Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

lördag 18 februari 2023

 Är det inte nog att ni får dricka klart vatten, måste ni grumla det som är kvar med era klövar? Mina får tvingas beta vad ni trampat ner och dricka vad ni har grumlat. Hesekiel 34: 18-19

Bockarna och baggarna, de som har makten utan att tillföra speciellt mycket av värde till flocken, grumlar också vattnet för fåren. Tydligare kan det inte uttryckas hur mäktiga parasiter beter sig i samhället. De klöser arbete ur de många som måste arbeta för sin överlevnad i så hög grad att de arbetande inte får mycket kvar när makthavaren fått sitt. Systemet kallas kleptokrati* och precis så framställer Hesekiel de ledande i Israel, som kleptokrater. Han är inte ensam om detta, utan låter som de övriga profeterna i Bibeln . Från 1 Samuelsboken och framåt är profeternas udd alltid riktad mot de stora , starka och mäktiga. Det är en gåta att så många missar hur Bibeln alltid står på den fattigas sida mot dem som har makten i samhället.

Detta med vattnet som grumlas stämmer så in väl på hur vi lever just nu. När jag var 16 år kom jag för första gången till Tanzania och för första gången i mitt liv insåg  med hela kroppen vilket mirakel det är att ha rent vatten som kommer ur väggen. Och vad gör vi med detta rena dricksvatten i överflöd här i Sverige? Jo, precis detsamma som rika romare i Pompeji gjorde: sköljer våra toalettstolar med det! 2000-årig teknik används ännu med ödesdigra följder för ett livsviktigt livsmedel.

Just nu upplever Östafrika den värsta torkan på decennier. Rysslands överfall på Ukraina förvärrar den krisen genom att Ukraina förut exporterat så mycket mat ut i världen. Bockarna och baggarna trampar ner gräset och grumlar vattnet även förfastan 2023. Hesekiels ord är lika aktuella nu som när de först uttalades på 600-talet f.Kr. 

Vatten i överflöd har vi. Jag åker skidor på fruset vatten över ett kalhygge längs kraftledningsgatan med vattenkraft i ledningarna ner till dricksvattentäkten med Sveriges bästa vatten och hundarna följer med.
   


Ukrainas bidrag i Eurovision 2021 uttrycker en känsla av desperat längtan efter våren. Nu känner jag att det uttrycker en desperat längtan efter fred och rättvisa. Ryska bockar och baggar trampar ner gräset och grumlar vattnet så all världens får tvingas beta nedtrampat gräs och dricka smutsvatten. 


*kleptokrati= stöldstyre/tjuvvälde, demokrati= folkstyre, folkvälde

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar