Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

lördag 29 februari 2020

29 februariBartholomaios I*** vackra emblem.


Vem har inte någon gång fascinerats av dem som fötts denna dag? Som barn tyckte jag synd om dem, tänk de var bara ett år när jag var fyra. Nu när jag uppnått stabil medelålder hör jag jämnåriga tycka att det vore kul att vara född 29 februari  för att framstå som betydligt yngre än sina jämnåriga. En av dessa olyckliga/lyckliga med födelsedag vart fjärde år är en av världens mest inflytelserika människor: Bartolomaios, patriark av Konstantinopel. Född 1940 borde han i år fira 80-årsdag men han är alltså född den 29 februari och fyller alltså blygsamma 20 år. Han måste väl vara världens yngsta kyrkoledare.

Trots denna ungdom har han alltså levt igenom en av Europas mest föränderliga tidsperioder. Hans släkt tillhör de greker som levde runtom i det östra Medelhavsområdet fram till 1922 då Grekland förlorade Turkisk Grekiska kriget 1919-1922. 1914 började Turkiet folkmordet , Seyfos,på kristna minoriteter i det Osmanska riket som också drabbade Assyrier och Armenier. Greker som bott i området sedan antiken mördades eller flydde för sina liv. Grekland gick 1919 i krig mot Turkiet för att erövra grekiska områden och skydda befolkningen men  Grekland förlorade och då blev även Bartholomaios födesleö Imbros turkisk.*Numera bor endast 250 greker kvar på ön vilken bebos av 8875 invånare totalt

Mellanöstern som såg kristendomen födas för att bli världens största och mest spridda religion har under Bartholomais 80-åriga liv sett de kristna nästintill utrotas från sin födelseplats. Denna utrotning av kristna i området har pågått väldigt länge. Under lång tid försökte det osmanska muslimska riket inta Östroms kristna rike. De lyckades inta Konstantinopel 1453. Det var snart 1600 år sedan. Kejsaren fick fly men patriarken av Konstantinopel fanns kvar. Konstantinopel blev 1926 Istanbul, efter folkmordet på de kristna ville man också utplåna kulturminnet av de kristna.

När Mehmet II intog Konstantinopel 1453 gjorde han om den stora kyrkan Hagia Sofia till moské men tillät däremot ingen att rasera denna byggnad och han fördrev inga mängder av kristna från sitt rike. Det normala var ju sedan urminnes tider multikulturella riken. Mehmet II och följande muslimska härskare utsåg Konstantinopels patriark när det blev aktuellt. Turkiet tolererade således sin kristna minoritet fram till Ungturkarnas folkmord 1914-1918. Nationalismens ondskefulla århundrade hade inletts. 

Nu fanns plats bara för ett folk inom varje nations gränser och de folk som inte hörde till den sk. nationen skulle utplånas. Hitler tog intryck av Turkiets folkmord när han inledde Förintelsen. Liksom Hitler var Ungturkarna inte speciellt religiösa, de var sekulära nationalister inte islamister. Men deras folkmord blev ju per automatik förföljelse av de kristna liksom de icke-religiösa nazisterna ändå gav sig på en religion när de i nationalistisk nit försökte utrota alla judar i Europa.

För den som dör spelar det nog mindre roll vilket motivet till mordet är: nationalism eller religiös fanatism, men idag är hotet mot de kristna främst islamistiskt. När Mehmet II kontrollerade kyrkan med Dhimmi-skatter och genom att lägga sig i valet av patriark gör dagens islamister allt för att döda, fördriva och förslava de små kristna minoritetsgrupper som lever kvar i Mellanöstern. Kyrkan har alltså under 1900-talet återgått till den utsatta minoritetsposition där den en gång började.

 Ändå  finns fortfarande en patriark av Konstantinopel, som nu utses av de kristna** och ingen muslimsk härskare. Och han är alive and kickin'. Grattis på 20-årsdagen patriark Bartholomaios, ja må du leva uti hundrade år!

En hymn av Kassia passar väl bra till att fira Barholomaios I 20:e födelsedag med. VocaMe sjunger den äldsta kända kvinnliga kompositörens verk. Kassia var nunna i Konstantinopel på 800-talet.

* För att tillåtas bli patriark i Kontantinopel av den turkiska regeringen, måste han vara född på turkiskt territorium. Så detta är ingen oviktig randanmärkning.
**Turkiet tillåter en synod att välja sin patriark utifrån den begränsade grupp kvarvarande greker som bor i Turkiet.
*** För att presentera Bartholomaios I citerar jag för enkelhetesn skull Wikipedia:
Bartholomew's tenure has been characterized by intra-Orthodox cooperation, intra-Christian and inter-religious dialogue, and formal visits to Roman Catholic, Old Catholic, Orthodox and Muslim leaders seldom previously visited by an Ecumenical Patriarch. He has exchanged numerous invitations with church and state dignitaries. His efforts to promote religious freedom and human rights, his initiatives to advance religious tolerance among the world's religions, as well as his efforts to promote ecology and the protection of the environment, have been widely noted, and these endeavors have earned him the title "The Green Patriarch".[20][21] Among his many international positions, he currently sits on the Board of World Religious Leaders for the Elijah Interfaith Institute.[22]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar