Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

fredag 27 maj 2016

På spaning efter den själ som flytt i den glömda skapelseberättelsenGud, geometrikern, skapar kosmos med hjälp av en passare för att uppnå perfekt harmoni. Målning från en naturvetenskaplig bok på medeltiden när man höll matematik, astronomi och geometri för att vara de skönaste av vetenskaper och därför ville man lära allt om dem och hur naturen var beskaffad, också för att lära känna Gud bättre. Så skapades de första universiteten till Guds ära.
Bibel 2000:
När Herren Gud gjorde jord och himmel, när ingen buske fanns på marken och ingen ört hade spirat, eftersom Herren Gud inte hade låtit något regn falla på jorden och ingen människa fanns som kunde odla den – men ett flöde vällde fram ur jorden och vattnade marken – då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse. 

1917 års översättning:
Då bar jorden ännu ingen buske på marken, och ingen ört hade ännu skjutit upp på marken, ty HERREN Gud hade icke låtit regna på jorden, och ingen människa fanns, som kunde bruka jorden; men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken. Och HERREN Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse.
 Karl XIIs Bibel
ALtså är himmel och jord tilkommen/ tå the skapade wordo/ på then tijd/ tå HERren Gudh giorde himmel och jord. Förra än någor stielck war på markene/ och förra än någor ört wäxte på jordene/ förty HERren Gudh hade än tå intet låtit regna på jordena/ och ingen menniskia war som brukade jordena. Men een dimba gick vp af jordene/ och watnade alla markena.
OCh HERren Gudh giorde menniskiona af jordenes stofft/ och inblåste vthi hans näso en lefwande anda/ och så wardt menniskian een lefwande siäl.
Tanach JPS 1917
Then the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
 
Ordet själ fanns inte i svenskan innan kyrkan kom till Norden. Då inlånades det från fornengelskan för att översätta det grekiska begreppet αἰόλος vars grundbetydelse är rörlig. Fornengelskans sāwol betydde alla tre aspekterna som man funderade på som möjliga ordval vid översättningen av denna passage i Bibel 2000, nämligen: “själ, liv, rörlig och varelse”. Av någon anledning valde både 1917 och 2000 bibelkommissioner att utesluta ordet själ i den glömda skapelseberättelsen som citeras ovan.

Laestadianer gillar inte den nya översättningen, bland annat på grund av denna förändring från "levande själ" till "levande varelse". Det beror på gruppens konservatism och på att de helst läser den gamla finska översättningen, som bygger på Karl den XII:s översättning. Den senaste översättningen har tagit bort de flesta gånger ordet själ användes i de äldre översättningarna. Men just i denna skapelseberättelse blir konsekvenserna av bortvalet som tydligast. Jag tycker man åtminstone kunde valt att skriva : "Gud blåste sin livsande in i människan och så blev hon en levande varelse med själ/sinne". Så här i pingst- och trefaldighetstider (i östkyrkan är det pingsttid när vi har trefaldighet) är det intressant att läsa denna lite undanskymda skapelseberättelse eftersom pingsten handlar om ett andra inblåsande av en rörlig och levande Ande i människan efter att "den andre Adam", Jesus, blivit början på en ny mänsklighet.
 
Markku satte mig på spåret till denna språkspaning som också innehåller så mycket annat än språkligt finlir. Och jag håller verkligen med honom -och Laestadius efterföljare- om att ordet själ förtjänar ett bättre öde än att uteslutas ur skapelsen och numera enbart återfinnas i idiomet "kropp och själ". Detta bygger dessutom på ett ordspråk som på latin lyder: Mens sana in corpore sano, ett ordspråk som förminskar uttrycket själ till att betyda endast sinne/tänkande. Ändå vet vi intuitivt att själen är så mycket mer än vår mentala (ursprunget till ordet mental är förstås latinets mens, mentis) förmåga, dvs tänkandet. Som om den svårt hjärnskadade skulle vara själlös.

 I gnostiskt influerad kristendom gör man också felslutet att ande, själ och kropp är tre åtskilda ting som dessutom är rangordnade i samma ordning som de brukar nämnas så att anden är finast och kroppen är närmast värdelös med en själ som är lite mittemellan. "Människan är en ande som har en själ och bor i en kropp." dundras det ut från estraderna i egoteologiska, men också mer sansade, sammanhang.

Därför är det inte bara språkpoliser som borde slåss för att återupprätta ordet själ i helg, söcken och bibelöversättningar. Om vi börjar dela upp ordet själ i sina beståndsdelar och ge dem olika namn gör vi både antropologin och teologin en stor otjänst. Men vi gör motsatsen genom att börja återanvända det fornengelska sawol=soul=själ som grundläggande beskrivning av människan. 

Låt oss alltså återerövra ordet själ och ge det tillbaka sin forna glans och vida betydelse. Vi människor är själar; vi har både yttre och inre rörelseförmåga och vi är levande varelser.
Om vi ser till ordet själs alla betydelser så är det bara det ordet vi behöver. Så kommer man automatiskt ifrån den där gnostiska graderingen av människans alla aspekter. Människan är en enda helhet,. Hon skapades hel och odelad av jord och Gud inblåste sin livsande i henne " så wardt menniskian een lefwande siäl.

Vi behöver inte långa listor för att förklara vad en människa är. Hon är helt enkelt en levande själ.
Det kinesiska tecknet för "skapa" innehåller element från den glömda skapelseberättelsen mittemellan de två mer välkända.

57 kommentarer:

 1. För flera år sedan läste jag en bok som jag glömt namnet på. Jag minns inte längre någonting av den förutom en speciell bild av själen respektive anden. Jag påstår inte på något sätt att författaren hade rätt, men hans beskrivning fascinerade mig. Den var något i stil med att anden, vit och ljusblå strävar spikrakt uppåt, ren, vattenklar - något sådant.
  Själen däremot borrade sig ner i jorden, i skiten, i eld och kroppsvätskor och snurrade runt där på jakt efter erfarenheter, komplexitet, dynamik. Någonting sådant.
  Det var väl författarens egna tankar, antar jag, men hans bild fastnade i minnet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det är en vanlig dualistisk uppfattning. Intressant är att Zorostrikerna tycker jorden är så ren att döda kropar inet får begravas i jord utan ska läggas i höga "tystnadens tonr där luften får ta hand om den. När Jesus profeterar om den yttersta tiden hänvisar han till dessa tystnadens torn när han säger att där Gamarna/örnarna flockas ligger kroppen och han talar förstås om sin egen kropp och uppståndelse.

   Luften var alltså bättre lämpad för orena kroppar.

   Det forngelska sawol är så mycket bättre på att förmedla en kristen syn där en grundbult är att orent/rent upphört att vara fasta kategorier. Orent kommer inifrån inte utifrån, kroppen är inte oren och anden inte nödvändigtvis ren-men människan är en hel levande själ inte delad i olika värdefulla delar.

   Radera
 2. Intressant du nämner fornengelskans sāwol jag vet att gruppen medeival babes sjunger en gamal bit som heter: This Ay Nicht som är på ålderdomlig engelsk dialekt som sjöngs under likvaka mellan döden och begravningen och refrängen till biten lyder: Christe receive thy saule.

  Fräsig bild där med passaren :) munken Johannes de Sacrobosco 1195-1256 undervisade som professor vid universitet i Paris och ett av hans verk "da sphera mundi" (jordens rund) användes under hela medeltiden som lärobok i astronomi, hittade en bild på pinterest som finns i boken.

  https://se.pinterest.com/pin/35395547043060032/

  Och man kan med lätthet konstatera att lögner som spreds på 1800-talet att munkar och präster på medeltiden var blåsta och trodde på en platt jord är falskt, munkar har ju allt hamstrat kunskap , och dom var ju inte rädda att ana sig till att vårt universum består av mer än det ögat ser, idag säger vi dimensioner som forntidens människor skulle beskriva som "himlar" men först på senare år har ju vetenskapen kommit ikapp och börja tala om ett universum i många dimensioner.

  Hittade annars idag ett intressant tv program från BBC om katoliken Tolkien, oftast handlar det nästan enbart om hans böcker men detta programmet betydligt mer om hans tro.

  nästan 1 timme lång för den som orkar

  https://www.youtube.com/watch?v=wjCfb35jqZ0

  intressant samtal mellan Tolkien och den då icke troende lewis
  10.30 in i klippet (med hjälp av skådespelare).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för tipsen! Ja den där seglivade myten om medeltidens vetenskap lever till och med hos Cristophe Galfard. Munkar och nunnor kan anklagas för en hel del men inte vetenskapsförakt och inte trodde de att jorden var platt. Ett av deras problem var ju en alltför stor respekt för hednisk vetenskap och det antika Grekland var framstående inom geometri pga all sin sjöfart och på havet märks att jorden är rund.

   Men det var också jesuitprästen/munken Lamaitre som kom fram till teorin om Big Bang för tack och lov har kristna tappat respekten för Aristoteles och de andra antika grekerna nu.

   Jag antar att bara en troende kristen kunde lansera den teorin för det påminner för mycket om det ateistisk vetenskap vägrar att ta med i beräkningen; en Gud som skapar allt ur intet i ett ögonblick.

   Tröttsamt att myten inte går att avliva, men det är klart , man vill behålla sina okunniga upplysningsföreställningar om kristendomen, det skyddar mot kristendomens övriga anspråk på ett bekvämt sätt.

   Radera
  2. Helt sant Alma , korherren kopernikus blev ju en påminnare att dom gamla grekerna inte hade 100 % rätt som kyrkan favoriserade och jesuiterna bekräftade kopernikus observerationer men kopernikus var lite i klammeri med sina överodnade bland annat hade han en dam som var fyfy som katolsk präst och under sin livstid blev han anklagad några gånger att han säkert var luteran så vid något tillfälle blev det för mycket för kyrkans ledarskikt som bannade hans ideer. Men kyrkan tillhör tack och lov dom som erkänner att människor är syndare (även kyrkliga ledare) så den gamla prästen kopernikus fick till slut en hjälte begravning ,inte en helt oviktig symbol handling i katolska polen.

   http://www.independent.co.uk/news/world/europe/after-467-years-copernicus-gets-a-heros-burial-1980493.html

   Lemaître slapp som du helt rätt säger kämpa med sådan övetro på gamla greker.

   https://www.youtube.com/watch?v=RL6ndOAOEeE

   Och Gud sade: »Varde ljus»; och det vart ljus (1 moseboken)

   Dagens Lena Andersson gör felet ny ateisterna ofta gör man ställer förnuftet mot hjärtat.

   http://www.dn.se/ledare/kolumner/lena-andersson-lagerbacks-strava-empiri/

   längst kommer den som har både hjärna och hjärta :)

   Radera
  3. Jo, hantverkskunnande behövs också men kreativiteten är ändå en faktor. Jag vet inget om fotboll men nog handlar det väl lite om att som i schack tänka annorlunda och överraska och där kommer kreativiteten in.

   Detta med kreativt nytänkande gjorde ju både Koernikus och Lemaitres upptäckter möjliga. Bara hantverk och tradition leder inte hela vägen. När man kan hantverket måste man våga improvisera då skapas briljans.

   Bra att du påminner om Kopernikus verkliga levnadshistoria. Upplysningstiden har förvanskat mycket av medeltidens historia för att framställa sig själv så mycket bättre.

   Radera
  4. Helt Rätt Alma, Dygden trodde ju medeltidsfolket på, på Engelska Virtue Som delvis handlar om utmärkthet och exellens på det moraliska området men även på andra plan i livet, att bli det bästa man kan bli. Superba konstnärer och musiker brukar ju kallas Virtuos och det ligger nog lite bortom att enbart tro på kallhamrad rationalism ;)

   Dagens humor i DN:

   http://www.dn.se/ekonomi/stampens-vag-till-ruinens-brant/

   Ledarskribenter i många av dessa tidningar menar sig vara liberaler och tror på maknaden..och när deras jobb inte längre behövs och ägarna skott sig får dom väl hoppas på vad dom evangeliserat för nämligen att dom rika ska regna ner pengar på dom, när dom sitter på AF...sent ska syndarna vakna som var profeter för mammon.

   Radera
  5. Jo, det brukar vara så. Först en fullständig förtröstan på marknaden sedan snyfthistorier så skattebetalarna ska stå för deras vidlyftiga leverna. I detta fall undrar man vad Hjörne och Brunegård gjort med sina övervinster och varför det är omöjligt att de betalar sina skulder med de pengarna när de stulit dem från företaget.

   Nej, Mammon är ingen pålitlig gud och herre. Det borde Brunegård veta som tydligen är pingstvän. Hur är det möjligt att en rörelse som tror på Gud har fostrat en person som helt satt sin lit till Mammon utan att ens låtsas försöka rätta till sina misstag och göra bot för sina synder?

   Radera
  6. Ja man kan undra Alma =) jag är lite nyfiken om nu dessa journalister som försvarat marknads liberalism i åratal fortfarande är lojala mot sin gud om dom nu hamnar hos arbetsförmedlingen och dom får gå på a-kassa/social bidrag eller om man avsäger sig sin avgud, som penningen blivit. Hur som helst skulle jag vilja bjuda hem dom till gud far ifall dom tröttnar på sin herre mammon, gud lovar frihet och som du vet ljuger han inte med sina löften.

   Radera
 3. Angående "perfekt harmoni" i skapelsen så är det både-och på något sätt. Perfekt harmoni kanske har att göra med den oerhörda fininställning av olika parametrar som gör ett universum med liv i möjligt.
  Kanske kan man kalla det perfekt harmoni.

  Annars, på liksom vår nivå, så skulle perfekt harmoni leda till total stiltje. Det krävs rätt mycket av tes-antites-syntes för att saker ska hända. Kaos är faktiskt en av Guds grannar.

  Eftersom jag politiskt är allmänt rödgrön så tycker jag inte spontant om följande, men tar det till mig ändå , då det verkar vara sant och då det inte kullkastar vad jag anser rätt vad gäller samhället:

  De vackraste blommorna och floran öht verkar växa där livsbetingelserna är ganska svåra, där det finns en påtaglig aspekt av disharmoni.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har så klart rätt, detta med harmonin var nog mer en antik hednisk tanke än en kristen. Bibeln är ju full av motsägelser och paradoxer, just yin/yang-tänket är inget jag tror ett dugg på och jag ser inte att Bibeln gör det heller. Bibeln har mycket mer av det där kampmotivet som ditt citat antyder.

   Radera
  2. Sant Klaus, jag hade förr väldigt svårt för sådant jag fann i Jesaja:

   Jag skapar både ljus och mörker. Jag sänder både goda och dåliga tider. Det är jag, Herren, som gör allt sådant.

   Betyder det att gud inte är snäll och god ? jo men att mörker och elände är med i ekvationen på något sätt och leder fram till det gud vill, kanske det onda kan bli till fostran resonerar jag, gör inte anspråk på att helt förstå det där , men inser att gud är mycket större än vi små människor och att nutid och framtid ligger i guds händer liksom.

   Radera
 4. Det är alltså inte Elis, som skriver kommentarer här, sonen verkar ha kapat mitt konto.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Blogspot är ju kopplat till google-konto. Logga ut Elis från hans googlekonto, så kan du logga in på ditt eget och bli dig själv igen.

   Radera
  2. Tack Rebella, nu känner jag mig som mig själv igen!

   Radera
 5. Universums harmoni är en myt.Hinduernas bild av evig skapelse och förstörelse är närmare den naturvetenskapliga sanningen.En av dom största hoten mot vår värld är en vilsekommen asteroid så som de har några gånger hänt i historien. Stjärnornas utsläckande och nyskapandet av stjärnstoft som blir råämnet för nya stjärnor är en evigt pågående dynamik i universum.

  Mer om själen:I moderna översättningar, arvtagare för liberal biltolkning, frångick man från det gamla förståelsen för hebreiska orden nefesh, ruch, chaya och yechida för själen och började översätta dom orden i deras bokstavlig mening. Man trodde väl i sin välmening att man hade tillfört större förståelse för texten. Men vad händer när andemeningen försvinner? Man blir ett slags behaviorist som ser bara ytan och beteendet men inte dom krafter bakom ytan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sant Markku
   Något en hobby astronom kan drömma om är att få se en glimt av dom sol/planetsystem som håller på att bildas i universum, som denna hubble bild visar.5 stjärnor som ännu inte tänts och har stoftdisk runt sig som kan bli planeter, ett proto system.

   http://messier.seds.org/Pics/Jpg/m42proplyds.jpg

   eller alla dom tusentals exo planeter som hittats

   Men man får konstatera att dom blygsamma instrument vi amatörer äger räcker inte så långt.

   http://i1180.photobucket.com/albums/x409/larsnilsson1/IMG_07071.jpg

   Men det är ändå en häftig upplevelse att se månen i detalj Jupiters månar Saturnus disk osv eller solfläckar.

   Radera
  2. Lars, har du en spegelteleskop, sådan som amatörer kan trots allt köpa och Galileo hade givit sitt högra hand om? Min avund är stor.

   Radera
  3. Du har rätt i att det ibland blir väldigt platt och fritt från komplexiteten när man ser på ytan av sakerna. Och de har glömt bort vad den första germanska översättningen sa, eftersom alla dessa olika aspekter finns med i ordet sawol. Jag tycker det är genialiskt att de fann detta ord och att Tanach valt den översättningen säger väl att en hebreisktalande uppfattar sawol som ekvivalent med dessa ord.

   Radera
 6. Tack Markku , jo det är ett spelgelteleskop ett foto ner i tuben visar primär spegel längst ner i botten som är 8 inch= 20 cm och en liten sekundär spegel som sitter uppe i tuben som länkar ut bilden till okularet och ögat.

  http://i1180.photobucket.com/albums/x409/larsnilsson1/IMG_07081.jpg

  Dom har blivit ganska billiga med åren 2000-3000 kr.
  ja Galileo hade ju bara tillång till glaslinser på sin tid som inte går att bygga jätte teleskop av för linserna deformeras under sin egen vikt det fick vänta till newton dök upp som uppfann newton teleskopet eller spegelteleskopet och dom flesta stora är ju sådana numera.NASA har ju drömmar att bygga jättestora sådan i rymden som en efterföljare till hubble teleskopet. Men i dessa tider är ju både ledare och ekonomin svajjig och NASA fått sin budget minskad många gånger.Så vi får se hur det blir.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns också en tanke om förstörelse och nyskapelse i kristendomen, det är ju själva grundbulten, Jesu död, leder till hans uppståndelse och är det första steget mot hela skapelsens nyskapelse men i kristendomen är det inget passivt och ödesbestämt i det utan en kamp mot ondskan där det goda till slut segrar som Paulus skriver om i 1 Kor 15: "Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt." och i Johannes Uppenbarelse slutar historien med en början: "Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.” Och han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.”

   Radera
  2. Sant Alma,tittar man på paradis löftena är det ju inte kaos och förstörelse som råder då, lejon och lamm ska ligga tillsammans sägs det och kometer som smäller in i jorden, mindre önskvärt som denna gamla smäll visar:

   http://qd9-test.obspm.fr/img/images/Cratere_en_Arizona_157_fre.jpg

   Svaret ligger i ditt slutord "se jag gör allting nytt" eller som jesus säger i Matteus 19:28-30

   Jesus svarade: ”Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt liv. Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.

   Jesus talar om återfödelse av världen, har haft i mina dagar intressanta samtal med människor om att lejon ska ligga med lamm och uppförda människor som frågar sig:- jamen lejon är ju kött ätare, ska gud ge dom nytt matsmältningssystem, hur ska det gå till osv osv

   Folk är fast i den verklighet dom ser invälvmask som äter upp människor och djur inne ifrån måste finnas till evig tid det är en naturlag och evigt liksom =)

   Medans bibeln talar om en ny värld som nått ett "högre tillstånd" där äta och ätas ,döden och vulkan utbrott som ödelägger städer inte längre är vardag.

   Radera
  3. p.s skulle visa hur det går med experiment på kolonin, väldigt nöjd med min potatis i pallkragar =)

   http://i1180.photobucket.com/albums/x409/larsnilsson1/IMG_07091.jpg

   solen värmer bra på potatisen där i pallkragen och det är raket växt, lätt att noppa ogräs när det är så där på begränsad yta och när dom också kommer upp en bit från marken är det lätt att arbeta med.och blir också lätt i höst att vända jorden med en grep och tillsätta kompostjord ev torv för att behålla jorden lättarbetad

   Gammal kunskap från sydamerikanska indianer som byggde upp cirklar och små terasser av små stenar som ju då bli en slags old style pallkrage.

   Radera
  4. Hörde nyss på radion smarta tips om just potatis av en starkt engagerad potatisodlare som skrivit en bok: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=950

   Jo, Bibelns nya värld är annorlunda men ändå lik sig , precis som Jesus var annorlunda men ändå lik sig efter uppståndelsen.

   Radera
  5. Intressant program, har funderat på det där att odla potatis i halmbädd, men kom fram till att det inte skulle fungera på kolonin, pensionärerna får en svår brytning om det blir storm och halm blåser in på deras kolonier =)

   Lite förvånad annars att skåne räknas som högrisk område för bladmögel och det besprutas så mycket, har aldrig besprutat på kolonin och aldrig haft problem med bladmögel iheller, men odlarna talar ju om "konventionell odling" som innebär stora areal av monogrödor..potatis så långt ögat når och det blir så klart känsligt för angrepp, jag odlar ju potatis i liten skala och har även en del potatis på friland en bit från pallkragarna, men det var ju en smart tanke att ha många sorter, jag odlar 2 sorter. Får väl se med åren om jag råkar ut för mögel eller om bio diversitet hjälper mej =)

   Radera
  6. Jo, badmögel har nog med monokulturer att göra. Hemmaodlare har ju ett helt annat läge med små avgränsade odlingar uppblandade med allt möjligt annat. Som i naturen.

   Radera
  7. Glömde: fint och ogräsfritt ser ditt potatisland ut! Inget bladmögel syns heller.

   Radera
  8. Tack Alma =) ja det blåser rätt friskt där på kolonin vi har ett staket runt området men inga träd eller häck runt och sedan öppet fält utanför, så det måste vara svårt för mögel att utvecklas då kan man tycka :P ja det är lätt att plocka bort ogräset när det är i pallkragar i arbetshöjd liksom och jag är själv förvånad att potatis plantorna ser jätte friska och starka ut, jag satte potatis på friland sammtidigt och man ser stor skillnad dom på friland, har inte växt lika mycket, jorden är kallare tror jag är orsaken , har också köpt stora plastkrukor på biltema i våras och satt mina gryddväxter i och det är samma fenomen, lätt att sköta bara noppa lite i krukorna så är ogräset borta .

   Radera
 7. Så fint! Både stjärnor och gödsel, det är Lars det :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja man måste hålla balansen Klaus mellan det himmelska och jorden så man inte blir för stor i rocken liksom =)

   Var på ett ställe häromdagen som heter Söderåsen som ligger en bra bit från Helsingborg och långt bort från allt stadsljus , kallas för "ljusföroreningar" av astronomer för det förstör sebarheten av natthimlen.. men hittar man en riktigt mörk plats ser man hela vintergats bandet med blotta ögat och teleskopet förstorar väldigt långt ut i kosmos , och det gjorde jag på Söderåsen, var helt vindstilla och jag hörde en räv som skällde flera km bort (inga bilar alls där eller annat odjud), fantastisk upplevelse av vår planet ute i skogen på en ås och sammtidigt se hela vintergatan, riktig wow upplevelse =)har ju 2 veckors semester till så det lär bli mer sådant där skoj wow saker.

   Radera
  2. Tänkte på dig när jag hörde på bildningsbyrån i onsdags där en astronom tykcte det var hemskt med att säga "av jord är du kommen" vid begravningen, hon ville säga "av stjärnstoft är du kommen". Jag kan förstå en sörjande änka som vill det, men nog är det bra konstigt att vi inte ens orkar inse vårt band till jorden på en begravning. Varför är det så hemskt? Jorden är en förutsättning för allt liv.

   Idag mycket ogräsrensande nu börjar det spira i rabatterna för plötsligt kom ryssvärmen, vi har varmast i Sverige just nu här i norr.

   Radera
  3. ja det var ju konstigt, kanske någon slags rädsla att människor som blir "jordade" ska ätas av maskar ? jag menar finns ju ingen mask på 2,6 meters djup. människor förmultnar ju och kol och vatten finns det ju mycket av på jorden och som våra kroppar är byggda av, så..av jord är du kommen och ska åter bli är ju inget märkligt.

   I mitt eget fall kan jag tycka att det är viktigt att så att säga behålla fötterna på jorden och blicken i himlen, odling på kolonin är ingen oviktig sak eller studera myror och andra djur kan vara nyttigt för att behålla barnsinnet och inte bli en odräglig morr gubbe liksom :) kul att det börjar slå ut hos dej och du fått värme.

   Radera
  4. Ja det fins så många knasiag rädslor som man själv får för sig. Kommer ihåg farmor som var så rädd att farfar skulle frysa när han begravts. Nog visste hon med huvudet att han inte gjorde det, men kroppen i övrigt kände bara hur hemskt det är att frysa. Hon tillhörde ju också en generation som var så rädd för döda kroppar att hon inte ens vågade ta ett sista farväl av farfar och se honom, hur fridfull han såg ut när han gått in i vilan.

   Jo, jorden behöver vi på alla sätt även för att förstå oss själva. Jag läste i Land att jord dessutom innehåller bakterier som gör oss lätta till sinnes och fungerar mot depressioner.

   Radera
  5. Jo det minns jag när morfar gått bort och vi var på minnesstund på hans rum på lasarettet att han vilade fridfullt och mamma tyckte han såg ung ut, han hade ont pågrund av förslitningar sista åren och grimasade illa . Men när han dött så såg han fridfull ut, så det kan jag nog rekomendera för dom som har rädsla runt döden att faktiskt komma och se.

   mycket i naturen lever ju i symbios , har läst exempelvis att i orörd mark växer svamp myccel som en matta som transporterar runt näringsämnen till växter och djur, sen kommer vi människor med plogen och tar i tu allt och vet bäst :P en anledning att vissa bönder börjat med "no tilling". sparade ett filmklipp i mina favoriter i går om en lycklig man som gjort rätt många viktiga iaktagelser när det gäller odling.som jag vill visa dej.

   https://www.youtube.com/watch?v=OiGof48XVCQ

   Barkflis som filmen delvis handlar om använder vi rätt mycket av på kyrkogården i rabatter,sparar mängder av arbete när det gäller ogräs och håller fukten kvar i marken , man ser det samma i en skog där det finns ett topplager av nedfallna löv eller barr och döda grenar ,vänder man lite på det där ser man maskar,gråsusuggor,tusenfotingar,svamp m.m som stortrivs i denna mull ett slags "skinn" på jorden.

   Radera
 8. Det stjärnklaraste jag varit med om var när jag fick hänga med på en segelbåt i oktober månad.

  Jag skulle vilja veta, när man kan se Vintergatan, en arm i vår galax från sidan, i vilken riktning roterar vår sol i förhållande till Vintergatan? Och i vilket plan ligger solsystemets plan i förhållande till Vintergatans plan?
  Ingen praktisk användning av den kunskapen, bara "til lyst" som de säger i Danmark.

  SvaraRadera
  Svar
  1. NASA servar med underbara bilder och fakta om rymden, här en karta över Vintergatan och var vi befinner oss i den: http://solarsystem.nasa.gov/galleries/milky-way-annotated

   Radera
  2. Kan tänka mig att en båt är super klaus , jag har letat mycket här i skåne med hjälp av kartor, var jag skulle kunna ta bilen en natt med mitt teleskop och få max svart himmel. Det slog mig när du berättade om båten att långt ute på atlanten typ är utmärkt :) det är ju också därför man delvis bygger på bergstoppar i ex chille långt bort från gatbelysningar,neonskyltar mm.

   Vintergatan kan man se alltid bara det är tillräckligt mörkt och molnfritt och ser ut så här ungefär för ögat:

   http://il6.picdn.net/shutterstock/videos/2717024/thumb/1.jpg?i10c=img.resize(height:160)

   som en förtätning av stjärnor eller band som sträcker sig över himlen, tar man foto på det hela och akumulerar då ljuset i foto chippet blir det något i denna stilen:

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/ESO-VLT-Laser-phot-33a-07.jpg

   Almas Bild är ju jättebra och visar vi befinner oss i Orion armen, vill minnas att vi ligger ungefär mitt inne i armen och bilderna visar ju hur det ser ut när vi blickar in mot centrum av vår galax där det finns massor av stoftmolm men också mängder med stjärnor, vi befinner oss ju mitt inne i så vi ser vår galax i från sidan liksom. men sett utifrån rymden en bra bit i från så skulle galaxen se ut som på Almas bild, Andromeda galagen vår närmaste granne är ju den också en spiral galax och bilder på den ger en föreställning hur vår egen ser ut från lite distans:
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Andromedagalaxen#/media/File:Andromeda_Galaxy_(with_h-alpha).jpg

   Radera
  3. ups ser att den första bilden bara blev liten..testar med en ny ..

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/The_Milky_Way_and_Andromeda_Galaxies.jpg

   Radera
  4. I IM-språk finns det ofta elever som inte har någon omvärldskunskap alls då är den här kartan bra och får oss att fatta hur dumt det är att kriga på denna lilla underbara planet, vårt hem i universum.

   Radera
  5. sannerligen Alma =) minns ett intressant mini tal av kosmologen max tegmark som erkännde att han från början hade ett hetsigt humör och det kunde bli strid med fruan över vem som borde gå med soporna osv. men efterhand som han fördjupade sig i kosmologi och rymden så insåg han hur löjligt han själv var,myrans krig här på lilla jorden liksom som bråkar om petitesser :)

   Radera
  6. Jo, ibland är det bra att byta perspektiv.

   Radera
  7. Nu har jag tittat på era bilder. Tack! Tyvärr så måste man kopiera och klistra in länkarna och med min mobil, som jag oftast använder, så blir det lite pilligt.

   Fortfarande så kvarstår dock min undran över 1) roterar vi med galaxen åt det ena eller det andra hållet? 2) roterar solsystemet (i förhållande till galaxens "skiva" eller "plan") som ett hjul ställt i 90 grader i förhållande till galaxens skiva, eller vrider sig solsystemet skiva i samma plan som galax-skivan, eller någonting däremellan?


   Detta skulle vara en baggis att fråga om man fick visa med en CD-skiva (solsystemet) och ett runt bord (galaxen) hur man menade... mycket svårare med ord..

   Radera
  8. Jag fann det! Solsystemet ligger "på tvärsan" i förhållande till vintergatan. Solsystemets plan 90 grader till galaxens plan.
   Tänk att jag kan bli road av sådant..

   Radera
  9. Bra Klaus du fann, inget som jag har i huvudet så där exakt och hade fått slå upp det själv om jag skulle berätta för dig :P vet inte om du gillar fina rymdbilder i så fall har hubble teleskopet en hemsida där alla bilder genom åren är samlade:

   http://hubblesite.org/gallery/

   bara att klicka på "Picture album" så dyker det upp val vad man kan kolla galaxer,nebuloser osv

   Radera
  10. Hittade lite om alla dessa rotationer.

   1) Jorden vrider sig runt sin axel. Sett från en punkt ovanför nordpolen så vrider sig Jorden medurs runt sin egen axel.

   2) Jorden snurrar även medurs runt solen.

   3) Solsystemets plan ligger ungefär 90 grader på tvärsan mot solsystemets plan och vrider sig MOT-urs runt Vintergatan om man tittade på det ovanför Vintergatans nordpol. (Det verkar som att de kan bedöma nord- och sydpol på galaxen..)
   Detta med moturs känns lite jobbigt, men så är det tydligen.

   Pga denna rotation runt Vintergatan (24 mil i sekunden) så dras solsystemet ut som en liten strut. Solsystemet är inte plant som en LP-skiva utan planeterna släpar lite efter solen i kretsloppet. Därför blir det lite strutartat med Solen som spets.

   Dessutom så gör solens vandring runt vintergatan. också att kära moder Jord rör sig i en spiral runt vintergatan.

   4) solarsystemcrossingcentralplaneofmilkyway_zps673bb6da

   Solsystemet snurrar inte heller runt vintergatan som en platt LP-skiva, utan solsystemet svänger långsamt, undulerar, och är ibland motsvarande norra sidan av galaxen, ibland på den södra sidan av galaxen.

   5) Sedan har vi Vintergatans dans med ffa Andromeda-galaxen och andra rörelser mellan galaxhoparna etc.


   Däremot har jag inte lyckats hitta något om vilken del av Jorden som är på "bogsidan" och s.a.s seglar in i den interstellära rymden först. På alla bilder ser det ut som att "the bow shock" möter Jorden i Öst-västlig riktning, men det verkar stämma dåligt med att solsytemet ligger på tvärsan. Jag skulle tro att det antingen är Nordpolen eller sydpolen som utgör "bog" i detta.

   Klaus S, 9 år gammal

   Radera
  11. Tittade på Hubblesajten. Bubbel-nebulosan min favorit! Lite första kapitlet i första Mosebok över den.

   Radera
  12. Kan vara bra att veta Klaus =)

   Något man märker rent praktiskt när man ska fotografera stjärnhimlen och lämnar slutaren öppen är att man får sk stjärnspår

   http://apod.nasa.gov/apod/image/0512/startrails_gemini_big.jpg

   Där centrum på "virvlen" är norra himmelspolen och polsstjärnan ligger där som nära nog tycks stå still, rörelsen är så klart jordens rotation, som man måste motverka med hjälp av motoriserade teleskop (förr med vev) för att kameran med slutaren öppen ska se samma bild över längre tid än 2-3 minuter, dom flesta objekt i universum syns knappt för blotta ögat som Andromeda galaxen . en foto film eller foto chip samlar ju in och ackumulerar ljus från Andromeda galaxen över tid + har man otur så kan atmosfären på jorden vara orolig som kallas dålig seeing och då ser det ut som att bilden böljar sig i teleskopet, så dom bilder vi ser på internet om dom är tagna från jorden är riktiga mästerverk som blottlägger det ögat inte kan se,ofta tagna över loppet av många timmar för att sammla in ljus från dessa objekt. ute i rymden har man inte det problemet med en atmosfär som stökar till bilderna och det är ju orsaken till varför rymd teleskopet Hubble är en jätte hit forskningsmässigt.

   Mitt teleskop har ju bara en enkel "Dobson montering" som inte lämpar sig att följa himmels objekt med över tid, då måste man köpa eller bygga en motoriserad/handvevad ting för att följa himlen med om man ska fotografera och hepp så har plötsligt hobby astronomen ett projekt att syssla med =)

   Radera
 9. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 10. wow...den här hade passat sig bra i vilken sci-fi film som helst...

  http://hubblesite.org/gallery/album/entire/pr2016013a/large_web/

  SvaraRadera
 11. Ha! Vi fastnade för samma!

  När man ser dessa bilder kan man känna sig såhär:

  black-and-white-cool-falling-girl-Favim_com-1743517-e1401857305693

  SvaraRadera
 12. Äsch det funkade inte. Såhär då:

  black-and-white-cool-falling-girl-Favim_com-1743517

  SvaraRadera
 13. Hehe ja det är djup i bilderna och "fall" liksom =)

  Den absolut bästa bild någonsin av hubble tycker jag är denna

  http://hubblesite.org/gallery/album/the_universe/hubble_ultra_deep_field/pr2012037a/xlarge_web/

  Har för mig att själv vidden på bilden är som att ta ett foto genom ett nyckehål men med oädligt djup och se så många galaxer där finns och i var flera hundra miljoner stjärnor..tänk dig om man tagit ett foto då inte genom ett nyckethål utan över hela himlen..hur många galaxer och stjärnor hade det blivit och exo planeter.....risk för svindel igen =)

  SvaraRadera
 14. Passar bra ihop kanske med ett Isaac newton citat

  I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the seashore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kul att ni är lika barnsliga som jag när det gäller naturvetenskap! Jag tänker också på detta väldigt mycket, Galfards bok är ännu aktuell här. Och när man betänker att vi vet mer om universums stjärnor än om en enda liten levande cell då fattar man att bredden , höjden och djupet är ofattbart. Sådant gör mig förkrossad och det enda jag kan göra är att tyst tillbedja vår himmelska förälder.

   Radera
 15. Newton-citatet älskade jag som gymnasist, jag använde det ofta.

  Apropå proportioner: OM strängteorin (någon av dem) är riktig så förhåller sig en sträng storleksmässigt till en atom som ett träd förhåller sig till hela det kända Universum.
  Underbart att ni inte alls blir avståndstagande eller förskräckta. Jag tror inte man blir det lika mycket nuförtiden som man blev för hundra år sedan. Även berömda fysiker kunde känna riktigt svår ångest över storheten.

  Vi kanske har släppt taget på något sätt.

  SvaraRadera
 16. Tycker bara det är intressant och är väldigt ångestlös inför sådant Klaus, även om tid och avstånd kan vara svindlande =)

  Såg ett intressant program för några år sedan om sträng teorin som heter The Elegant Universe som förklarar att strängarna resonerar som när man spelar på en cellos strängar och är grunden i all verklighet och materia så en sten blir en viss låt en järnbit en annan osv. Tyckte det var ganska förståbart =)

  Sant Alma, och djuphaven och art rikedommen i Amazonas är fler sådana saker vi vet så lite om, några forskare på Discovery channel som förklarade att det är av yttersta vikt att inte hugga ner regnskogen, för den är troligt full med djur och växter som leder fram till nya medeciner och kunskap.som vi idag inte vet något om.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag säger som gamle svärfarfar Amund: det är förunderligt. Han var som du, Lars, inte var det ångestframkallande med allt detta förunderliga, han mottog allt med ett milt och tacksamt leende.

   Jag har mer av Klaus läggning-ibalnd-ibalnd är jag som Amund. Det verkar dra åt ditt och Amunds håll ju äldre jag blir.Det kanske bara blir förundran till slut. Något att se fram emot!

   Radera