Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

söndag 1 mars 2020

1 mars 1593 "Alla är de födda här"

Uppsala möte är ett namn som klingar bekant. Det låter som en quiz-fråga eller en följdfråga i "På spåret" men åtminstone jag behöver borsta upp innebörden av detta namn en hel del för att minnas vad det gick ut på. Och då blir det förstås "just ja!" Det var då svenska kyrkan blev statskyrka med den Augsburgska trosbekännelsen som credo. 

Renässans och reformation hade nyss nått det fjärran Sverige. Gustav Vasas söner var inte lika beslutsamma som deras far när det gällde rikets religiösa styrning Vasa-sonen Johan III hade dött året innan och medan han levde hade han medverkat till en "katolicerad" liturgi men det värsta var att hans efterträdare på tronen, Sigismund, var polsk kung. Polen detta hyperkatolska rike på andra sidan Östersjön upplevdes som ett hot mot den unga svenska reformationen.

Därför tillkallades mötet som öppnade 1 mars där man valde en ny Luthersk ärkebiskop, som på sin meritlista kunde visa upp en dispyt med en fridsam Jesuitmunk, och antog de bekännelser som ännu är giltiga i Svenska kyrkan: den apostoliska, den nicenska, den athanasiska och den augsburgska. Mötet fastslog också att kungens roll enbart var som kyrkans beskyddare. Någon anglikansk utveckling ville man alltså inte ha där kungen/drottningen var kyrkans överhuvud. Inte heller Zwingli eller Kalvin skulle gälla här, bara Lutherdom.  Som enda rättesnöre för människans tro fastslogs Bibeln vara. Mötet summerades med orden: "Nu är Sverige blivet en man och alle have vi en Herre och Gud".

Kyrkan som nationsbyggnadsprojekt. En kyrka ett land. Alla likadana. Så enkelt var det fixat med en enda bekännelse. Konstantins sköna enhetsdröm äntligen genomförd.

Men var det inte Bibeln som skulle var enda rättesnöret för tron? Visst, och där växer ju ett enat och likriktat  Gudsfolk fram. Eller?

Nej , så här säger Psaltaren 87 om hur bekännelsen bygger Guds stad. Det fungerar tvärtom, det är Gud som bekänner- till alla olika : "Alla är födda här":


Psaltaren 87
Han har lagt dess grund
på de heliga bergen.
Herren älskar Sions portar
mer än andra boningar i Jakob.
Han säger härliga ting om dig,
du Guds stad:
”Till mina bekännare räknar jag
Rahav och Babylonien,
Filisteen, Tyros och Kush.
Alla är de födda här.”
Ja, om Sion skall det heta:
”Här är alla födda.”
Det är den stad som den Högste har grundat.
Herren skriver i listan över folken:
”Alla är de födda här.
Överallt sång och dans,
alla besjunger dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar