Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

tisdag 4 januari 2022

Thomas Becket 21 december 1118- 29 december 1170

 Ja, jag hör folkhopen viska:
”Skräck från alla håll!
Ange honom! Vi skall ange honom!”
Alla som stod mig nära
väntar nu på mitt fall:
”Kanske låter han lura sig,
så att vi får övertaget
och kan ta hämnd på honom.”

Men Herren står på min sida,
stark och fruktansvärd.
Därför skall mina förföljare snava,
de skall komma till korta
och stå där med skam,
de skall inte ha framgång —
en smälek som aldrig skall glömmas.
Jeremia 20:10-11

Thomas av Becket från Cheapside, London var inte alls lika snabblärd som Anna Wästberg från Vittskövle(han hade problem med latinet hela livet), men även han fick en utbildning trots inte helt goda ekonomiska förutsättningar. När studiemedlen tog slut tog han jobb som bokhållare och kom så att bli tjänsteman i statsförvaltningen vilket innebar att bli en kungens man. Han skötte sitt jobb väl och blev slutligen prästvigd, det som varit målet med han studier från början.

När han sedan utnämndes till ärkebiskop av Canterbury förväntade sig kung Henrik II att han skulle förbli en lojal kunglig ämbetsman. Men så såg inte Thomas på saken. Han såg sig nu som kyrkans tjänare utan lojalitetsband till kungamakten. Det gillade inte kungen Henrik II och såg till att fyra adelsmän mördade ärkebiskopen i hans egen katedral.

Detta mord har gjort ärkebiskop Thomas till ett av de mest älskade helgonen i engelska kyrkan och han vördas både av katoliker, anglikaner och protestanter. men även andra, agnostiker och ateister, har sett Thomas av Becket som ett gott exempel på att stå emot en totalitär överhet.*

Kung Henrik II, som för övrigt regerade på ett sätt som gagnade utvecklingen av England, fick dock sitt rykte totalförstört. Numera är han mest ihågkommen för detta mord på en ärkebiskop i dennes egen katedral. Katedralen blev snabbt ett mål för pilgrimsfärder eftersom Thomas av Becket kanoniserades bara tre år efter sin död och hans goda rykte spreds snabbt över hela Europa. Även i Skåne** smyckades en dopfunt med bilder av Thomas martyrdöd bara några år efter mordet.

På så vis inspirerade Thomas också till Middle English största litterära verk Geoffrey Chaucers Canterbury Tales, en samling berättelser löst hopfogade genom en grupp människor på pilgrimsfärd till katedralen i Canterbury och ärkebiskopens grav. Efter mordet på Thomas blev nämligen, den redan ganska populära, vallfartsorten Canterbury en riktig pilgrimsmagnet.

Om nu Thomas av Becket är populär bland antiauktoritära grupper så är han förstås lika avskydd av makthavare med totalitära anspråk. Därför är det helt logiskt att Henrik VIII, som bröt med katolska kyrkan för att själv bli kyrkligt överhuvud i Englands nya anglikanska kyrka, lät avlägsna och bränna Thomas av Beckets kista i hopp om att stävja kulten kring denna frihetssymbol och eventuellt försökte han också ta Thomas plats i engelsmännens hjärtan.

Han misslyckades.

Målning i en katalansk kyrka, Santa Maria de Terrassa,  som skildrar och hedrar Thomas av Beckets martyrskap och helgonskap.


*https://en.wikipedia.org/wiki/Becket_Fund_for_Religious_Liberty

**Lyngsjö kyrka

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar