Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

fredag 28 maj 2021

Antisemitiska nyheter och min pro-palestinska organisation

 Nu råder eld upphör igen mellan Israel och Gaza. Nu är det därför dags att få ihop en äkta pro-palestinsk rörelse, alltså inte en rörelse som har som sitt enda syfte att hata och förgöra judar, jorden runt, och utplåna staten Israel, vilket den nuvarande sk"pro-palestinska " rörelsen syftar till. Till att börja med bör en sådan rörelse ta itu med Hamas terror mot sitt eget folk i Gaza. Inte bara homosexuella, kvinnor och kristna förtrycks utan alla som gör minsta motstånd mot deras antidemokratiska politik. Dessutom gör de allt för att se till att så många civila som möjligt, helst barn, dör när Israel försvarar sig mot Hamas raketattacker. Hamas är , liksom IS/Daesh, en dödskult med martyriet som medel för att utplåna alla judar enligt de ord i Koranen som uppmanar till utrotande av judarna*****. I Koranen finns andra ord som respekterar judarna****, men det är alltså inte dessa citat som styr den nuvarande islamismens agenda.

Pro-palestinsk rörelse efterlyses

Det behövs en pro-palestinsk rörelse som inte menar att just palestinier är ämnade att leva under förtryck av sina egna. Palestinier är inte utvecklingsstörda som förtjänar att terroriseras av korrumperade diktatorer, i Hamas fall, livligt understödda  av Iran (Fatah på Västbanken stöds av Saudiarabien).  Om det fanns en riktigt pro-palestinsk rörelse i omvärlden skulle vi höra de palestinska /arabiska röster som vill ha fred och talar väl om judar och staten Israel, men det är livsfarligt för en arab att göra detta. Dock möter man det ju i enskilda samtal med dem- om ingen hör på. Medan judar både i Israel och utomlands inte löper risk att dödas av sina egna i någon större utsträckning så de vågar tala för fred och en massa annat som nuvarande regering i Israel inte stöder.

Vi borde också få veta orsaken till att så få israeler dör i alla attacker beror på att de har försvar och skyddsrum för sina medborgare medan Hamas medvetet placerar militära mål i skolor , nära sjukhus etc och det är bara Israel som varnar innan attacker, inte Hamas. Och då talar jag inte om att Israel varnar Gaza (vilket de gör) och att Hamas bara slänger iväg sina iranska raketer mot Israel utan varning. Jag talar om att Hamas inte skickar sin egen befolkning till skyddsrum medan man gör det i Israel där det finns skyddsrum överallt. Hamas mål är att utplåna alla judar och inta staten Israel. De bryr sig inte om att försvara sin befolkning ens med skyddsrum eftersom de vinner propagandakriget med många småbarnsoffer.

Jag jämför gärna med andra krig och nu passar Jemen perfekt. Där krigar Saudi-Arabien och Iran på annans territorium, precis som Iran förser Hizbollah och Hamas med stridsmedel för att föra proxykrig mot Israel.

Jemen som jämförelse

Då ser jag ett mönster:
1. Jemen kallas proxykrig i medierna. Inte Hamas attacker mot Israel fast de är just det; utan Iran inga raketer. Gazas befolkningslidande är också, enligt medier och sk. "pro-palestinier" UTESLUTANDE Israels fel.
2. När Jemen utsätts för matbrist pga dessa proxykrigares blockader av delar av landet är det aldrig tal om att bojkotta Iran och Saudiarabien trots att man tydligt rapporterar om att det är dessa agerande som skapar lidandet.
2. När Hamas anfaller israel kallas det, om än inte befrielsekrig, så anses det ändå legitimt eftersom "Israel SVARAR med övervåld". Bara termen SVARAR säger ju en hel del om anfall och försvar och mediernas åsikt om vem som har rätt att ta till våld. Vilket annat demokratiskt land utsätts för liknande propagandistisk journalistik? Iran nämns knappt i den senaste konfliktupptrappningen och då mumlas det i fördjupande magasin, inte nyheterna, om Irans inblandning i Gaza och Libanon. I Jemen-kriget nämns det som självklart: "den Iranstödda milisen/den Saudistödda milisen".
3. Om Gaza skrivs det spaltmil, utan att proxykrig och inhemsk terrorism nämns .  Om Jemen skrivs litegrann och då nämns alltid proxykriget och den inhemska terrorn som orsak till folkets lidande.
 

"En nysning på Västbanken"

"En  nysning på Västbanken" tas däremot upp i alla medier och  i främst sociala medier är bevakningen tydligt antisemitisk medan gammelmedia ofta bara har en anti-israelisk tendens. Andra undanskymda konflikter med betydligt fler döda behandlas däremot inte alls.   Ligger dessa konflikthärdar i Afrika är de helt okända för den stora allmänheten om än dödstalen är mångdubbla. Vi kan spekulera i att det har med hudfärg att göra, att rasism gör att ingen bryr sig. Men det stämmer inte för vi har bleknosar som krigar i Azer-Badzjan och Armenien (en konflikt som i mycket påminner om Israel -Palestina  men där det är muslimer och kristna som står på varsin barrikad och slåss om historiens dödligaste fråga : vem var först?) Nära oss ligger Ukraina och Ryssland. Syrien är inte en plötsligt fredlig oas. Så blekansiktens krig nämns inte heller i paritet med denna "nysning" i Israel/Palestina.

Några få exempel: I Mocambique attackeras och dödas mängder av barn av islamistiska terrorister och plötsligt tror vi fred uppstått där när det enda som hänt är att Israel försvarar sig mot Hamas raketer och ingen rapporterar längre. Rapporteringen från Mocambique syns senast 29 mars när Israel har parlamentsval, därefter bara Israel och Gaza i pressen.  Man måste läsa det finstilta i nyhetsförmedlingen och ha kontakter i Afrika  om man ens ska veta att det sker. I Etiopien pågår en blodig konflikt som genast glömdes när Hamas började skicka sina mer än 4000 raketer över Israel och Israel SVARADE med övervåld.

Jag anser att Israel borde vara mer kallsinniga och de borde släppa gamla rättigheter från kolonialtidens judar och inte vräka palestinier som bott i 60 år på en plats. Absolut. Men jag inser att det som mest av allt driver rapporteringen kring denna konflikt är ren och skär antisemitism.  Det enda goda detta senaste krig förde med sig var att för första gången i mitt liv hörde jag i svensk media att  judar faktiskt bodde i det dåvarande Palestina långt innan Israel bildades. För det undanhålls vi också. Precis som vi fås att tro att Palestina var en egen självständig nation sedan urminnes tider som invaderats av judar 1948 i den skeva medierapporteringen. Det är inte många unga som vet att Palestina var en osmansk koloni som övergick till Storbritannien efter första världskriget och delades upp i Palestina och Transjordanien 1923.

Fake history

Och att persisk/arabisk/ muslimsk antisemitism härstammar från 1948 får vi också oss itutat dag ut och dag in för att få någon slags pervers "förståelse" för antisemitismen genom Israels blotta existens, fast en blick i Koranen övertygar varje tänkande person om motsatsen, eller Esters bok i Bibeln för den delen. Andra inbillar sig att Palestina som egen självständig stat fanns före 1967. Min palestinska väninna tex, för det har hon lärt sig i skolan i Hebron. Hon vet inte att Västbanken heter så eftersom Jordanien annekterade området vid kriget mot Israel 1948 (officiellt proklamerat som jordanskt 1950 med erkännande av enbart Pakistan och Storbritannien, det var från början tänkt som del av Israel). 1967 krigade Jordanien åter mot Israel och förlorade striden om detta territorium som alltså endast varit Jordanskt sedan 1950 (och enbart enligt Storbritannien och Pakistan). Jordanien är förresten en palestinsk stat (icke-demokratisk) än i denna dag. Jordanien avstod sina anspråk på Västbanken 1988 till förmån för ytterligare en palestinsk stat i området, det som nu tillsammans med det forna egyptisk Gaza, är den Palestinska stat som Sverige erkänt.*

Vem berättar om det i nyheterna? Och vem berättar för barn om att Jesus aldrig vandrade runt i ett land som hette Palestina? Det var den romerska kolonialmakten som bytte namn på provinsen Syria Judeae på 100 -talet EFTER Kristus till Syria Palestinae för att förnedra judarna med den längesedan försvunna folkgruppen filistéernas namn. En lång antisemitisk kolonial tradition har sedan kallat landet där Jesus verkade för Palestina. Jag ser anti-israeliska inlägg på Instagram som menar att filistéerna fortfarande finns och att det är de som är palestinierna, men filistéerna var en forntida indo-europeisk folkgrupp av sjöfarare, mest släkt med fenicier och greker,  medan det i huvudsak är semitiska folk (judar och araber) som bott och bor i nuvarande Israel, Jordanien och Palestina sedan minst 3000 år. Palestinierna är alltså ett semitiskt folk som under osmansk ockupation kallades araber medan alla folkgrupper i nuvarande Israel kallades palestinier, även judar, samarier och druser m.fl.

Vill vi ha fred på jorden är det inte antisemitism vi aktivt eller passivt ska stödja genom att låta mediernas antisemitiska agenda styra vår omvärldskunskap. Dvs allt överskuggas av en nysning på Västbanken men vi får inte veta ens en bråkdel av konfliktens bakgrund och orsaker. Att på detta sätt särskilja Israel från alla andra stater på jorden visar ju att man tror judar om helt annat än andra folkgrupper. Det är rasism, i bästa fall, antisemitism i sämsta. Rasismen visas också i den kravlösa inställningen till palestinska makthavare. Visst, de går ej att påverka som man påverkar valda företrädare i en demokrati med regelbundna (ganska ofta på sistone) val, som Israel. Men de borde rimligtvis kunna ställas till svars också för att de inte är demokratiska.**  Men icke. 

Rörelse för ett fritt Palestina

Palestinier behandlas också  rasistiskt genom att vi inbillar oss att de inte behöver/kan klara av demokrati och älskar sina förtryckare hämningslöst och hatar judar lika ivrigt av fri vilja och inte på grund av att de hjärntvättas av propaganda eftersom fria medier saknas och tex bloggare förföljs om de uttalar sig kritiskt.

Säkerligen finns fler blodiga konflikter än dem jag nämnt här som vi inte vet ett jota om eftersom världens alla medier älskar att lägga in en attack mot Israel. Om ni vägrar tro på mig om att grunden i rapporteringen är anti-Israelisk pga antisemitism kan man ju se sig om i världen just nu. Hur många judar startar mobbar om att våldta och attackera araber i hela världen? Motsvarande siffra för sk. pro-palestinska mobbar som ger sig på judar, barn inräknade, över hela jorden är för stor för att nämnas, tydligen. För de nämns inte i huvudnyheterna. Och jag vägrar tro på den löjliga förklaringen att tex Cecilia Uddén inte kan arabiska tillräckligt väl för att veta vad de skriver och skriker i dessa sk. "demonstrationer".

 Jag erkänner glatt staten Palestina på dess nuvarande områden men jag kräver också att palestinier får en demokratisk regering som skriver in i grundlagen att religionsfrihet, yttrandefrihet och jämlikhet mellan män och kvinnor ska råda***.  Terrorism ska vara förbjudet, inget som premieras.  Läromedel i skolorna och medierna ska berätta om verkligheten och inte trumma in propaganda. Utvecklingsstörda barn ska upp ur källarna och ges förutsättningar för bra liv. Korruption och antisemitism och homofobi ska också bekämpas av den riktiga pro-palestinska rörelse som jag verkar behöva starta själv. 

Jag ska kalla den #BefriaPalestinapåriktigt. #freePalestineforreal

* Ja det är en komplex och komplicerad historia, man fattar att inte allt detta rapporteras varje dag. Men man kunde ju kanske få en bakgrund någon gång då och då, inte bara vart femtionde år. Med tanke på den överdrivna mediebevakningen av området tycker jag inte att det är för mycket begärt.

**Det demokratiska underskottet i Palestina är stort och förvärras av den inompalestinska splittringen mellan regeringspartiet Fatah, som styr på Västbanken, och Hamas, som styr i Gaza. Nationellt parlamentsval har inte hållits sedan 2006. Palestinas lagstiftande församling (PLC) upplöstes i december 2018 vilket ytterligare försämrade möjligheterna till ansvarsutkrävande. Lagar stiftas genom presidentdekret och tillämpas de facto endast på Västbanken. Det palestinska civilsamhället är relativt starkt, men vittnar om krympande demokratiskt utrymme. https://www.regeringen.se/rapporter/2019/12/manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-i-palestina/https://www.regeringen.se/rapporter/2019/12/manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-i-palestina/

*** Palestina har sedan 2014 anslutit sig till ett 50-tal internationella konventioner och avtal, inklusive de sju centrala FN-konventionerna för mänskliga rättigheter. Införlivandet i nationell lagstiftning återstår dock i all väsentlighet. Det finns stora brister i respekt för till exempel yttrande- och mediefrihet samt hbtq-personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Tortyr används av palestinska säkerhetsmyndigheter och är enligt civilsamhällesorganisationer vanligt förekommande. Dödsstraff finns på straffskalan. Avrättningar verkställs i Gaza. https://www.regeringen.se/rapporter/2019/12/manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-i-palestina/https://www.regeringen.se/rapporter/2019/12/manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-i-palestina/

**** några citat översatta till engelska:

O children of Israel! call to mind My favor which I bestowed on you and be faithful to (your) covenant with Me, I will fulfill (My) covenant with you; and of Me, Me alone, should you be afraid.

[2.47] O children of Israel! call to mind My favor which I bestowed on you and that I made you excel the nations.

[2.62] Surely those who believe, and those who are Jews, and the Christians, and the Sabians, whoever believes in Allah and the Last day and does good, they shall have their reward from their Lord, and there is no fear for them, nor shall they grieve.

[2.83] And when We made a covenant with the children of Israel: You shall not serve any but Allah and (you shall do) good to (your) parents, and to the near of kin and to the orphans and the needy, and you shall speak to men good words and keep up prayer and pay the poor-rate. Then you turned back except a few of you and (now too) you turn aside. 

 *****[5.51] O you who believe! do not take the Jews and the Christians for friends; they are friends of each other; and whoever amongst you takes them for a friend, then surely he is one of them; surely Allah does not guide the unjust people.

[9.30] And the Jews say: Uzair is the son of Allah; and the Christians say: The Messiah is the son of Allah; these are the words of their mouths; they imitate the saying of those who disbelieved before; may Allah destroy them; how they are turned away! 

Hamas, IS/daesh och andra islamister använder inte bara Koranen, utan följer också Hadhiter i förhållande till judar framförallt denna text som finns i deras "programförklaring" ur en hadhit (hadhiterna motsvarar Talmud i judendomen):

The Day of Judgement will not come about until Muslims fight the Jews, when the Jew will hide behind stones and trees. The stones and trees will say O Muslims, O Abdullah, there is a Jew behind me, come and kill him. Only the Gharkad tree, (the Boxthorn tree) would not do that because it is one of the trees of the Jews.

 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar