Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

tisdag 12 april 2016

Alma-Lena vs. Lena: del III

Speglingar
Kristna och vårt intresse för vetenskapen avfärdar Lena Andersson med att anklaga oss för att använde hennes egen metod för bevisföring: bevisa det som förutsätts med cirkelargument; "Jesus är ond därför ska jag leta upp allt som bevisar denna min tes." Obekymrad om vad liknelser och metaforer verkligen betyder rycker hon ut ord som bevisar hennes tes och hoppar över allt som motsäger den. Samtidigt anklagar hon kristna för att rycka ut bibelsammanhang om Jesus där han verkar snäll. Alltså trots att hon använder texter som finns med bland de utvalda texter som predikas över under kyrkoåret-faktiskt varenda en av de texter hon valt ut är dessa texter, men hon läser dem mycket selektivt. Exempelvis låter Andersson bli att läsa vad Jesus svarar en rik yngling som vill veta hur han ska få evigt liv, hon nöjer sig med att sluta efter att ha citerat Jesus: "Varför kallar du mig för god, endast Gud är god." Här är hela sammanhanget:

”Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus svarade: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och din mor.” – ”Mästare”, sade mannen, ”allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” Jesus såg på honom med kärlek och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.

Rödhårig Judas förråder mörklockig Jesus
Detta bibelsammanhang motsäger i stort sett vartenda påstående Andersson har kommit med under programmet. Som att Jesus är självrättfärdig, vill ha en roffarkapitalism och är elak mot dem som söker kontakt med honom. Och då låter hon helt enkelt bli att läsa hela sammanhanget, hon nämner det inte ens i ett kortfattat referat. Naturligtvis finner hon fel i Bergspredikan* också för det är hennes ärende-att hitta bevis för att Jesus är ond och kristna är dumma eller onda själva. Hon menar att Jesus är överlägsen och anpassar sig enligt sina egna syften. Hon avslutar med att lansera sin egen "den stora kristna konspirationsteorin" och sticker hål på sin argumentation om kristnas vetenskapssyn när hon berättar att Judas är en hjälte** med att avsluta med att Jesus avbildas blond och Judas avbildas svarthårig och kroknäst. Det gör han ju sällan förrän senare i historien när han börjat omvärderas i Anderssons riktning, han avbildades traditionellt som rödhårig. En snabb koll hade rättat detta misstag.Vilket visar att Andersson mest av allt bygger sitt program på egna föreställningar och fördomar, inte på kunskap. En sak hon anklagar kristna för rakt igenom programmet. Så blir hon en oavsiktlig spegelbild av sin egen nidbild.***

Tack, Lena Andersson
Så där kan man fortsätta att kritisera Anderssons läsning och bevisföring. Men hon har också poänger som när Jesus blir irriterad och arg på sina lärjungar. Han ledsnar på att de inte kan bota en pojke med fallandesjuka till exempel. Han skäller på dem för att de tror för svagt. Likaså är Jesus i Anderssons ögon ond när han vill att hans vänner vakar och ber med honom i Getsemane innan han fängslas. Jag håller med Lena Andersson om att Jesus i det första fallet verkar sur i överkant och inte uppvisar den "ängels tålamod" som han förväntas visa. Samtidigt tillhör jag dem som känner en tröst i detta att även Jesus fräser åt sina nära och kära. Även han blir utmattad av starka upplevelser som det på förklaringsberget. Även han behöver tröst från sina vänner i sin svåra stund i Getsemane. 

De flesta kristna hävdar ju att Jesus är både Gud och människa och här ser vi hans mänskliga sida. "Kärleken är tålmodig och god", "den brusar inte upp" säger Paulus i sitt första brev till församlingen i Korint. Här gör Jesus just det-brusar upp. Jag kommer också ständigt till korta där. För mig säger detta bibelställe och andra där Jesus är trött, gråter, förtvivlar eller blir irriterad att han kan känna med oss i alla våra tillkortakommanden precis som Hebréerbrevet säger; till Jesus kan vi komma med allt, han vet hur det är.

Detta bibelställe med pojken som led av "fallandesjuka"visar att Anderssons tes att kyrkan och andra "mörkat" Jesu dåliga sidor helt enkelt inte stämmer. Om kyrkan hade intentionen att dölja dessa sidor hos Jesus hade de väl aldrig skrivits ner? Hon har dessutom genomgående valt texter som är mycket välkända och återkommer som predikotexter i Svenska kyrkans evangeliebok och utan minsta censur fick hon denna Bibel som konfirmand just av kyrkan. Något mörkande kan man knappast belägga hos kristenheten, så var hon fått denna idé ifrån förblir ett mysterium programmet igenom. Se där, åtminstone en liten spricka i den kompetenta, förutsägbara och helgjutna personen Lena Andersson som presenterar sig i detta program.

Jag är trots dessa anmärkningar glad att få ha tagit del av denna hennes evangelieläsning. Så konkret hör jag sällan någon vuxen läsa litteratur och det ger nya infallsvinklar för mig som lärare eftersom det för mig är så självklart att metaforer och liknelser inte ska uppfattas konkret. Lena Andersson påminner om att jag måste vara beredd på att även den duktigaste läsare kan missförstå text pga att metaforer och liknelser behöver en kontext. Som lärare blir det då min uppgift att ge en tydlig bakgrund till de texter vi arbetar med för att alla elever ska ha en chans att förstå det vi läser. Lena Andersson gjorde gymnasiets litteraturkurser ännu mer angelägna och det är jag tacksam för.


 Lite Bach måste till efter detta: Agnus Dei ur H-mollmässan framförd av kontratenoren Andreas Scholl och noter så man kan sjunga med.

* Lite bakgrundsinfo hade hjälpt Andersson på vägen när det gäller att exempelvis "gå den andra milen". Hon menar att det är härskarteknik att gå två mil när någon tvingar en att gå en mil. Hon menar att man gör sig till en martyr och därmed omöjlig att försvara sig mot. Ja, så är det förstås. Detta med att gå en mil var något romerska soldater kunde tvinga folk att göra och det var en icke-våldsmetod av motstånd Jesus här förespråkar vilket ex.vis Mahatma Gandhi och Martin Luther King Jr. också praktiserade. Dessa metoder var alltså menade att just göra motstånd mot det onda på ett konstruktivt sätt utan våld. Andersson missar detta. Det handlar alltså om att bemöta det onda på ett verksamt sätt med icke-våld och hon har helt rätt i att detta är en svårslagen metod mot ondska. Jesus förespråkar inte detta som ett sätt att skaffa familj eller möta nya vänner. Han talar om fiender här, fiender som inte drar sig för våld och övergrepp.

** Det gnostiska Judas-evangeliets (ca 150 e.Kr) budskap eller har hon tagit till sig sin barndoms "Jesus Christ Superstar" där filmens Judas är hjälte och svart-men inte kroknäst? 

*** Hon menar ju att hon predikar precis som kristna gör , bara det att hon lyfter fram Jesu ondska medan kyrkan tagit bort dessa bibelord och väljer andra, vilket alltså inte stämmer. Ska en satir fungera bör man vara mer insatt i sitt ämnes förutsättningar. Präster har en mångårig utbildning bakom sig för att kunna förstå Bibeln lite bättre innan de predikar över de texter Andersson använt här. Men Andersson kan luta sig emot att de flesta Sommar-lyssnare är lika okunniga som hon liksom hon kan lita på att vi kristna har hört värre och lugna ligger kvar i hängmattan utan att bjuda henne motstånd. Jag är glad att mina vänner Åsa och Anna-Lena tog mig upp ur hängmattedåset genom detta önskeinlägg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar