dubbel förlust
Förlusten är också stor eftersom Arius även hade många kloka tankar som kyrkan hade mått väl av att begrunda. Exempelvis var han kritisk mot hur lättvindigt man blandade in grekisk hedendom i kyrkans teologi. Behandlingen av Arius är därför ett bra exempel på hur man slängt ut ett omistligt barn med ett förorenat badvatten.

Konstantin invaderar Guds rike med våld

 Den machismokultur som Konstantin valde, och behöll från den arianska rörelsen, var nog ändå det mest ödesdigra slaget mot kristendomens hjärta. Från en huvudsakligen pacifistisk rörelse med jämlikhet mellan kön, etnicitet och samhällsklasser blev kyrkan en statsbärande enhet med strikta hierarkier som alltmer byggde på världslig status och sociala mönster hos den romerska eliten. Antisemitismen bredde ut sig, kvinnohatet, klassamhället och våldet blev naturliga delar av den förut subversiva kyrkan. Guds rike på jorden försvann inte, men gick delvis under jord och det blev åter livsfarligt att inte tro som kejsarmakten och de påvar som slutligen tillsattes helt på världsliga grunder.

Arianska rörelser som överlevde Konstantin

Och tvärtemot vad Konstantin kanske trodde, blev ju inte den arianska kristologin tystad för alltid. Muhammed stötte på dessa tankar, som sagt, och byggde sig en egen militaristisk religion kring dem. I Europa var de flesta germaner arianska kristna och många av arianismens krigarideal levde kvar även efter att förgrundsgestalter som Frankiska kejsaren Clodvig I hade konverterat från arianismen till katolska kyrkan. Dessutom debatteras ännu idag Kristi natur bland kristna och andra, tex muslimer. Jehovas Vittnen är även det en sekt som grundats på arianska tankar kring Jesu natur, men tack och lov utan fysisk våldsutövning. Det psykiska våldet som utövas är däremot välbelagt.

”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred..."

Samtal är det bästa sättet att tillsammans ta del av hela sanningen. Våldsmakt är det sämsta. Jag vill gå så långt som att påstå att kyrkan aldrig kan alliera sig med våldsmakter utan att korrumperas eftersom hon alltid måste sälja stora delar av sin själ för att samsas med makten. Kristendomen är ingen maktreligion och i maktens tjänst blir hon därför fördärvad. Gud uppenbaras aldrig genom våld. Det borde spädbarnet i Betlehem räcka som bevis för.


 Carola, Aygun Beyler & Mahsa Vahdat hade, om Konstantin
fått bestämma ännu, inte fått göra sina röster hörda i kyrkliga
sammanhang. Tack och lov vinner sanningen i längden, utan våld.


*Vet någon av mina belästa bloggvänner varför? Har det med deras inställning till liturgi att göra? Denna trosbekännelse är ju omfattande och därmed lång som en normalpredikan i tex katolska kyrkan. Samläsning i gudstjänstsammanhang är tidskrävande.

** Maximos Bekännaren som levde under den Östromerska kejsaren vid samma tid som islam växte fram fick inte bara utstå brända böcker. Han förfäktade att Jesus både hade en mänsklig och en gudomlig vilja, så Jesus tex.  kunde vara retlig människa och samtidigt gudomligt fördragsam . Kejsaren höll inte med, just då var det inte kyrkans officiella ståndpunkt. Maximos fick då tungan och högerhanden avskurna samtidigt som han landsförvisades. Knappt tjugo år efter Maximos död blev hans åsikt dock officiell lära i kyrkan.

18 kommentarer:

 1. Hm kommer du fortfarande åt den Gerdmar-bloggen? Den verkar ha blivit undangömd. Jag blir högst förvånad över detta omdöme om Gerdmar - som alls inte är min favorit, men dock. Kan det ha varit en tillfällig, olycklig formulering?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Han uttryckte sig som om Jesu inte är Gud. Ska se om jag som är prenumerant kan hitta den. Nej den är låst: här ett citat ur den iaf. "Att Gud inte har något kön är inte bibliskt utan har sina rötter i den platonska apofatiska teologin: man kan inte beskriva Gud i positiva termer. Men Jesus gör det. Han säger inte ”mamma” eller ”något” utan ”Fader” och ”pappa”. "

   Här ett svar som den han är mest arg på skrev till honom, den är inte låst: https://www.dagen.se/debatt/david-davage-gud-ar-varken-man-eller-kvinna-1.1634927

   Han svarar bland annat detta: "Här tror jag att många skulle hålla med, även om vi i praktiken ändå ofta talar om Gud som ”han”. Kanske vi glömmer att Gud inte bara är Gud Fadern? Gerdmar intar dock en mer radikal position. Gud är man. "

   Nej, jag tror inte Gerdmar förstår att det är arianskt han skriver, att Gud bara är Fadern, men i sin iver att beskriva Gud som enbart man blir det så. Om man läser vad Arius menade välvilligt ligger de oerhört nära varandra, för Arius var ju inte muslim eller JV. Egentligen är det inte så att Arius låg milsvitt ifrån mainstream åsikterna. Jag tror på allvar att det hade varit bra att fortsätta samtala med honom.

   Hittar en Wikipediatext som klart och kortfattat beskriver den mer positiva bilden av hans lära om Jesus https://en.wikipedia.org/wiki/Subordinationism.

   Det fanns ju på 1980- och 1990-talet liknande läror i LO-kretsar. De lärde ju då ut att Jesus dog andligen på korset och gjordes till Satan. Jag tror det är därför Gerdmar fortfarande gör denna åtskillnad, hierarki. Det var väldigt vanligt med denna hierarkiska lära om Jesu natur i de videor från LO och deras allierade som min bror tyckte jag skulle titta på.

   De gjorde förstås också en extrem åtskillnad mellan Jesu gudomliga sida och hans mänskliga, den som till och med blev gjord till Satan på korset, enligt den lära som Uffe nu tar avstånd ifrån, och säkert Gerdmar med, fast jag aldrig läst honom göra det: JDS-läran.

   Radera
  2. På samma sätt lärde de ut att människan är en ande som har en själ och bor i en kropp, där Anden då motsvarade Gud Fader och själen =Anden , kroppen=Jesus. Och där var hierarkin fullständigt glasklar: Anden var det viktigaste och dessutom det eviga i människan.

   Jag hänger ju inte längre med i LOs läror så jag vet inte om denna gnostiska lära lever vidare där.

   Radera
  3. Samtidigt är är "normal" kristen tro en lustig blandning av kosher treenighetslära och subordinationism light. Jag menar, Jesus ber till Fadern. Det finns nåt slags spänning mellan de två tankarna. Att på det sätt Gerdmar gör där tala om Gud och Jesus är fantastiskt vanligt.

   Men trillar man över i JDS har man börjat hitta på saker lite väl fritt (eller följer folk som gör det).

   När jag hörde talas om Arius populära teologiska slagdängor önskade jag att de fanns kvar. Det lät lite coolt med arianismen.

   Radera
  4. Jag ätnker som du att det är så fel att bara slänga ut dem som tycker annorlunda. Gerdmar är absolut inte ensam. Jag ansluter mig förstås snarare till Magnus Malm som är väldigt Athanasiansk och det gör jag pga frukten. De som är mer Arius light som Gerdmar har en vädligt stark tendens till Kenneth Hagins-snack om att jag är en ande, som har en själ och bor i en kropp.

   Och näst intill alltid blir dessa rörelser , om de inte korrigeras av en tydligare treenighetslära, gnostiska och sekteristiska. Knutby har ju varit aktuell i veckan och deras lära om att slå felande medlemmar byggde ju på detta att kroppen är mindre värd och genom kroppslig disciplin skulle man rädda den värdefulla eviga anden.

   Samtidigt tror jag också att vill sekten vara med i den stora kyrkan ska vi inte utestända som man gjorde med Arius. Han hade mycket klokt att komma med också. I ett pågående ömsesidigt samtal kan vi förstå mer och undvika tokigheter som tex JDS eller Knutby.

   Precis som Magnus Malm ser jag gnosticismen som den stora och eviga fienden. Det blir lätt så att vi fastnar i att se kroppen som en avskild del av oss själva och dessutom en sämre del. Klaus vet säkert vad det heter när man separerar sitt jag i flera delar som känns främmande för varandra, dysfori?

   Jag tror också att hade vi inte fördrivit Arius ur kyrkan hade vi kunnat slippa att efterföljarna blev mer radikaliserade och direkt livsfarliga fiender till kyrkan, som Muhammed.

   Att hans skrifter blev förstörda är en skandal, anser jag, vad han än skrev.

   Radera
  5. Läste denna debattartikel i Dagen just nu, hoppas den går att läsa. Handlar inte direkt om detta men LOs läror om JDS etc. https://www.dagen.se/debatt/lars-gunther-illavarslande-nar-jan-rosman-andrar-trosrorelsens-historia-1.1648562

   Radera
  6. Ang. Knutby rekommenderas Sektpodden, med Rigmor Robert och tidigare Knutby-pastorn Emma Gembäck.

   https://poddtoppen.se/podcast/1481404070/sektpodden

   Så, nu har jag matat dig med radiolänkar så det räcker i ett par veckor!

   Radera
  7. Tack för att du skannar nätet åt mig=)

   Radera
 2. Finns nån kalvinistisk kyrka som använder trosbekännelser öht?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror det, våra kalvinistka vänner från Holland kände då till den apostoliska, men de är ju å andra sidan fritänkare som här i Sverige är anslutna till Equmeniakyrkan.

   Radera

 3. 1. Vad betyder det då när Jesus ibland framhåller sin enhet med fadern, men ibland säger t ex att Fadern är större än vad han (Jesus) är. Eller att Jesus i likhet med änglarna inte vet dagen för världens undergång: ingen utom Fadern, inte ens sonen.

  2. Vad får det för konsekvenser om Arius respektive Anstasius har rätt?

  3. Själv tror jag att det finns en djupdimension i tillvaron. ”Saker” kan i det djupet vara sammanbundna fastän det inte syns.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan vara ETT, inte bara sammanbundna

   Radera
  2. Precis därför att det inte är så entydligt tycker jag det var dumt att kasta ut Arius. Tills vi har kommit fram till enheten i tron ska vi helt enkelt samtala, tänker jag. Men jag tänker att när Jesus säger jag och Fadern är ett, den som sett mig har sett fadern, och alla tillfällen där han säger "JAG ÄR". Mest dock i Johannes evangelium och min tanke om det är att Johannes skrev för att förtydliga synoptikerna och därför blev det extra viktigt att betona JHWH- uttalandena.

   Och som jag skrev ovan till Rebella, frukten av de läror som närmar sig Arius tankar är ofta ond. LO, Knutby och JV liksom Islam är alla väldigt gnostiska i sin syn på människan och skapelsen. Det är som om Jesus, det kroppsliga och mänskliga åtminstone, föraktas i förhållande till det Andliga.

   Men JHWH, som verkar vara Guds grundnamn i både GT och NT , innehåller ju i sig allt. Det är ju ett verb, för det första, jag tor jag länkat hit förut: https://spraktidningen.se/artiklar/2014/02/gud-ar-ett-verb

   "ʾehyê ʾǎšer ʾehyê

   Dessa är de tre kanske mest omdiskuterade orden i hela Gamla testamentet. Orden kan rent grammatiskt betyda ungefär ’jag är den jag är’, ’jag blir den som jag blir’, eller för den delen ’jag är den jag kommer att vara’. Den första översättningen är den man oftast ser. Den grekiska bibelöversättningen Septuaginta återger uttrycket med egō eimi ho ōn (’jag är den varande’),"

   Jag tänker alltså att din fråga två är den viktigaste och jag tycker mig se svaret i otaliga villoläror och villospår som kyrkan gått. Så fort Fadern blir den enda RIKTIGA Guden drar kyrkan iväg till att godkänna rasism , kvinnoförtryck och barnmisshandel. Sekterna som tror mer som Arius eller Gerdmar, för den delen, blir nästan alltid mer hierarkiskt styrda.

   Magnus Malm och andra som verkligen betonar treenigheten helt och fullt blir ofta motsatsen.

   Sedan, eftersom jag inte är arian eller gnostiker, får också mina känslor vara med och vittna: athanasius andas frihet och kärlek, gemenskap och frid, glädje och sanning. DEn arianska läran känns LO och Knutby för mig. Ingen frid öht.Bara ångest och depression.

   Radera
 4. https://youtu.be/-wv0vxVRGMY

  SvaraRadera
  Svar
  1. Både kul och tankeväckande. Det går ju inte att föreställa sig fler dimensioner än de tre vi är medvetna om. "Rumtidens krökning-hallå!". Jag gissar att din tanke är att vi inte heller kan förstå GUd pga detta , det mångdimensionella. Jesus gjorde ju precis som äpplet.

   Och visst kan vi nöja oss med det som Gerdmar menar att vi gör som inte rangordnar Gud och tänker oss att när Gud säger sig skapa människan till sin avbild, till man och kvinna,betyder det ändå att Gud bara är man inget annat kön, ingen annan identitet, och bli "apofatiska". Jag tycker ändå att vi kan beskriva Gud så pass att vi kan ta emot Guds kärlek. Inte säga att Gud är bara möjlig att beskriva med negationer, utan Gud kan bara beskrivas som större, semper major. Både och, snarare än varken eller (som apofatisk teologi gör).

   Man och kvinna och mer ändå. Kärlek som är har varit och skall komma och ständigt är pågående.

   Tack igen för ett roligt klipp! Det fick mig också att tänka på årets adventskalender i radion. Lyssna på den på play! The Biggest Bang.

   https://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=5260

   Radera
  2. Dessutom är ljus både partiklar och vågor och energi-helt enkelt omöjligt att förstå.

   Radera
 5. Om Arius:

  "Exempelvis var han kritisk mot hur lättvindigt man blandade in grekisk hedendom i kyrkans teologi."

  Vad tänker du på där?

  Din favoritpåve Ratzi skrev på 60-talet en bok, som finns utgiven på svenska som Introduktion till kristendomen. Där menar han att det var nog meningen att kristendomen skulle födas in i den grekisk-romerska filosofins tradition, för att befruktas och berikas av den.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller ju med båda två. Med Arius: Aristoteles var kyrkan alltför okritisk mot alltför länge. Vetenskapen i kyrkan stannade på hans nivå tusen år för länge och Platons idéer om en sann idévärld och en falsk skuggvärld är ju väldigt gnostisk , helt enkelt vilseledande i teologin.

   Den käre Bengt har rätt därför att jag tänker att romarrikets utbredning gick kristendomens ärenden och grekernas funderande antitvärsäkerhet var bra för kyrkan, embryot till demokrati likaså.Men , som sagt, synen på kroppen , kvinnan , samhällsklasserna, solsystemet, det hinsides etc. hade vi behövt rensa ut. Typ genast. Judendomen var mer selektiv , om än inte felfri så klart, när det gällde vad man tog till sig från grekerna.

   Radera