Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

söndag 8 mars 2020

8 mars andra söndagen i fastan "Den kämpande tron"

Idag är det andra söndagen i fastan tillika internationella kvinnodagen. Jag känner att det räcker att rekommendera denna artikel ur lördagen Dagen. Läs och så kan vi tillsammans kontemplera över det faktum att kvinnorna nästan alltid var först i hela kristendomens historia men sedan bryter patriarkatet in och tar över, när det finns makt att hämta. Kyrkan har tagit oerhörd av skada av detta. Vi måste sluta springa i världens ledband och lämna patriarkatet bakom oss, män , kvinnor, barn och hela skapelsen behöver frälsas från patriarkatets våldsmakt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar