Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

söndag 2 februari 2020

Svar om Fridsförbundet brev till SvKs biskopar ( men kanske mest till biskop Åsa)

Rebella frågade om detta brev från Fridsförbundet till biskoparna i SvK

Detta brev skulle jag säga är första steget till att även Fridsförbundet drar sig undan som redan Väst har gjort i praktiken. Jag tror dock knappast Väst kommer att göra det mer än steg för steg, utan större åthävor eftersom de gamle höll fast vid kyrkan hur korrupt den än var. I praktiken kan man nog säga att detta gäller även för Fridsförbundet. HOPPAS JAG, men de har nära band med EFS-jag ska förklara varför det gör detta brev allvarligt för Luleå stift:

Laestadianer har ju ingen prästvigning utan lekmannapredikanter i första hand. Om någon laestadian blir präst blir dock HAN den präst som alltid anlitas vid högmässa och förrättningar. De är absolut inte högkyrkliga, precis tvärtom, men även högkyrkliga präster accepteras fast Öst föredrar alltid "sina" präster och dessa tror ju inte på kvinnliga präster, ergo; de kan inte prästvigas om biskopen fäster vikt vid denna "tolkningsmiss".

Med Väst är det lite annorlunda. De använde kyrkoherde em Jan- Erik Kuoksu  fram till hans död, fast han inte alls var emot kvinnliga präster, hans dotter är nu präst. Däremot anlitas inte Gertrud Koivuniemi eller hennes mamma Teresia fast de är leastadianer. Viktigast är y-kromosomen. Men när predikanterna sa att ingen skulle gå till SvK på första advent pga fel kön på prästen kom några fina människor till Missionskyrkan där jag just då ledde, och de tackade mig så mycket och varmt efter gudstjänsten. (rätt släkt och jag är lekman). Man kan le åt detta och jag gör det, men inte helt och hållet elakt.

Detta brev kommer ganska snart efter att vår biskop blev Åsa Nyström. Detta var ett stort steg från biskop Hans som dessutom är östlaestadian.https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Stiglund

Men som vi är vana i norr, bet de ihop och väntade på bättre tider tills detta beslut kom: https://www.dagen.se/nyheter/efs-prast-i-lulea-avkragas-efter-asikt-om-evolution-och-homosexuella-1.1636566

Jag tror som Elisabeth Sandlund, att det här var ett uselt beslut. Lika dumt som att skära tungan av Maximos Bekännaren och att slänga ut Arius (som förresten också tillhörde en etnisk minoritet i Bysans, han var berb. Sedermera kom berberna att bli väldigt hårdföra muslimer. Det var under berbiskt ledarskap som Spanien genomled sin mörkaste tid religionsfrihetsmässigt under muslimskt styre).

Elisabeth Sandlund uttrycker precis vad jag känner inför detta genomkorkade beslut: https://www.dagen.se/ledare/elisabeth-sandlund-beslutet-att-avkraga-prasten-i-lulea-innebar-risker-1.1636836

Här ytterligare en artikel i frågan där man ifrågasätter var i kyrkans lära det förbjuds att uttrycka tvivel på evolutionsteorin: https://www.dagen.se/nyheter/efs-prast-i-lulea-avkragas-efter-asikt-om-evolution-och-homosexuella-1.1636566

Tidigare har Luleå stift varit hem och tillflykt för de här "svärmiska läsarna" som jag och min släkt tillhör. EFS och Laestadianismen har präglat alla kristtrogna i Luleå stift även om vi inte håller med till 100%.  Vi som kamperar med RKK och pingstvänner, läser Pilgrim och håller fast vid det allmänna prästadömet, därmed bryr vi oss inte om snopp eller snippa på den som gör altartjänst är ändåglada åt dessa vitala väckelserörelser. Ungefär som man kan vara ortodox utan att tro på den befängda idén att kvinnor är rituellt orena.

Jag tror inte ett ögonblick på yin och yang -teorin, därtill fostrad av denna släkt som jag beskrev i inlägget om Årets svensk. Många östlaestadianer gör det inte heller. De tror att präster ska vara män eftersom det alltid varit så. De har sällan eller aldrig aristoteliska/ RKK-förklaringar för detta, bara traditionen. Uppfattningen att kvinnor är längre från Gud eller tron är helt främmande, snarare ser man det ,liksom Laestadius, att kvinnor står närmare Gud och tron (vilket kyrkohistorien tydligt visar).

EFS och Östlaestadianer står oerhört nära varandra. Rosenius och Laestadius var nära vänner och bröt aldrig med varandra. Det är geografi snarare än teologi som skiljer EFS från Fridsförbundet. EFS godkänner kvinnliga präster men banden är ändå varma och nära. Detta tokbeslut av LULEÅ stift kan alltså splittra stiftet och driva både EFS och Laestadianerna ut ur kyrkan. Jag tror ingen vill detta. Det tror nog dessa lekmannapredikanter också och hoppas på att stiftet och domkapitlet ändrar sig i denna fråga.

Men jag känner att detta är ett led i hatets spiral som splittrar ett samhälle som varit det fredligaste på jorden. Girjasdomen är den världsliga delen. *Detta skadar så mycket och så djupt. Hoppas brevet inte blir bensin på brasan utan får domkapitlet att ta sitt förnuft till fånga.

Tecken i tiden som aviserar en brytning
 EFSare i Kiruna är i allmänhet medlemmar i Equmenia av tradition från Waldenströms tid. Nu drar de sig i stället åt Kuttainen-hållet(Fridsförbundets starka fäste). Detta kan bli en dyrköpt erfarenhet för biskop Åsa som borde fattat bättre beslut i denna fråga. Biskopens uppgift är ju att hålla ihop sin flock, inte hävda sina egna hjärtefrågor. Hur nu detta med evolution kan var en sådan hjärtefråga för henne, det övergår mitt förstånd! Aristoteles är död! Vi behöver inte vara naturkunskapslärare i kyrkan. SUCK.

Biskop Åsa, jag välsignar dig men varför tog du detta beslut?(bild från SvKs hemsida av hennes vigning)
* Denna dom var så helt onödig. Staten begick ett rättsövergrepp när de släppte jakt och fiske på kronoöverloppsmark fri för kreti och pleti att köpa 1993. Hade staten följt lagen hade det då nybildade sametinget (1992)fått upplåtelserätten i samarbete med de redan fungerande Jakt- och fiskevårdsföreningarna i Lappland. Men nej, den skulle plötsligt kunna köpas av Vem von Helst genom Länsstyrelsen, tyckte högerregeringen.

Detta olagliga beslut 1993 bäddade för denna lagenliga dom som skapar hat och hot och slänger bensin på konflikter av både klass-, släkt- och etnicitetsnatur, när vi minst av allt klarar av det. Jag är helt emot detta hat mot samer, så klart, som uppstått pga denna dom som grundar sig i ett olagligt beslut 1993, men domen är orättfärdig den med. Alla samer tillhör inte samebyar. Många har aldrig gjort det, Andra har på oklar grund blivit utslängda från dem. Samebyar är ekonomiska föreningar, företag, det vet inte alla svenskar. BILDNING krävs för att förstå hur stor skada detta åsamkar oss här i norr. Det handlar inte om att samer "inte fattar att de måste följa med sin tid" det handlar om så mycket: mat, klassklyftor, släktfejder, rasism,  men absolut inte att "samer inte fattar att det är 2020".
 
Fjällen är vidsträckta, det är inte det minsta trångt där. Att hävda sin "rätt" att köra skoter i kalvningsland, när renarna kalvar är ren vandalism och borde inte ens kunna diskuteras. Försök att kräva den frihet vi har i fjällen på ett Skånskt gods. Ingen borde klaga pga "frihetsinskränkningar" på domen. Det är själva grunden som är fel. Statens orättfärdiga kolonialpolitik i norr som sedan 1866 har gått ut på att söndra och härska. Nu ser den politiken ut att lyckas. Vem ropar "ÄNTLIGEN"?


Länk till historisk kunskap: https://popularhistoria.se/politik/samernas-historia-kampen-om-lappmarken

20 kommentarer:

 1. Tack så mycket för utredningen av relationen mellan EFS och östlaestadianer. Jag tror ingen av oss oinsatta skulle tänka tanken att avkragningen av den kvinnliga EFS-prästen skulle ha med saken att göra.

  Slaget om ämbetsfrågan är grundligt vunnen. Den som vunnit slaget brukar ofts tjäna på att vara mild. Hårda segerherrar kan dra på sig så mycket ovilja som tar flera generationer att dö ut.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I denna fråga har SvK inte varit mild. Jag förstår inte riktigt varför. Jag håller med SvK i sak vad gäller kvinnliga präster etc. men denna hårdhet skapar bara "islamister" och vem vinner på det? Vi borde lärt oss av behandlingen av ARius.

   Radera
 2. Asså det skulle ju inte funka på mina breddgrader. Och även norrut funkar det bara inomkyrkligt. Men du vet väl Sista brevet från Liikavaara-Frans? Revyvisa kommenterande aktuella händelser: Sista brevet från Östlaestadianerna ... "nu räkna kompis så gott jag kan" ...

  Kuplett á la Karl Gerhard. Jag är alls inte så bra på sånt här som jag skulle önska.

  SvaraRadera
 3. Ang. EFS-prästen. Jag undrar om en del av problemet är oärlighet, även känt som smidighet. Om skälet till avkragningen är gayfrågan, då ska man stå för det och inte komma dragande med evolutionen.

  Likaså om man egentligen vill bli av med en tavla för att den är gnostisk, samt olämplig på en massa andra olika sätt, men när man kommunicerar beslutet primärt trycka på att den kan läsas som transovänlig. Man slipper ta en strid om de egna präternas kristologi, men lögnen riskerar att bita en i baken.

  Så agerar en makt som fjärmat sig från folket.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja jag vet inte hur de resonerat, men fult är det hur som. Nyss var det okej att ha denna åsikt nu blir man tvärt avkragad. Vad är nästa steg? Jag blir nästan obstinat och ställer mig snart och skriker i domkyrkan: det finns bara två kön! för att testa reaktionen=)Hur kan man låta två perifera saker bestämma en prästs hela framtid? Eller gissar du rätt, prästen kanske är på riktigt olämplig av mer delikata skäl? Men det är ju allvarligt att man då inte tar upp det på annat sätt.

   Radera
  2. Det går säkert att på kyrkligdokumentation.se leta upp protokollet från domkapitlet. Jag har inte gjort det. Men nog har väl tidningsrapporteringen från början nämnt både gayfrågan och evolutionen.
   https://www.dagen.se/nyheter/efs-prast-i-lulea-avkragas-efter-asikt-om-evolution-och-homosexuella-1.1636566

   Hur det sen pratas i stugorna ... om det pratas som om det bara gällde evolutionen skulle detta, om det skedde på nätet, kallas för spinn.

   Radera
 4. Att västlaestadianerna i praktiken dragit sig undan från Svenska kyrkan. Vad betyder det? Firar de lekmannaledd nattvard, eller vänder de sig till Missionsprovinsen, eller ...?

  Om Svenska kyrkan inte prästviger laestadianernas söner kan man kanske tänka sig att MPR skulle göra det. Det kräver väl isåf att MPR skaffar sig regelrätta församlingar (som de kallar koinonior) däruppe, om prästen ska ha försörjning. Kanske laestadianerna inte är tillräckligt brydda i den där prästvigningen för det?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mig veterligen finns det faktiskt en MPR-koinonia i Korpilombolo ledd av en med laestadiansk bakgrund, så det samarbetet finns det redan ett frö till.

   Radera
  2. Måste vara en deltidspräst. Tältmakarpräst. Inte jättemånga är väl beredda till det, inte i väldigt många år iaf. Men om flera koinonior slår sig ihop om en "turnerande" präst låter han som en kandidat. För att i längden palla det uppdraget torde det krävas att man gillar att köra bil. Jag associerar till nån intervju med förre katolske kyrkoherden i Luleå, med hela Norrbotten som församling. Gene nånting. Många mil blir det.

   Här skissar en pensionerad präst på hur fridsförbundet i Luleå diskuterat denna framtidsfråga. De verkar ha en god bit kvar till beslut men i Luleå har de ju inte heller akuta problem på prästfronten.
   http://torbjornlindahl.blogg.se/2020/january/ska-biskoparna-tala-sanningsenligt-eller-lognaktigt-2.html

   Radera
  3. Jag fick veta i söndags att det även hänt en annan sak som nog gjorde att de skickade iväg brevet:I kiruna beslöt tf kyrkoherde att Fridsförbundet inte skulle få ha gudstjänst och högmässa klockan elva längre, utan klockan 13 "för att alla måste vara välkomna 11". Helt vansinnigt kränkande. Jag har både deltagit och jobbat som vaktmästare på sådana gudstjänster och har aldrig stött på att någon från annan trosinriktning blivit utkörd.Det rör sig dessutom endast om någon söndag per år. Jag förstår att de blir bittra.

   Jo det finns någon prästvigd typ som betjänar Väst. Men de där högkyrkliga korstecknar och bär sig åt så det måste vara tufft för dem att ha sådana präster. Jag tror inte de låter lekmän förvalta sakramenten. Men de blir mer isolerade för varje år, så vem vet.

   Torbjörn Lindahl är en lustig snubbe som jag verkligen inte håller med om mycket men jag tror han är en sant troende person och ärlig i sitt uppsåt. Här en fem år gammal bloggpost som tog upp detta ämne: https://torbjornlindahl.blogg.se/2015/january/laestadiansk-sakramentsforvaltning-2.html#comment

   I söndags hörde jag också om bönegruppen hemma i Kiruna som fått med några Fridsförbundare, alltså STORT! De har ju också sedan några år tillbaka godkänt bibelstudium på tex ungdomssamlingar. Så det rör sig åt båda hållen.

   EFS har ju, som sagt, nystartat i norr: http://budbararen.nu/artikel/prinsessan-eugenie-och-lapska-missionens-vanner/

   Min kära vän som rapporterar när jag inte är på plats kommer själv från Idivuoma och är mycket i Lannavaara hon känner sig hoppfull inför detta med EFS och bönegruppen men säger att Väst är värre sekteristiska numera. Och det ändrar sig fort. Inte Knutby-varning, men växande isolationism och högmod, från en hyfsat hög nivå.

   Förresten , vad tror du, fjäskar biskoparna för EFS och Fridsförbundet med detta konstiga beslut?: https://www.dagen.se/ledare/joel-halldorf-biskopsbrev-svartlistar-vanliga-inslag-vid-hogkyrklig-nattvard-1.1654877

   Eller är de så självgoda så de inte fattar att det behöver fjäskas lite nu?

   Radera
  4. Konstig motivering. Undrar om församlingen isåf inte heller kan tänka sig att låna eller hyra ut tiden kl 11 till exv. romare? Det hela tyder kanske på nån underliggande spänning, vad som nu än är grundorsaken.

   Radera
  5. Ja du har ju berättat om hur laestadianerna slutade att på egen hand studera bibeln. Det borde väl vara ett steg i rätt riktning att börja med det igen.

   Minns inte årtalet men har för mig att även jag har sett Lindahl diskutera saken tidigare.

   Biskopsbrevet om nattvarden måste varit under produktion mycket länge så det har knappast med någon aktualitet att göra. På FB letade någon upp någon inspelning där Martin Lönnebo inviger ett sakramentsskåp i Vadstena klosterkyrka. Inte jättelänge sen.

   I textens äldsta version stod att biskopsbrevet mer eller mindre förbjöd att äta upp det överblivna istället för att bara lägga tillbaka oblaterna och hälla ut vinet. Det rättades sen. Så står det faktiskt inte (jag har kollat). Jag är dock böjd att hålla med Sandahl (under över alla under): varför ska biskoparna breva gemensamt om detta? Vore det inte bättre om varje biskop själv tillsammans med sitt stift får hantera saken? Själv ogillar jag ju sakramentsskåp och särskilt eukaristisk tillbedjan. Men jag kan inte riktigt se poängen med denna kraftiga markering åt det hållet samtidigt som det verkar som att man eg. kan göra lite hur som helst med det överblivna, men av ekumeniska skäl kan det vara bra att vara lite smidig, typ.

   Radera
  6. Jag förstår mindre och mindre vad SvK sysslar med. Du har så klart rätt i att biskoparna inte bryr sig ett dyft om sina lågkyrkliga inomkyrkliga väckelserörelser. Det finns mycket konstigt i det högkyrkliga lägret och det är ju bra om SvK inte stänger ute alla som inte gillar detta nästan vidskepliga bänglande med HHN. Men det gör ju inte SvK. Istället stänger man ute lågkyrkliga och högkyrkliga lika, vilka blir till slut kvar? Jag ser inte en herdehållning i dessa beslut. EFS-prästen, på vilket sätt skadas kyrkan om hon blir kvar som präst i annan församling/ annat stift(för det är ju detta de förhindrar nu, att hon får tjänst på annat håll)? Betydligt värre saker har sagts och gjorts (för tio år sedan hade inget hänt alls) men en kvinnlig biskop i ett stift där hon har anledning att vara försiktig ska gå ut med storsläggan. Samtidigt som Kiruna utestänger en snarlik inomkyrklig rörelse från kyrkans mest traditionella gudstjänsttid. Vad hindrar att de mindre traditionella typerna då får fira gudstjänst klockan 13:00? Maktspråk mot i praktiken maktlösa är fult.

   Radera
  7. Ang. EFS-prästen. Jag vet alldeles för lite om vad som eg. hände. Tolkar dig så, att du baserar din uppfattning på hur folk i dina trakter och kretsar pratar om det. Det är ju i sig väsentlig info, även om man som vanligt kan undra på hur bra info de baserar sina ställningstaganden. Avkragning rakt av är onekligen hårt. Det finns ju mellanvägar.

   Spännande möjlighet om nån EFS-förening skulle anställa henne som pastor. Jag tänker fritt här. Det kan väl EFS i princip fortfarande göra? om än det vore käftigt.

   Helt riktig iakttagelse, menar jag,att SvK smalnas av mot en mittfåra. Detta oavsett om formell splittring/avknoppning sker eller inte.

   Emeritusarna borde kallas till biskopsmötena! Det skulle nog ha en bromsande effekt.

   Radera
  8. Vilken underbar idé! Emeritusarna borde bli lite som "The Elders" de behöver bara vara kloka inte tänka på dagspolitik. Skriv till Kyrkans tidning! Här en lite åldrad artikel om The Elders: Kofi Annan är ju död och Jimmy Carter klev av när han blev sjuk, vad jag vet. Säkert fler förändringar men idén är densamma.https://sv.wikipedia.org/wiki/The_Elders

   Radera
 5. Undrar lite hur biskoparna kommit fram till att detta gemensamma biskopsbrev vore bra att skriva. Här går S-E Brodd till attack.
  https://www.kyrkanstidning.se/debatt/vad-hander-med-brodet-och-vinet-efter-massans-slut

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det blir bara "curiouser and curiouser".

   Radera
 6. Här finns ett svar från biskoparna (som jag inte ännu läst)

  https://kyrkligdokumentation.nu/biskopsmotet-svar-till-laestadianerna/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant att de svarar att de ska starta samtala med laestadianerna. Eller snarare biskop Åsa ska göra det om intresse finns. Jag hoppas det gör det. Jag tror på samtal och även diskussioner kan vara nyttiga. Att tigande leva parallella liv funkar däremot aldrig bra.

   Tack för länken!

   Radera