Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

söndag 5 mars 2023

Hästarna "har gett vila i min ande"

 När jag på nytt lyfte blicken fick jag se fyra vagnar komma fram mellan två berg, och bergen var av koppar. Den första vagnen drogs av röda hästar, , den andra av svarta, den tredje av vita och den fjärde av fläckiga* hästar, idel starka hästar. Jag frågade ängeln som talade med mig. "Vad betyder de m herre?" Ängeln svarade : "Det är himlens fyra vindar som drar ut efter att ha stått inför hela världens herre**. Vagnen med de röda hästarna drar ut mot landet i väster, de svarta hästarna mot landet i norr, de vita mot landet i väster och de fläckiga mot landet i söder."

 Och de starka hästarna kom fram, ivriga att färdas över jorden. Han sade. " Far bort över jorden!" och när de hade dragit ut över jorden ropade han på mig "Se hur de som dragit ut mot landet i norr tömmer min vrede över det." Sakarja 6:1-8

"Ja, nog har det snurrat rejält för Barock-Olga som tycker hästarna i myrtendungen gav ett fridfullt intryck." Så tyckte jag  i alla fall innan jag läste vad den hebreiska texten säger om den sista versen ovan: " Se , de som har gått mot landet i norr har gett vila/har gjort lätt/, min ande i det norra landet".

Det finns säkert någon mycket rimlig anledning till att översätta med "tömmer min vrede över det" här;  men vila/lättnad andas mer frid, samma frid som jag  känner inför hästarna som stod "inför hela världens herre" bland myrtenträden. Visst kan lättnaden komma utifrån att äntligen fick vreden sitt utlopp. Men som kristen ser jag ju Sakarja bok i ett kristet ljus och Jesus är ju den ständige huvudpersonen från första till sista sidan i Bibeln för mig och han är Fridsfursten.

En alternativ översättning av verserna 5- 8 är denna: 

Därifrån fortsätter de svarta hästarna till de norra länderna och de vita följer efter dem, och de röda hästarna drar ut till de södra länderna, och de spräckliga gick framåt. De begärde att få gå hit och dit på jorden, och han sade: "Gå, vandra hit och dit på jorden." Så de gick hit och dit runtomkring jorden. Sedan ropade han på mig och talade till mig och sade: " Se, de som har gått mot landet i norr har gett vila till min ande i norra landet".

Har man gjort den minsta lilla översättning från ett språk till ett annat vet man att det egentligen är ett omöjligt företag. Varje språk har sitt eget fönster öppet mot verkligheten och därför blir allt egentligen tolkningar och översättaren ställs ständigt inför val som inte alltid är så lätta att göra. Ska man dessutom översätta från ett mycket gammalt språk skrivet i en helt annan kultur i en mycket avlägsen tid, blir problemet ännu större. Därför tar jag ofta upp olika betydelser av orden på originalspråken här i bloggen eftersom valen översättarna gjort inte alltid räcker till för hela vidden av Bibeln , denna bok som aldrig slutar att förbrylla och fascinera mig. 

Chateaux, Smilla och Gyllir för några år sedan. Hästar som äter är otroligt lugnande.

Min mening är inte att dissa skickliga översättare utan visa på alla lager på lager, "valv , bakom valv" som Bibeln innehåller. I detta fall eftersom jag vill förstå den känsla av frid hästarna i Sakarja bok inger denna oroliga tid på jorden. Vi kan nog utan överdrift påstå att Sakarjas tid och vår hade liknande problem med stora imperier som angrep de smärre rikena i närheten för att vidga sitt område. Judarnas ledande sociala skikt hade förts i fångenskap till Babylonien, kvar blev fattiga judar som saknade ett prästerskap vilket betydde att religionen helt fått ändra inriktning. Templet fanns inte längre, inga överstepräster kunde utföra all de offer och riter som varit centrala i judendomen. Jag tänker att dessa kvarlämnade judar längtade efter Messias på ett nytt sätt men att de också började tvivla på sin religion. Varför vann Babylonien med sina många gudar om nu JHWH är den enda sanna guden? . Det är först under denna tid som Messias-tanken kommer på pränt. Sakarjas ärende tycks vara just att berätta om den ljusa framtid som kommer med Messias.

Hästarna bland myrtenträden, barmhärtighetens träd, är en tröstesyn förmedlad till dessa tvivlande judar och till oss av Sakarja som lever i en osäker tid. Några hörde om dessa hästar med bävan, hästar var krigsmaskiner, stridsvagnar drogs av starka hästar. Ingen fattig bonde hade häst. Får, getter,  åsnor och oxar var bondebefolkningens djur. Men hästarna i Sakarjas syn är lugna och ger ängeln frid och lättnad. Kanske eftersom ängelns vrede får sitt utlopp på de folk som störtat Guds kosmos i kaos. Men huvudsaken är att världens Herre har kontroll över hästarna som väntar på hans tillåtelse innan de ger sig ut över jorden för att ge honom lättnad.
* egentligen vinbladsfärgade, vinblad är mörkgröna med bruna fläckar ojämnt fördelade över ytan. Någonstans skrev någon att det är gröna hästar men inte enligt hebreiskan, där är de vinbladsfärgade dvs fläckiga/spräckliga.

Vinblad som gett namn till skäckar, stickelhåriga och tigrerade hästar på hebreiska.** Adon =Herren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar