Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

tisdag 4 januari 2022

30 december 1994

 För körledaren. Av Korachs ättlingar, en sång.
Gud är vår tillflykt och vår styrka,
en hjälp i nöden, som aldrig svikit.

Därför räds vi inte om än jorden skälver
och bergen störtar i havets djup,

om än vattnen brusar och skummar
och bergen darrar vid havets uppror.
Här är en flod vars strömmar
ger glädje åt Guds stad,
som den Högste har helgat till sin boning.

Därinne bor Gud, den skall aldrig falla,
den får hjälp av Gud när morgonen gryr.

Folken larmar, riken vacklar.
Då hörs hans röst och jorden bävar.


Herren Sebaot är med oss,
Jakobs Gud är vår borg.
Ps. 46:1-8

Vatikanstaten är världens minsta rike där inte en enda kvinna är medborgare. Det finns nunnekloster just utanför dess gränser/murar men ingen kvinna får finnas i staten efter 18:00. Detsamma gäller folk från andra religioner, först och främst judar. Vatikanstaten har ca 800 invånare men endast 450 medborgare och trots detta ringa antal är Den Heliga stolen, dvs åveämetet en egen juridik person skild från Vatikanstaten. Vatikanstaten är ockdå en märklig statsbidlning på grund av att den är på pappret en absolut monarki, påven är dess enda överhuvud, men i praktiken är det en demokrati som styrs av den Påvliga kommissionen för Vatikanstaten och det är ju också allmänt känt att det är kardinaler som väljer påve vilket ju gör den absoluta monarkin mer demokratisk än de flesta länder som kallar sig demokratier men inte ens på mycket långt avstånd påminner om en sådan.

En skamfläck i kristenhetens historia är antisemitismen som avspeglar sig i det faktum att det var först 1994 som Vatikanstaten upprättade fulla diplomatiska förbindelser med staten Israel genom påven Karol Wojtyla,  Johannes Paulus II försorg. Han var ju genom sitt polska ursprung på många sätt en påve som redde ut efterkrigstidens europeiska röra och därmed en viktig faktor till att järnridån föll vilket avslutade det kalla kriget. Han städade alltså också ut den gamla surdegen judehatet ur den officiella katolska kyrkopolitiken. Hans efterträdare Joseph Ratzinger , Benedictus XVI, från Tyskland, fortsatte i samma anda men började dessutom ta tag i de fasansfulla pedofilhärvorna som plågat katolska barn i decennier. Fransiscus har en del att ta itu med han med, men kompassriktingen är redan inställd i rätt riktning.

Men idag vill jag alltså högtidlighålla att Vatikanstaten vände sin antisemitiska historia ryggen 30/12 1994. Ett utmärkt sätt att städa ut, inte bara det gånga årets utan också gångna seklers oförrätter och ondska.

Vatikanstatens flagga


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar