Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

söndag 26 mars 2023

"älska sanning och fred"

 Så säger Herren Sebaot: Fastedagarna i fjärde, femte och sjunde månaden skall för Juda bli till fröjd och jubel, till glada högtider. Älska sanning och fred!                                                                    Sakarja 8:19

Sakarja profeterar i Herren Sebaots namn. Det är så klart samma JHWH som har många "noa-namn" av samma orsak som Gunnel André och judar i allmänhet inte försöker uttala detta namn. Herren Sebaot är alltså snarare en förklaring av en av JHWHs många funktioner. Noa-namnet Herren Sebaot syftar på härföraren, den högste ledaren för en mängd soldater, officerare och fotfolk, alla är honom underställda. Herren Sebaot är alltså den sanna ledaren. Jag läste igår om just ledarskap som utgick från boken Schibboleteffekten. Ledarskap, konsten och människans ansvar av Julia Romanowska  (Apell förlag 2021) eftersom jag själv är en ledare i nano-format, vi lärare** är ju det. 

Julia Romanowska bild: limmud.se

Jag kom att tänka på Sakarjas bok och den bild av JHWH som framträder i Sakarjas profetior. Man kan ju lugnt säga att Herren Ledaren är den som leder sitt folk till att lära sig ta eget ansvar genom den där tunga kursen med lidande och svårigheter, men också musik och litteratur som Psaltaren och profeterna*, på schemat som visade sig ge bäst resultat på lång sikt. De som gick den där vanliga chefskursen svarade efter kursen att de blivit lyssnande, ödmjuka och fått bättre självförtroende. Men det visade sig i praktiken vara att de som gått schibboletkursen där de fått ta del av musik och litteratur om fasansfulla saker som till exempel förintelsen eller nazi-tyska instruktioner om hur man ska gasa ihjäl människor i lastbilar blivit de vetenskapligt bekräftade bättre ledarna.

Schibbolet-deltagarna fick underställda med lägre andel stresshormoner i kroppen och mer av  skyddsfaktorer mot stress som hormonet DHEA-S medan de som hade ledare från den vanliga "snälla" chefskursen uppvisade motsatsen. Schibbolet-kursarna skattade sig själva som sämre ledare än de var och motsatsen gällde för de som gått på den vanliga tyck-om-dig-kursen, när man frågade chefernas anställda. Schibbolet-cheferna var bättre på att ta eget ansvar fast de upplevde att de inte var så bra på det och, som man kan förstå, gällde det motsatta med de chefer som gått den vanliga kursen. Schibbolet-chefrena hade nått självinsikt och det ledde till att de hade fått den viktiga egenskapen att skapa trygghet hos sina anställda. "En bra ledare drar fram sina medarbetares inre trygghet."**

Jag tror personligen att det faktum att Romanowska är jude spelar in i att hon arbetat på detta sätt med konst och vetenskap. Inte bara eftersom judar ofta har en mycket hög vetenskaplig, konstnärlig och akademisk bildning, utan eftersom judarnas historia är full av lidande och profeter som tagit fram JHWHs stundtals stränga fostran av folkets ledare. Herren Sebaot är sannerligen en ansvarstagande ledare som i sitt folks ledare ingjuter ansvarskänsla och uthållighet. Det är näppeligen en charmkurs Sakarja presenterar utan konstfärdiga texter där verkligheten aldrig förskönas.

 Däremot innehåller hans profetior också budskap som dagens citat. Jag tror detta också  är en viktig del i att skapa goda ledare: att efter den tuffa sanningen visa på en väg framåt: de tuffa fastemånadernas schibboletkurser ska vara något att se fram emot med glädje eftersom insikter om sanningen; både om livet i allmänhet och ens egen förmåga, är den enda vägen till att lära sig älska sanning och fred.


* många av profeterna får ju i uppdrag att framställa budskapet i form av drama och performance liksom Romanowska använde skådespelare tll att framföra de tunga texterna i sin Schibbolet-kurs. Hela Psaltaren är ju också musikpoesi som aldrig väjer för det svåra

** Detta kan vi väl alla skriva under på som haft olika chefer. Tyvärr möter man ju mest ledare som använder metoden att medvetet skapa otrygghet och rädsla hos sina anställda. Jag minns med en rysning av fasa chefen som ständigt lät sina medarbetare höra: " Ingen är oersättlig" utom han själv då förstås. Donald Trump jobbade ju också med denna metod för att få folk att kämpa genom att göra dem osäkra och rädda med ömsom smicker och ömsom hånfullhet samt oförutsägbara anställningsförhållanden, som ju är USAs vanliga metod att ingjuta skräck i sina anställda.  När jag läser om uppfostringsresor till Somalia lär jag mig ytterligare om det här vanliga otrygghetsskapande ledarskapet. Här berättar en ungdom som varit på en sådan resa och vittnar om en lärare som ena stunden var snäll och kompisaktig och den andra sekunden slog dem med en vattenslang i förebyggande syfte. 

Lärare i Sverige gör tack och lov aldrig så. Vi kör i stället med metoden att "anpassa" bort det eleverna verkligen behöver lära sig, sedan ge dem höga betyg och därefter slänga ut dem i en verklighet de inte alls är rustade för. Vattenslangen kommer alltså i form av missade prov och tentor på universitetet, misslyckanden på arbetsmarknaden och i värsta fall blir de fall för lyxfällan eller kriminalvården när de inte kan försörja sig som hockeyproffs eller influencers utan fungerande skriftspråk och dessutom saknar rika föräldrar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar