Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

söndag 1 mars 2020

1 mars 492

Gelasius I tillträdde sitt påveämbete denna dag. Han var född i Kabylien i nuvarande Algeriet, tillsammans med Monica av Hippo och Augustinus av Hippo finns han med i den exklusiva gruppen kanoniserade algerier. Men detta med nationaliteter betydde mycket lite på den tiden. Man skilde på kristna och andra, inte på berb eller arab. Monica och därmed Augustinus var liksom Arius berber men det hindrade inte kyrkan från att helgonförklara Monica, samt heretikerförklara Arius. Nationalism är en så grundligt modern företeelse att det förvånar mig att nationalister kallar sig just konservativa, när det finns så många andra lämpliga ord att ta till.

Gelasius var påve i drygt fyra år men han har fått ett stort inflytande på europeisk historia genom att han drog upp riktlinjerna för hur kyrkans makt skulle förhålla sig till världsliga monarkers. Han menade att präster alltid skulle stå fria gentemot kungamakten och ha tolkningsföreträde i händelse av tvist. 

Kyrkan, som aldrig har bekänt sig till nationsgränser, annat än i mycket sen tid och på obefintlig teologisk grund, tog nu skriftligt för sig av den makt de romerska kejsarna hade försökt utnyttja för egen vinning för att stärka sin egen maktposition. Och vad man än tycker om den saken så har kyrkan varit framgångsrik medan kejsarmakten gick under. De små eller stora monarkier och nationalstater som avlöst varandra i Europa sedan Gelasius tid har inte bestått men kyrkan står där ännu.Och när hon är som bäst är hon stark och varm, välkomnande och livskraftig. 

Idag vill jag tänka positivt om kyrkan, se det goda som hon gjort och gör. Jag väljer idag att se hennes långa historia och hållbara utveckling som ett tecken på att det går att bygga Guds rike på vår jord. Med vetekornets uthålliga kraft och Gelasius integritetsförklaring har kyrkan bestått medan kungadömen fallit.


"Vår Gud är oss en väldig borg" skrevs av fd. augustinermunken Martin Luther mer än tusen år efter Gelasius I tid men handlar i grunden om samma sak, en kyrka som inte behöver lita på världslig våldsmakt eftersom hon i längden ändå segrar, med Guds hjälp.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar