Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

måndag 31 oktober 2016

Så nära det var-konciliet i Basel/Ferrara och Florens

Handskriftsillustration av kyrkomötet i Konstantinopel 381.
Kyrkan var på Irenaues tid mer splittrad än den är idag men det har alltid funnits människor som liksom Irenaeus både ville ena kyrkan och definiera den. Dessa samlades i olika koncilier; sammankomster som fastställde trons innehåll och såg sig som beslutande för alla kristna överallt. Koncilierna stod över varje biskop. Men stödde sig på apostlagärningarna-citatet "Vi och den heliga Ande har beslutat."

Det första konciliet sammankallades av kejsar Konstantin 325 där fastställdes  en trosbekännelse som senare kom att fogas samman med en dopförklaring till den Nicenska trosbekännelsen 381 där Jesu natur fastställdes så här: 
Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat;

Ändå förblev kyrkan splittrad och det beror nog till stor del på att koncilierna från första början också var världslig politik. Till exempel genomtrumfade den mycket mindre västliga grenen av kyrkan att Konstantins huvudstad Rom skulle hysa den viktigaste biskopen. Detta erkände förstås egentligen aldrig östkyrkorna som såg biskoparna i Konstantinopel (Östroms huvudstad),Alexandria, Antiochia och Jerusalem som likvärdiga patriarker. Men detta är ändå ett av tre koncilier som erkänns av de allra flesta kyrkorna i världen. 

Koncilier slutade ibland i schismer, inte alltid i konsensus. Enheten upplöstes när konciliet gjorde det. Men ett koncilium var så nära att hitta tillbaka till enheten mellan öst och väst att Barockbloggen inte kan förbigå detta med tystnad nu när vi firar reformationsjubileum i ett helt år med början just idag och just i Sverige. Detta koncilium började i Basel 1431 eftersom påve Martin V ville hålla det på neutral mark, flyttades av nytillträdde påven Eugenius IV till Ferrara 1438 och därefter drev pesten konciliet vidare till Florens där det upplöstes av påven 1445.

Intressant nog började detta koncilium med förhandlingar med en moderat gren, kalixtinerna, av de reformatoriska husiterna. Man såg ännu koncilier som överordnade påven och detta gjorde att mötet också kunde ta upp den stora schismen med östkyrkan och försöka finna en lösning på den splittringen. Efter att sammankallande påven Martin V dog slogs kurian i Rom för att påven skulle stå över hela kyrkan men ännu var alltså konciliet överordnat varje enskild biskop. Därför var östkyrkans också med men tendensen var tydlig efter Martins död; väst ville få alla att sätta påven högre än koncilierna så östkyrkorna kom inte med förrän den siste romerska kejsaren Johannes VIII, kejsare i det av turkarna hårt ansatta Konstantinopel slöt upp i hopp om att få stöd i striden mot de muslimska ottomanerna.

1441 anslöt fyra etiopiska kopter utsända av sin kejsare Zara Yaqob, från den ätt som räknar kung Salomo och drottningen av Saba som sina anor. Så detta koncilium var verkligen ekumeniskt. Efter detta koncilium har aldrig den bredden av kristna kyrkor mötts från den urgamla etiopiska kyrkan till den då helt nya husiterrörelsen. Man tog upp tvistefrågor som avlatshandeln, man försökte begränsa påvestolens juridiska intervention och makt över lokala församlingar. Man försökte framförallt stävja maktmissbruk hos biskopar och kardinaler och förstås överbrygga klyftan mellan öst, väst och kopterna samt reformera kyrkan enligt vissa husitiska tankegångar. 

Ja, listan påminner mycket om det reformationen handlade om ett knappt sekel senare. Med vid förhandlingarna var ju en grupp moderata hussiter. Allt föll dock på att en grupp inom västkyrkan kuppade igenom att påven skulle stå över koncilierna efter den initiavtagande påven Martin V död. Snabbt utsåg kurian påven Eugenius IV som utlovade hälften av kyrkans inkomster till kardinaler som stödde honom och sedan föll också Östrom vilket gjorde att Östroms kejsare fick annat att tänka på samtidigt som de icke-västliga kyrkornas ledare inte ville vara med vid ett koncilium som gjorde dem till undersåtar under Roms biskop.
Konciliet i Basel/Ferrara/Florens från Nurnberg.krönikan 1493

Men någon frukt bar ändå det långa konciliet: påven i Rom sades vara överbiskop över alla biskopar, konciliet valde då en anti-påve vilket resulterade i en anglikanskliknande kyrkokonstruktion i Frankrike nästan ett sekel tidigare än Henrik VIII valde att bli engelska kyrkans överhuvud i stället för påven. Reformationen blev utestängd från den romerska kyrkan och, pga  påvens kupp , också från östkyrkan och kopterna. Trots allt detta goda som kvävdes blev också konciliet början till den humanistiska renässansen (som var helt och hållet kristen oavsett vad organiserade ateister kallar sig i dag) eftersom många av de kyrkliga delegaterna från öst höll föreläsningar på grekiska där de antika filosoferna och annan lärdom som varit delvis bortglömd i väst, där man slutat förstå grekiska när latinet blivit europeiskt lingua franca inom både teologi och vetenskap, aktualiserades.

Detta koncilium i Basel används numera som exempel på hur maktkamp får stå över sanning och rätt. Men när man har ett ekumeniskt hjärta framstår dock detta koncilium också som ett tappert försök att uppfylla Jesu förbön i Johannes evangelium kapitel 17. Dock fick politik, diplomatiska intriger och maktlystnad hos den allt rikare och mäktigare kurian i Rom och världsliga furstar detta koncilium att sluta i ett misslyckande som följdes av  Östroms fall och den blodiga reformation som inleddes 1517. Vilken i sin tur gav oss den dåliga idén med nationella statskyrkor vilka eldade på krig och nationalism som kulminerade i det katastrofala 1900-talets krig, folkmord och diktaturer.

Min dröm är att femhundraårsjubiléet av reformationen skulle bli en början på fortsättningen av detta koncilium som började i Basel 1431. Läget är väldigt likt det som rådde då. Det är ju trots allt Lutherska världsförbundet, som väl får sägas motsvara de kompromissvilliga delarna av husiterna, som var med i Basel och Vatikanen som arrangerat inledningen till reformationsjubiléet här i Sverige. Östkyrkorna är ännu hårdare trängda än på 1440-talet så de kanske kan tänka sig att vara med mot bindande löften om reellt stöd (inte SvKs "tysta diplomati").

Kära Lutherska världsförbundet; följ reformationspionjärerna husiterna som reste till Basel. Käre påve Fransiscus, nu när du hälsar på oss i norr, jag noterar att du helst kallar dig Roms biskop och det inger hopp:  följ Martin V och återuppta konciliet i Basel! Börja med att erkänna att allmänkristna koncilier står över varje enskild biskop så kanske du får de andra med dig. 

Frans och Antje 2016 bild Svenska kyrkan.16 kommentarer:

 1. Ja det går betydligt lättare i vår nutid för lutheraner och katoliker att skaka tass, som jag ser det väljer den värdsliga makten andra arenor idag än kyrkan, det finns media, politiska partier osv, kyrkan till välsingnelse tror jag, vi slipper 30 åriga krig och katolska munkar som dränks i sjöar (pga kyrkpolitik) enkla människor kan igen bli "byggstenar i guds tempel" som det var menat bland tidiga jesus lärljungar. När makten inte längre skymmer sikten så blir 1 Kor 1:10 lättare att nå. Galaterna varnar för köttets gärningar maktkamper och som jag förstår var ju tidiga kristna församlingar brödra/systraskap där människor gavs möjlighet att växa i tro , lära och odla anden och sina gåvor.
  men kommer makt och hiearkier in så blir det svårt, tvätta varandras fötter kanske bara en tom ritual , brödra/systraskap är ju familjeting men om kyrkan blir en AB som i världen förändras hennes väsen och fungerar inte längre som tänkt, menar jag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, jag tror nog vi kan vara ganska säkra på att påvar och kyrkoherdar inte väljs ut från en rik familj för att kardinaler och kyrkoråd har blivit mutade. Du har så rätt i att kyrkan blivit friare men SvK finns kvar i en märklig skvader av statskyrka med politiska val och ändå inte en statskyrka. Väldigt dåligt på alla sätt. Men detta är ändå ett undantag i världen och det är jag glad för.

   Radera
 2. Helt Rätt Alma det har slagit mej mer än en gång att sv kyrkan inte längre är ett statligt verk eller något slags företag med en vd i toppen. och borde ta tag i sin situation nu när man är fri, finns ju många goda förebilder ;)

  https://www.youtube.com/watch?v=0SFyBivDlc8

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det vore något och så skulle ju förstås varje kyrka fungera. Det är en bra sak med påven är att han tvättar folks fötter på skärtorsdagen, även om det är symboliskt så betyder symboler mycket, hela kyrkan bygger på symboler för saker som är för stora för att se "real size".

   Radera
  2. Sant :) även symboler är mäktiga.

   http://www.dn.se/nyheter/varlden/jag-ser-det-som-en-fredsgest-att-paven-tvattar-mina-fotter/

   https://www.youtube.com/watch?v=QZqPZ3Mv3Lw

   Man kan ju önska att ledare här i världen skulle ta en och annan lektion hos jesus som säger sig vara folkets tjänare ;)

   Radera
  3. Jo, det behöver nog de flesta-bli lite mindre högmodig och lite mer ödmjuk. Men framförallt ledare av olika slag verkar lida av någon slags psykopati light. Makten kan förvandla den bästa till sitt värsta jag.

   Radera
  4. jo, funderade på något i dagarna jag läst för många år sedan av Gandi som såg en fara i att samhällena växte sig för stora och att ledarna inte har någon personlig koppling till dom han leder, tänker exempelvis att Gamla gods fungerade hyfsat för den gamla tidens "herrar" skulle ju överlämna marken till sina barn eller släkt och det fanns då ett intresse av att man lämnade efter sig något som var välbevararat..något att ha ett bra arv, men när det sedan växer till storföretag och allt blir bara siffror på papper och det inte längre finns ett självklart mål att bevara jorden till efterkommande så verkar det bli en miljö som vilken narcisist eller psykopat som helst skulle gilla...allt för glory och självhävdelse liksom, strunt i folk.

   Människor jag tror på som säger sig ha profetians gåva talar om demokratins och västvärldens sönderfall. för 20 år sedan när jag läste dessa profetior verkade det lite skrattretande att banker skulle falla exempelvis. och att framtiden tillhör mindre kommuniteter som har olika inrikting, vissa odlar andra forskar i medicin osv.men utbytar kunskap och varor

   och helt orimligt verkar det inte idag,när ledarna får hybris som i Detroit och på många andra ställen ,bildar vanligt folk just kommuniteter som odlar mat och hjälper på olika sätt. Efter valet i USA oavsett vem som vinner har jag mina misstankar att "vanligt folk" får söka egna lösningar på vardags problem ,makten distanserar sig alltmer från vanliga folk problem läser man i från tidningarna, man ser liknande glidningar här i Sverige , makten är inte längre makten som bär svärdet (Romabrevet 13:4) utan man förlorar kontrollen alltmer i förorter och även i städerna där kriminella får göra som dom vill.

   http://www.sydsvenskan.se/2016-11-02/staten-maste-halla-ordning-aven-vid-knarkrondellen

   Kommer en gräns när medborgarna inser att kjesaren är naken ..men..men det gamla dör sedan kommer något nytt som kanske är bättre till guds ära.

   En karin Boije dikt:

   Du är fröet och jag din mull.
   Du ligger i mig och gror.
   Du är det barn som väntas.
   Jag är din mor.

   Jord, ge din värme!
   Blod, ge din saft!
   En okänd makt behöver i dag
   allt liv jag haft.

   Strömmande varma vågen
   känner ingen damm,
   vidare vill den skapa,
   bryter sig fram.

   Därför gör det så levande ont
   ini mig nu:
   något växer och spränger mig --
   käraste, du!

   Radera
  5. Så fint att du citerar denna dikt som på annat håll aktualiserades för mig helt nyligen. Det kan den också betyda. Skapelsen som ropar i födslovåndor efter sin befrielse. Den passar också in i kyrkoåret där Maria går in i tredje trimestern av graviditeten och vi tänker på de allra yttersta tingen.

   Radera
  6. vad bra Alma och Tack :) en av proferna är en katolik som heter Ned Dougherty och en av dom saker han såg om framtiden, beskriver han så här:

   A flood of questions raced through my mind as I was shown events that I understood were to take place on Earth in the future, during the "End Times." I was aware of the presence of the Lady of Light, visible to my right, viewing the scenes that were before me. I realized that the Lady of Light was also influencing my viewing of the scenes of the End Times. As I focused on her, I recognized her place and prominence in the sequence of events that were to take place during the End Times. I was aware that the earthly landscape of mountainside and valley was visible beyond the vastness of space that represented the End Times. In other words, I was being shown an earthly landscape that would exist following the End Times. I recognized that the End Times did not mean the end of the world. It meant the end of the world as we know it, but it also meant the beginning of a new world. I perceived that the earthly landscape in the distance was part of the new world, but it seemed so far away - barely discernible, almost mystical, like a dream world.

   Radera
  7. Ja Bibeln är ju tydlig med att tidens ände är upprättelsens dag för skapelsen. Den mörka människosyn och gnostiska världsbild som gett upphov till ex.vis Uppryckningsläran och andra skrämmande framtidsvisioner är inte bibliska. Den pånyttfödda skapelsen, eller ska vi säga återuppståndna, ska ju liksom Jesus gå från död till liv. Jesus uppståndelse var ingen katastrof så inte heller skapelsens. Tvärtom.

   Radera
  8. Något konstogt hände med kommentarerna så jag får göra så här:

   lars nilsson har lämnat en ny kommentar till ditt inlägg "Bergtagen":

   Jag menar ungefär så här Alma att dom som är rika och är ledare sitter ju som spindlen i nätet men utnytjar ju folk, pengarna går till dom rika och det skrer en penga överföring från arbetare,medelklass till rika och deras storföretag. och därför kommer personer som trump till makten som lovar att göra amerika stort igen. Jag själv har ju aldrig röstat. oftast så får jag ren avsmak för fulspelet ju mer röstningsdagen närmar sig och politikerna pucklar på varandra och smutskastar varandra.Men tycker utvecklingen är intressant att följa ,vad det för med sig för "guds folk" och skeender här på jorden. hittade några intressanta klipp så här på morgon kvisten om situationen för många i usa.

   https://www.youtube.com/watch?v=qwYNNIHaMmc

   https://www.youtube.com/watch?v=qyPW9Z5_jsk

   https://www.youtube.com/watch?v=g2PS-_X4KNM

   Liknande situation kanske som var i 20-talets Tyskland när Hitler blev framröstad,tänker jag.om man nu tycker trump är en lill Hitler ;)fast jag tror det är bäst att vänta och se hur det blir.

   Om utarmningen fortsätter av vanligt folks pengar och rättigheter, kanske det blir en ny franska revolutionen, eller att folk dumpar sin elit och hjälper varandra i stället (om dom rika inte vill samm-arbeta, som folk gör i Detroit, och dom fattiga där verkar inte ha problem att hjälpas åt mot gemensama mål vare sig man är färgad eller tillhör någon udda religion, det står väl och väger nu vilken väg västvärlden kommer att ta med amerika i spetsen, så vi får väl se hur det blir

   Radera
  9. Jo, men jag vill inte stå och passivt titta på. Jag odlar min trädgård och kämpar som del av kyrkan som motkraft, vilket jag vet att du också gör.


   Därför ser jag Halldorf som en positiv fyrbåk i en mörk natt. Trump vann faktiskt ,med lägre andel av röstberättigade än Hitler gjorde så det är ju tecken på hopp iaf. En ny fransk revolution med sitt skräckvälde ber jag om att vi slipper. Men det blir väl inte så. den arabiska revolutionen kom ju med sin blodspillan och på kort sikt har ju allt bara blivit värre av den. Suck, vad dyster jag låter.

   Nej jag försöker fokusera på trädgården och Livet i kyrkans gemenskap som jag tror åstadkommer den största revolutionen inifrån och underifrån, utan våld.

   Radera
  10. Jo tror du har rätt Alma :) kyrkan har ju lång tradition av odling som munkar och nunnor och sammarbete, funderade lite att dagens kapitalism vi ser bygger ju på socialdarwenism, men också hur fel den är på det när det gäller att förstå sig på naturen och människan, en dysfunktionell lära som är vulgär och säger att ute i naturen gäller den starkes rätt och överlevnad och att ekonomin ska vara ordnat på ett sådant sätt också.the Winner takes it all.

   https://www.youtube.com/watch?v=imS45fopNs0

   Men en och annan börjar förstå att det är en förlegat förståelse av naturen.

   https://www.youtube.com/watch?v=FAmC8tPKtK0

   Då är bibelns lära att störst är kärleken långt mer sann, inom vetenskapen är det ju ok att arbeta utifrån att dom upptäckter och vinster som görs gagnar hela männskligheten och ska vara för allas bästa , men än så länge inte inom näringslivet , men det är sannerligen något att be om att dessa näringslivs toppar som gärna flyttar sina fabriker till kina för att maximera profiten och lämnar många arbetslösa här hemma, konverterar till något mer Kristus likt ;) då finns det inte längre plats för trump som ska försöka göra usa stort igen.

   Radera
  11. Så sant som det är skrivet. Nu hemma och internet krånglar inte så nu funkar detta med kommentarerna utan problem igen.


   fast ser man det kristet blir det ju så att "the Winner takes it all-till slut: ”Gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot.[…]
   Lammet som blev slaktat är värdigt
   att ta emot makten
   och få rikedom och vishet och styrka
   och ära och härlighet och lovsång."

   Radera
 3. Det har hänt en enorm utveckling i ekumeniken . RKK och ortodoxa kyrkor erkänner varandra som sanna arvtagare och uttryck för ecclesian . Rättfärdighets Dokument mellan RKK och lutherska kyrkor har öppnat vägen för påvens besök i Sverige. Ortodoxa kyrkan och katolska kyrkan erkänner dom gamla nestorianska kyrkor som riktiga kyrkor.Borgå överenskommelsen har öppnat nattvards gemenskapen mellan anglikanska kyrkan och många lutherska kyrkor.

  Det är dom karismatiska kyrkor som pingstvänner och baptister vilka är dom mest misstänksamma mot ekumeniken och framför allt mot katolska kyrkan. Detta är verkligen synd, eftersom det är dessa kyrkor som växer mest i världen och gamla mainstream- kyrkorna krymper eller trampar på plats.

  För övrigt , jag håller verkligen med Alma att det finns bara en Kyrka fast alla är inte medvetna om detta, och att alla världsliga tolkningar av den kyrkan är som grenar i vinrankan.

  När gäller katolska kyrkans många down- perioder, är det en av dom stora undren att dom har kunnat resa sig och förnya sig lika många gånger.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det finns ingen institution kvar från antiken mer än de olika historiska kyrkorna. Det är imponerande och jag ser det som ett bevis på att Guds Ande trots allt är med. Kyrkan finns fortfarande medan allt annat är förgånget på dessa snart 2000 år. Kungadömen och riken existerar inte längre men församlingen bara går och går.

   Radera