Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

fredag 7 januari 2022

7 januari God jul!

 Herren ska göra sig känd för egyptierna, och egyptierna ska på den tiden lära känna Herren. […]
Så ska Herren slå Egypten, slå men också hela. När de omvänder sig till Herren ska han bönhöra dem och hela dem.

23 På den dagen ska det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien, och assyrierna ska komma in i Egypten och egyptierna in i Assyrien, och egyptierna ska tjäna Herren tillsammans med assyrierna. 24 På den dagen ska Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden. 25 Herren Sebaot ska välsigna dem och säga:

Välsignat är Egypten, mitt folk,
    och Assyrien, mina händers verk,
        och Israel, min arvedel! Jesaja 19: 21-25

Den som älskar julen, liksom jag gör såsom hängiven julvän kan nu vända sig till Egypten för där har de allmän helgdag idag pga julfirande. Detta hör ju ihop med att den ortodoxa kyrkan följer den julianska kalendern. De profetior som uttalas om Egypten i Jesaja och Jeremia är verkligen de som lättast går att se hur de gått i uppfyllelse. Jeremia flydd till Egypten där han fick asyl, kanske pga hans positiva profetior om landet. Men riktigt lika populärt att Assyrien skulle få det bra de också, borde inte varit lika populärt i Egypten eftersom dessa två länder var arvfiender. 

Idag vet vi att det var i just det forna Assysrien som kyrkan först fick namnet "kristna" och ända in i vår tid finns en livaktig assyrisk kyrka och i Syrien finns ännu kyrkor och kloster av stort värde för hela kristenheten. Kyrkorna i den muslimska världen lider och förföljs men just i Syrien och Egypten finns en livaktig kyrka trots detta förtryck.

Ingen annanstans i den muslimska världen har kyrkan dock överlevt så som i Egypten . Egypten tog också emot Jesus när hans familj fick fly för Herodes blodtörst. Den koptiska (egyptiska) kyrkan är med rätta stolta över detta ursprung som det land som gav Guds son Asylum Divina.  Och idag firar de alltså jul i Egypten, alla har en nationell helgdag för detta ändamål. Men vi vet också att muslimska brödraskapet bildades i Egypten och många militanta jihadister siktar idag in sig på kyrkornas julfirande. 

Låt oss därför göra detta till en bönedag för Egypten i år och alla andra år!

                           Tack Gud för Egypten som tog emot Jesu familj på flykt.     

 Tack käre herre Jesus för att du belönat Egypten för detta med en uthållig kyrka som fortfarande firar jul och tack för att hela Egypten har ledigt idag till minne av att du kom till oss Gud och människa för alla människors räddnings skull. 

Bevara din kyrka i Egypten för allt ont, denna glädjens dag. Låt Egypten som helhet nå frälsningen och låt den banade vägen öppnas mellan Syrien och Egypten snart. Du vår Herre Jesus, kom! AMEN

Jenny Nyströms julkortsbild av Flykten till Egypten


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar