Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

måndag 4 januari 2021

Ruth Bader Ginsburg

 


Rut har namnsdag idag, denna bemärkta kvinna som både har en egen bok i Gamla Testamentet och finns med i Jesu stamtavla utan att vara judinna. Då är det naturligt att plocka fram en mycket känd Ruth som lämnade oss detta år enligt judisk tideräkning. Inte nog med att hon dog i år, hon dog på själva Rosh  Hashana samtidigt som Shofar-hornet ljöd. Detta faktum har lett till att många med mig ser RBG som en speciell person även andligt sett. Rosh hashana har med rättfärdighet att göra, Nyåret innebär rening och syndabekännelse. Strävan efter rättvisa inleder varje judiskt år. Ruth Bader Ginsburg som redan i livet arbetade för rättvisa och var domare i USAs högsta domstol anses nu av många som en speciell av Gud utsänd kämpe för rättvisan, en profet.

Jag tänker detsamma, det är möjligt att vi besöktes av en profet när hon levde här.  Vad är då en profet? Jag tror nämligen vi har en del profeter ibland oss ännu. Det finns de som oförtröttligt ropar så vi hör om rättvisa och vår tids synder, katastroflarm och annat. Greta Thunberg brukar räknas till dessa profeter. Jag tänker dock att en profet av den tyngd som Ruth Bader Ginsburgs bevisas av ett långt liv och, precis som med helgon, någon slags bekräftelse från himlen. Att Ruth Bader Ginsburg dog just när Shofar-hornet ljöd är bekräftelse för många , också för mig.

Hur känner man igen en profet? Jo, en profet talar alltid emot dem som har makt och för dem som saknar makt. Profeten står alltid på den förtrycktas sida, aldrig på förtryckarens. En mobbare är aldrig på Guds sida. En rik som stjäl från fattiga är alltid Guds ovän. Profeten talar även om makten förföljer  och försöker tysta ner hen. Profeten viker inte från rättvisans väg, vad det än kostar. Det viktiga med profetrösterna är dock att vi lyssnar. Klimaträddningen och rättvisan är vårt ansvar, profeten har talat och vi ska lyssna. Profeten talar och vi måste handla.Här talar profeten Mika :

 

Ve dem som tänker ut illdåd och ofärd

där de ligger i sina sängar

och går till verket när dagen gryr

– det står i deras makt!

De får lust till åkrar och stjäl dem,

och till hus och tar dem.

De lägger under sig både man och hus,

både ägare och egendom.

Därför säger Herren:

Jag tänker ut ofärd för detta släkte.

Ni skall inte få oket av nacken,

inte mer gå med högburet huvud,

ty detta blir en ond tid.

Aldrig ser jag en profet tala om annat än orättvisor och illdåd mot försvarslösa, jo också felaktig gudstjänst när någon tror att en mängd offer av vidrigare och vidrigare slag ska fungera som en formel som kan styra Guds handlingar efter våra önskningar. Det är ju inte alls olikt alla de rörelser inom alla religioner och även New Age, som tror att de kan manipulera Gud med rätt bön, teknik, andning eller affirmationer. Om man säger en sak tillräckligt mycket "proklamerar" som de kallar det, eller "affirmerar", dvs bekräftar, att det jag önskar ska vara sant är det, då blir det så. Ibland kallar man det Gud , oftare hör jag ordet "Universum" i dessa sammanhang. Mika har en del att säga till de religiösa lärare som lär ut dessa konster:

Så säger Herren om profeterna

som leder mitt folk vilse:

De lovar fred och lycka

bara de får något att tugga

men förklarar krig mot alla

som inte stoppar något i gapet på dem.

Därför:

Natt över er – och inga syner!

Mörker – och inga spådomar!

Solen skall gå ner för profeterna,

dagen bli svart omkring dem.

Siarna får stå med skam,

spåmännen blygas,

alla måste dölja skägget,

ty Gud svarar inte.

Men mig har Herrens ande fyllt med kraft,

med rättfärdighet och mod:

jag kan visa Jakob hans brott,

visa Israel hans synd.

Det är typiskt för en profet, mycket mer typiskt än att de dör när Shofar-hornet ljuder, att peka på folkets synd. Att visa vad vi behöver ändra på. Profeter som inte stryker mothårs är inte profeter. Men det är inte heller så att alla stryks mothårs av en profet, de fattiga, de utsatta, stryks konsekvent medhårs, Att tillhöra en belåten och övermätt majoritetskultur som lever gott på fattigas bekostnad ska göra ont, de förtryckta lider redan.

Just nu lyssnar jag på ett program om den kristna poeten Anna-Greta Wide (född för exakt 100 år sedan sistlidna 4 december, död 44 år senare i cancer) en profet för mig, "hon arbetar ständigt vidare i en stillsam desperation" säger de i programmet. Det tycker jag också kännetecknar de profeter som verkade i Israel och Juda, de som samlats i GT. Mika är inte den enda profeten som får tjata på detta sätt:

Lyssna på detta, ledare för Jakobs folk,

styresmän för Israels folk,

ni som avskyr det rätta

och gör krokigt allt som är rakt,

ni som bygger Sion med mord,

Jerusalem med ondska.

Mika har mest bara skäll att komma med, det finns anledning till att Israels folk utsätts för krig och olyckor. Så länge de utövar våld mot fattiga, tror att de kan manipulera Gud och låter orättvisor råda opåtalade kommer de att vara oskyddade mot angrepp. Men det finns hopp, en riktig profet visar också på ett hopp för de förtryckta, inte för de mäktiga, för herdar snarare än för kungar:

Men från dig, Betlehem i Efrata,

så obetydlig bland Judas släkter,

skall jag låta en härskare över Israel komma,

en som leder sin härkomst från forntiden,

från det längesedan förflutna.

Ja, folket skall vara utlämnat

till dess hon som skall föda har fött.

Då skall de som är kvar av hans bröder

återvända till Israels folk.

Han skall träda fram som herde med Herrens kraft

i Herrens, sin Guds, höga namn,

och folket skall bo i trygghet,

nu då han blir ärad över hela jorden.

Han skall vara fredens herre.

Om assyrierna kommer till vårt land

och tränger in i våra borgar,

ställer vi emot dem sju herdar,

[…]

De som är kvar av Jakob

mitt i folkslagens krets

skall vara som daggen från Herren,

som en regnskur över gräset:

den väntar inte på människor,

dröjer inte för dödligas skull.

[…]

Den dagen, säger Herren,

förintar jag alla hästar du har

och förstör dina stridsvagnar.

Jag förintar städerna i ditt land

och raserar alla dina fästningar.

Jag förintar trolldomen du bedriver,

teckentydare skall inte finnas hos dig mer.

Jag förintar dina gudabilder och dina stoder,

du skall inte mer tillbe dina händers verk.

[…] Vill Herren ha baggar i tusental

och ändlösa flöden av olja?

Skall jag offra min förstfödde för min synd,

mitt eget barn för mina brott?

Människa, du har fått veta vad det goda är,

det enda Herren begär av dig:

att du gör det rätta,

lever i kärlek

och troget håller dig till din Gud.

Mika nämner inte bara vedervärdiga syndoffer utan han tar också upp snålheten och matfusket, falska vikter och vågar, all slags ekonomisk brottslighet:

Skall jag tåla de gudlösas batmått,

de snåla efamått som jag förbannat?

Kan jag godkänna fusk med vågen

och falska vikter i pungen?

Stadens rika övar våld och förtryck,

dess invånare far med lögn,

de talar med svekfull tunga.

[…]

De trofasta är borta ur landet,

inte en ärlig människa finns kvar.

Alla ligger på lur för att mörda,

de vill fånga varandra i sina nät.

De är ivriga att göra det onda.

Stormannen fordrar gåvor,

domaren låter sig köpas,

den mäktige kommer med krav,

ja, allting blir förvridet.

Själva jorden ska driva bort de onda, enligt Mika,  för att sedan förnyas. Här läser jag en profetia som handlar om den yttersta tiden när Gud ska förnya jorden som vid Noas tid. Den som tycker Greta tar i borde lyssna till Mika:

Men jorden skall läggas öde

för sina invånares skull,

för deras gärningars skull.

Mikas profetior slutar med påminnelsen om de löften  som Maria alluderar till i sin lovsång när hon möter sin kusin Elisabet:

Vilken Gud är som du,

du som tar bort skuld och förlåter synd

hos dem som är kvar av din egendom.

Din vrede består inte för alltid,

du vill helst visa nåd.

Du förbarmar dig över oss på nytt

och utplånar våra brott,

du kastar alla våra synder i havets djup.

Du skall visa Jakob trohet och Abraham nåd

enligt den ed du i forna dagar gav våra fäder.

 Ruth Bader Ginsburg var en omutlig domare som kämpade för rättvisa. Hon lyssnade till profetorden och handlade därefter. Det kan låta övermäktigt att ha Ruth Bader Ginsburg som sitt föredöme men då tröstar jag mig med profeten Mikas ord:

Människa, du har fått veta vad det goda är,

det enda Herren begär av dig:

att du gör det rätta,

lever i kärlek

och troget håller dig till din Gud.

 

 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar