Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

onsdag 8 mars 2023

"visa varandra kärlek och barmhärtighet"

Rättfärdighet hellre än fasta

Betel Sareser, skickade Regem Melek och hans män för att beveka Herren och fråga prästerna i Herrens Sebaots hus och profeterna. "Skall jag gråta och fasta  i den femte månade  som jag har gjort i många år?" Då kom Herren Sebaots ord till mig: [...]"Så har Herren Sebaot sagt: "Fäll rättfärdiga domar och visa varandra kärlek och barmhärtighet. Förtryck inte änkan  och den faderlöse, invandraren och den fattige. Tänk inte ut onda planer mot varandra." Men de vägrade att lyssna. Sturskt vände de ryggen till och gjorde sig döva. Ja, de gjorde sina hjärtan hårda som diamant för att slippa höra den lag och de ord som Herren Sebaot hade sänt med sin ande genom de tidigare profeterna. Då drabbades de av Herren Sebaots vrede. De ville inte höra då han ropade och därför sade han : "Då vill inte jag höra när de ropar. Jag låter dem virvla med vinden, bort till folk som de inte känner." Landet lades öde bakom dem, ingen färdades där. Så gjorde de det ljuvliga landet till en ödemark.  Sakarja 7: 8-14

Här kommer det fram varför judarna förts bort i fångenskap. De fastar för syns skull och följer inte de viktiga buden om att ta sig an änkan, den faderlöse och främlingen. Detta tretal som ständig upprepas. Man kan ifrågasätta många obskyra verser i Bibeln och diskutera perifera frågor hit och dit: kvinnliga , präster, manliga präster eller inga präster alls?  Kläder i kyrkan, huivi för kvinnor och keps för män , eller inga kläder alls? Men när det gäller änkan, den faderlöse och främlingen finns inga tveksamheter och noll tolkningsutrymme: detta vill verkligen Gud. Hela lagen kan sammanfattas i att du ska behandla dessa tre med kärlek och respekt.


Ingen har väl undgått att SD just nu vädrar morgonluft och därför luftar sina åsikter på härsan och tvärsan om allt möjligt. Exempelvis driver deras Alt-right -medier en kampanj mot Svenska kyrkan just nu som går ut på att kyrkan är "vänstervriden och alltför inkluderande". SvK har snöat in på hbtq-frågor, fattigdomsbekämpning och främlingsvänlighet, menar de. Dessutom är SvK på väg att bli muslimskt, detta påstår de eftersom nye ärkebiskopen Martin Modéus sagt att muslimer är välkomna till kyrkan*.

Jag är förstås medlem och aktiv i SvK, bland annat. Det finns mängder av saker att kritisera i kyrkan, i alla kyrkor,  men just dessa saker som SD tar upp är ju att vara kyrka, så här gör kyrkorna i Sverige helt rätt. Profeterna i Gamla testamentet och Jesus och apostlarna i det nya, säger alla med en mun att just fattiga och främlingar ska vara i centrum för all kyrklig verksamhet. Att muslimer är välkomna, liksom hbtq-personer, är ju också typiskt för alla kyrkor-eller borde åtminstone vara det- eftersom kyrkans kärnverksamhet är att göra Kristus känd för alla människor och först kommer de utstötta (Matt. 22:1-10).  ALLA utan undantag är välkomna till kyrkan och det är precis som det ska vara.

I Jesu missionsbefallning finns inga undantag. Han säger: "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er." Muslimer och flyktingar, bögar och incels, feminister och kommunister, hälsofreaks och alkisar, EPA-dunkare och SD-politiker,  kyrkan är till för oss alla. 

Att hålla Jesu bud kanske uppfattas som "vänster" av högerextrema, men det är i så fall vi kristna som var först på bollen och vänstern hakade på, inte tvärtom. Vad jag vet började termen vänster och höger användas i det franska parlamentet efter revolutionen 1789 efter Kristus och Sakarja levde på 500-talet före Kristus.
*Detta visar ju hur huvudlös hela kampanjen är: islamister är i allmänhet lika hbtq-fientliga som SD. Islamister och SD har många saker gemensamt även om man bortser från det delade kvinno- och hbtq- hatet.  Exempelvis anser båda grupperna att vi ska skita i klimatet, islamisterna menar ju att snart går jorden under, så varför bry sig. Dessutom är de finansierade av oljepengar. Och SD, ja, vi hör ju deras förnekelseagenda så fort vi slår på radion. Listan kan göras lång, kanske SD är islamister som lägger ut rökridåer med denna kampanj mot SvK?  

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar