Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

onsdag 8 april 2020

Stilla veckan den heliga tisdagen och dymmelonsdag

Under Stilla veckan (tisdagens kväll egentligen men något hände med tekniken så detta inlägg publicerades inte och raderades delvis) sjungs nunnan Kassias mest berömda hymn i alla grekisk ortodoxa passionsgudstjänster. Kassia är en av medeltidens mest berömda kompositörer och en av de äldsta kompositörer vars verk går att tolka och framföra idag.

Men hon skrev också annat än musik. Hennes aforismer är berömda och denna är en favorit som i engelsk översättning blir : "I hate the rich man moaning as if he were poor.""Jag hatar den rike mannen som klagar som vore han fattig." Hennes hymn på Askonsdag är också en hymn om när dyrbar nardusbalsam används för att smörja Jesu fötter och Judas klagar på att pengarna kunde i stället ha gått till de fattiga.

Hon var själv långt ifrån fattig. Hon hade till och med avvisat ett erbjudande om att gifta sig med Östroms kejsare men avböjt. En fattig hade aldrig avböjt och en fattig hade så klart aldrig blivit tillfrågad. Hon förblev kejsarens vän livet ut. Lite som Ester-Blenda Nordström som aldrig gifte sig men ändå hade vänner som höll ut till livets slut för någondera av dem. Men fattig var hon inte , den vänfasta Kassia.

Hon skrev alltså "Gnomiska verser" korta aforismer i stil med Bibelns ordspråksbok eller Predikaren som den ovan citerade. Men nu i Stilla veckan tycker jag hennes anvisning till dem som hade hand om sjukstugan, kyrkan , oftast genom klostren, var ju den första institution som gav sjukvård till alla , inte bara till dem som hade råd med en husläkare. I engelsk översättning*:

To the keeper of the infirmary. 
Oh blessed task, to bear the sick man's load!
That work is thine, my child. Then labour well, in diligence and zeal to run thy course.
When daylight dawns, stand thou by every couch, to minister to each with fitting words, and then bring the timely gift of food, to each what suits him best, as reason bids; each one belongs to thee. 
Neglect him not, thus shall thy service reap a rich reward. Light inapproachable, the joy of Heaven.
Kassias hymn:

* Min egen översättning till svenska: Till den som har hand om sjukstugan:
Åh välsignade uppgift att få bära den sjukas börda!
Det verket är ditt, mitt barn.
Därför arbeta väl, med skicklighet och iver för att värdigt löpa ditt lopp.
När dagning gryr, stå vid varje bädd, för att betjäna med passande ord och dela sedan ut den dagliga maten, till var och en det som passar hen bäst, som förnuftet bjuder; var och en hör till dig.
Försumma ingen, så skall din tjänst ge rik belöning.
Det ouppnåeliga ljuset /ljuset ingen kan närma sig, himmelrikets glädje.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar