Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

tisdag 2 april 2019

Låt mig få höra om Jesus

Jesaja 58: 5-12  Är det en sådan fasta jag vill se:
en dag då man späker sig,
hänger med huvudet som ett strå,
ligger i säck och aska?
Kallar du det fasta,
en dag som behagar Herren?
Nej, detta är den fasta jag vill se:
att du lossar orättfärdiga bojor,
sliter sönder okets rep,
befriar de förtryckta,
krossar alla ok.
Dela ditt bröd med den hungrige,
ge hemlösa stackare husrum,
ser du en naken så klä honom,
vänd inte dina egna ryggen!
Då bryter gryningsljuset fram för dig,
och dina sår skall genast läkas.
Din rättfärdighet skall gå framför dig
och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg.
Då skall Herren svara när du kallar,
när du ropar säger han: ”Här är jag.”
Om du gör slut på allt förtryck hos dig,
hot och hån och förtal,
om du räcker ditt bröd åt den hungrige
och mättar den som lider nöd,
då skall ljus bryta fram för dig i mörkret,
din natt bli strålande dag.
Herren skall alltid leda dig,
han mättar dig i ödemarken
och ger styrka åt benen i din kropp.
Du skall bli som en vattenrik trädgård,
en oas där vattnet aldrig sinar.
Dina uråldriga ruiner skall byggas upp,
gångna släktens grunder skall du sätta i stånd.
Du kommer att kallas
”den som murar igen rämnorna”,
”den som gör det nedrivna beboeligt”.
Kulturmöten i Esters bok visade hur Gud vill nå alla. Esters bok visar också hur till och med det värsta kan leda till det bästa; att Gud får tillfälle att visa kärlek till sin skapelse. På samma sätt gör kulturmöten idag. Exempelvis kommer nu ett stort onått missionsfält till Sverige just nu och dagligen hör och läser vi nyheter om hur människor från muslimska länder möter kristendomen för första gången eller äntligen får chansen att öppet uttrycka sin kristna tro här i landet.

Hemma i Kiruna består ca 75% av den gudstjänstfirande församlingen av utrikes födda, många nyanlända. Många var redan kristna när de kom, men oftast kommer de från kyrkor som exempelvis inte accepterar kvinnors kallelse till synlig tjänst i församlingen. I Kiruna får de se Guds handlande genom kvinnor i ledande och synliga positioner vilket naturligtvis förändrar mycket till det bättre, även när de återvänder till sina hemländer.

Andra har aldrig mött kristna förut men har alltid haft en längtan efter att få höra om Jesus. En släkting som varit missionär i Tanzania, jobbade som vårdbiträde i äldrevården de sista åren av sitt liv. Där hade han en muslimsk kollega som alltid önskade att min släkting skulle spela gitarr och sjunga "Låt mig få höra om Jesus", det var dennes favoritsång.

Om denna muslimska man aldrig kommit till Sverige, hade han fått höra om Jesus? Hade vi fått höra om Jesus utan kulturmöten? Antagligen inte. Jag är alltså glad över kulturmöten, ja mer än så, jag har svårt att förstå hur jag skulle fixa det utan det kulturmöte som lät mig få höra om Jesus.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar