Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

lördag 14 maj 2016

Pingstaftonsfunderingar II

Apostlagärningarna 1:14 Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder.
De stora högtiderna är tillfällen att låta evigheten genomskära tiden och åter leva med de första kristna som levde i väntan utan visshet. De hade ingen aning om exakt när de skulle få Helig Ande. De samlades i väntan, de bad och väntade och de var tillsammans. Ensamvargar som jag, vad gjorde de? Valde de ett hörn i rummet, i templet, där de kunde läsa skrifterna ifred? Stannade de hemma i Betania, för Lasaros och Marta nämns inte, fast de kunde säkert ha varit där utan att bli med annat än som "några kvinnor".
Västkyrklig bild av Andens uppfyllande och kyrkans födelse, målad av Duccio di Buoninsegna 1308.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar