Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

söndag 30 maj 2021

Mission

 I vissa kyrkliga traditionerna är det påsk- eller pingsttid nu men hos oss o västkyrkan är det nu Heliga Trefaldighetsdag eller Missionsdagen en festdag det också men sedan byts kyrkans vita festkläder mot det vardagsgröna under den långa trefaldighetstiden när treenigheten står i centrum av kyrkoåret.

Nu ska vi vända och vrida på detta allt som den Heliga Ande ska lära oss. Efter all dramatik mellan advent till pingst ska vi nu ut och bjuda in hela världen till söndagsskola. Men den som alltid lär sig mest i skolan är läraren: docendi discimus= medan man lär ut lär man sig. Detta gäller även missionären som lär sig allt mer och fördjupas i sin förståelse genom att sprida ordet  i just ord, men mest i handling.

Ett ord att sprida är dagens psaltarpsalm om den Gud som inte bara är upphöjd över allt utan också finns under allt, i allt, runtomkring allt och till och med predikade i själva dödsriket. :

Psaltaren psalm 113, vers 1-6

Halleluja!
Lovat vare Herrens namn
nu och för evigt!

Från öster till väster
skall Herrens namn bli prisat.

Herren är upphöjd över alla folk,
högre än himlen når hans härlighet.

Vem är som Herren, vår Gud,
han som tronar så högt,

han som ser så djupt ner —
vem i himlen, vem på jorden?

https://youtu.be/NNRZEYW7XJE

Jo videon slutar så där, vi får fortsätta be och sjunga själva

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar