Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

måndag 17 maj 2021

Ljuset

Sakarja kapitel 14, vers 6-9

Den dagen skall det inte längre finnas någon kyla eller frost.
Det skall vara en ständig dag — Herren vet när den kommer — och ingen växling mellan dag och natt, utan när kvällen kommer skall det vara ljust.
Den dagen skall friskt vatten strömma ut från Jerusalem, hälften mot östra havet och hälften mot västra havet. Sommar och vinter skall det vara så.
Och Herren skall vara konung över hela jorden. Den dagen skall Herren vara en och hans namn ett enda.


Kristi Himmelsfärdsdag inleder pingstnovenan När jag  var ung visste vi i gänget inte om att den fanns eftersom vår superlågkyrkliga tradition inte sysslade med denna sed men vi hittade själva på att fasta denna tid inför Pingstdagen för att göra som de första kristna lärjungarna. Betecknande nog säger den länk jag gav att det bara var 11 män och Maria närvarande trots att Bibeln säger annat, det var många samlade tex när Tomas fick känna på Jesu sår, Cleopas och hans fru var också bland dem, alltså inte bara apostlarna och Maria. Men okej, det är nu en tradition att förminska och osynliggöra kvinnor som en del manliga lärjungar också råkade ut för i bara farten. Låt oss nu återgå till mitt ärende:

Söndagen som inleder denna vecka före pingst har i denna årgång som GT-text en ljuvlig profetia som vi i norr ser besannad varje år vid denna tid. Igår samspråkade jag med en kär extradotter i Filippinerna som jag försöker visa det magiska ljuset här eftersom en anhörig till henne blir svårt deprimerad av eftermiddagen och solnedgången. Jag hoppas att mina filmsnuttar inet ska göra skada utan upmuntra och visa på denna profetias ords uppfyllelse.Men även detta med bäckarna som rinner ut från Jerusalem är ju något vi vet av vid denna tid på året: smältvattenbäckarnas porlande låter dessutom som Helig Ande, i mina öron.

Jag antar att ingen människa hade flyttat hit tätt i hasorna på den tinande inlandsisen om det inte vore för det magiska ljuset så olika sommar och vinter, men lika magiskt. Självklart hade det berusande vårljuset som CS Lewis beskriver så perfekt i slutet av Caspian och skeppet gryningen den inverkan att folk stannade kvar. Men även polarnattens ljus är omöjligt att uppleva på andra breddgrader. De första som, liksom Mumin ensam upplevde jul, stannade kvar en hel vinter hade mycket att berätta för dem som reste söderut under den mörka tiden och fler och fler stannade i sin erämark året runt. Men Sakarja visste inget om detta, ändå beskriver han exakt miessimánnu i Tornedalen.

Nu är det alltså pingstnovena i denna ljusets tid och Nederkalix församling håller fast vid traditionen med pingstandakter om Anden, men i år på nätet: kl. 18 varje afton på www.svenskakyrkan.se/kalix. Idag Anden som vind

Säkert finns fler församlingar som gör detta. Här har pingsten alltid inneburit stora samlingar av laestadianer och andra kristna här i norr. Laestadianerna firar till och med tredje och fjärdedag pingst. Om det inte är en tradition hos dig, gör det till det! Jag förstår att jordbruksåret, soltimmarna och myggläget är annorlunda söderöver men jag tycker ändå att ni ska passa på denna korta ljuvliga tid: Pingstnovenan kallar oss ut i Andens frihet. 

"när kvällen kommer skall det vara ljust"
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar