Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

måndag 16 maj 2016

Kyrkans internationaldag

Kyrkan i Jukkasjärvi, en gång ansågs den ligga vid världens ände, även hit nådde de goda nyheterna.
Apg. 2: 36-39 Hela Israels folk skall alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias, denne Jesus som ni har korsfäst.”
        Orden träffade dem i hjärtat, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?” Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla.”


Annandag pingst, Andens vind över världen har denna dag som rubrik i evangelieboken. Kyrkans internationaldag den tredje festdagen i kyrkans födelsedagsfirande i de största kristna festernas treenighet jul, påsk och pingst är det den här dagen som kommer mig allra mest inpå bara skinnet för utan den kristna kyrkans iver att berätta om de goda nyheterna hade jag aldrig fått reda på dem. Jag kan tänka mig att Jesus ändå hittat sin väg till mitt hjärta på något sätt vi inte kan föreställa oss. Men han valde denna bräckliga men ändå stabila väg: från hjärta till hjärta.

Den eld som vår frälsare tände ska bäras från vän och till vän. Till alla han budskapet sände som själv han ju bjuder oss än: "Gå ut i hela världen förkunnande mitt ord, för allt som Fadern skapat för folken på vår jord. Än räckes Guds frälsning, än räckes Guds frälsning till den som sig ångrar och tror."*

Typiskt nog är detta den festdag som för oss svenskar skiljer agnarna från vetet. Svenska annandag pingst har av riksdagen bytts ut mot den svenska nationaldagen, kyrkans internationaldag mot Sveriges nationaldag-tydligare kan det inte uttryckas. Tydligare kan inte vi kristna visa att Guds rike är helt annorlunda än världens nationalstater än genom att fira Annandag pingst.

Ha en glad och välsignad annandag pingst!


*Svensk psalm 228, den mest kända psalmen som fångar det bästa i den laestadianska väckelsen. Kantor Andreas Holmberg berättar här mer om denna intressanta psalm. Pingst är tid för stora samlingar för västlaestadianerna i Kiruna. Där har man hållit fast vid annandagen, men också tredje och fjärdedag pingst så samlingarna slutar på onsdagen. Ett efterföljansvärt exempel!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar