Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

fredag 10 januari 2020

Nu kommer tärnorna med upplysningens ljus

 Johannes 1:1-5: I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Under julen såg jag ett intressant TV-program. Inte mycket var helt nytt för en någorlunda Bibelkunnig person men två detaljer hade jag ingen aning om. Programmet heter Jesu kvinnliga lärjungar och handlar om alla de kvinnor som det skrivs om i Nya Testamentet men ännu mer om alla de som varken nämns där eller i den officiella kyrkohistorien. Jag talar då inte om några gnostiska kroppsfientliga "evangelier" från 300-talet, utan de läser evangelierna som nu finns i Bibeln tillsammans med arkeologiska och historiska fynd.Om någon fortfarande tvekar kan jag nämna att produktionen är brittisk. Trodde väl att ni genast skulle följa länken!

Detta är naturligtvis också ett program för Epifanietiden, det är ju något som verkligen varit dolt och nu börjar uppenbaras. Och jag talar då inte bara om sanningar som att Maria Magdalena aldrig var prostituerad utan en rik kvinna som försörjde Jesus utan om vem Jesus är. I evangelierna umgås Jesus med kvinnor och sänder ut kvinnor att predika par om par med manliga lärjungar. Jesus har inga som helst problem att umgås med kvinnor och det ser jag inte bara som ett vittnesbörd om att han var en klok och vidsynt människa utan också som en del av hans gudomliga natur. I Johannesevangeliets inledning står dessa välciterade ord:
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.[…] Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: ”Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig.”
 Kristendomen har alltid haft judendomens respekt för de heliga texterna och varje utsaga i Nya testamentet har belagts med ett motsvarande citat i Gamla testamentet. Johannesprologen har sin motsvarighet bland annat i Ordspråkboken 8 där Visheten talar om sig själv, Visheten som konsekvent benämns med grammatiskt genus "hon":
i begynnelsen, innan jorden fanns.
Innan djupen blev till föddes jag,
när det ännu inte fanns källor med vatten,
innan bergen fått sin grund,
innan höjderna fanns föddes jag,
när han ännu inte gjort land och fält
eller mullen som täcker jorden.
När han spände upp himlen var jag där,
när han välvde dess kupa över djupet,
när han fyllde molnen däruppe med kraft
och lät djupets källor bryta fram,
när han satte en gräns för havet
och vattnet stannade där han befallt,
när han lade jordens grundvalar,
då var jag som ett barn hos honom.
Jag var hans glädje dag efter dag
och lekte ständigt inför honom,
jag lekte i hela hans värld
och gladde mig med människorna.
Det är lätt att förstå varför kristna tolkat Visheten som en uppenbarelseform av Jesus. Jesus är alltså Gud själv och Guds förstfödda: i ordspråksboken benämnd den kvinnliga Visheten. Jesus är Gud av Gud , ljus av ljus. Han säger: "Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst.” Jesus är också fullkomligt människa och som manlig människa var han ytterst begränsad i förhållande till kvinnor. Men det gudomliga hos Jesus är lika mycket närvarande och Gud är ju både manlig och kvinnlig, som skapelseberättelsen visar.

Jesu mänskliga sida var en Guds nasir och liksom Johannes levde han i celibat men inte i ensamhet. Eftersom Jesus också är Gud var han fri att överskrida de strikta gränser som rådde (och råder i Mellanöstern än idag) mellan män och kvinnor.  När Jesus sänder ut lärjungarna att predika på egen hand sänder han ut dem par om par just av denna orsak, manliga lärjungar kunde inte idka handpåläggning på kvinnor och vice versa, men Jesus vidrörde till och med rituellt orena kvinnor.

I vår kulturkrets verkar det inte konstigt att kvinnor rör vid män. Men när exempelvis den rituellt orena kvinnan med blödningar rör vid Jesus gör hon något som fortfarande är otänkbart i många sammanhang. När hon blev rädd var det eftersom hon hade brutit mot detta kulturella tabu: män och kvinnor som inte är bekanta rör inte vid varandra. Men Jesus är Gud och därför blir kvinnan helad, inte uppläxad, när hon rör vid honom.

Därför är det faktum att kyrkan sedan 300-talet förträngt och förnekat alla de kvinnor som följde Jesus och hade viktiga uppdrag i den tidiga kristna kyrkan också ett sätt att förneka Jesu gudomliga natur. Hade Jesus enbart varit människa hade han inte kunnat ha nära relationer till kvinnor men som Gud av Gud är han fri att relatera till alla människor. Mycket blev fel när kyrkan blev romarrikets favoriserade religion så också detta. Men vi skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra oss fria. Se Tv-filmen och lär känna ännu en pusselbit av Herren Jesus som helt och fullt Gud och lika helt och fullt människa!

Dagens Trettondagskonsert bjuder på " Och det hände vid den tiden " med Adolf Fredriks Flickkör, Gustaf Sjökvists Kammarkör, Svenska Kammarorkestern, Gustaf Sjökvist, Bo Johansson och Håkan Hagegård.

"Han som skapat universum som satt lagarna för allt delar med en åsna husrum tar ett hjälplöst barns gestalt."

1 kommentar:

  1. Jag var inte så imponerad av den där dokun. Närmast sågade den här

    https://rebellalaser.wordpress.com/2019/12/29/den-mest-misogyna-story-som-nagonsin-berattats/

    även om ett par detaljer var intressanta.

    SvaraRadera