Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

söndag 19 april 2015

Trovärdigt vittne

Giovanni Bellini (ca 1430-1516) målade en triumferande Jesus svävande över graven med segerns baner i handen, märkligt oskadd av tortyren. Det jag gillar är de olika attityderna övriga påskens vittnen uppvisar på bilden. Även inför detta mirakel kvarstår valet hur vi ska förhålla oss till det.
Uppenbarelseboken 1:5-6  Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader.

Så här presenteras Jesu i början av Bibelns sista bok Uppenbarelseboken. Så här års talar vi i kyrkan om påskens vittnen, de som såg den tomma graven och mötte Jesus efter hans uppståndelse. Jag har fram tills nu inte tänkt på att Jesus själv är ett av dessa vittnen.Men så blev jag påmind om detta bibelord och insåg att så är det ju. Jesus är själv ett trovärdigt vittne om både påskens befrielse och segern över döden.

Men inte ens här tränger sig Gud på. Vi får tro eller inte tro. Det finns alltid ett utrymme för tvivel. Vi tänker oss att om vi verkligen mötte någon som uppstått från de döda, då skulle allt vara enkelt, då skulle vi inte säga emot. Många mötte Jesus efter uppståndelsen, många mötte Lasaros efter att han uppväckts från de döda. Hela universum talar om detta. Men man kan alltid bortförklara. Utan den möjligheten försvinner frivilligheten. Den som absolut vill förneka Guds existens eller säga nej till gemenskap med henom måste få göra det och kommer också att göra det. Kärlek bygger på fri vilja.

De flesta av oss var inte med vid graven i gryningen, såvitt jag förstår är det bara aposteln Tomas som stuckit sina fingrar i Jesus spikhål, De flesta av oss har enbart vittnesbördet från den uppståndne och alla som mötte honom under hans fyrtio påskdagar på jorden. Vi har det som den rike mannens bröder, han med den fattige Lasaros*. Vi har Mose och profeterna plus Nya Testamentet : Abraham sade: ’Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda.’

Vad gör då Jesus till ett trovärdigt vittne? Ja enligt denna text att han uppstått från de döda. De första kristna menade att Jesus segrade på korset, det var som triumfator han nedsteg i dödsriket. men denna seger materialiserades inför människors ögon när Jesus uppstod från de döda. Uppståndelsen bekräftade allt som Jesus vittnat om och att han vunnit seger. När han dog och uppstod fick all hans undervisning ett giltighetsbevis.

Många kan dö för sin åsikt men bara en har uppstått. Det blir en tydlig bekräftelse på att budskapet stämmer, ett trovärdigt vittne gör som han säger att han ska göra. Jesus hade ju sagt att han skulle dö och uppstå innan de gick till Jerusalem. Tex säger han detta: ”Detta släkte är ett ont släkte. Det vill ha ett tecken, men det skall inte få något annat än Jona-tecknet. Ty liksom Jona blev ett tecken för folket i Nineve skall Människosonen bli det för detta släkte"**

*Lukas 16:19-31
** Lukas 11:29-30


6 kommentarer:

 1. Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan grundlös och likaså er tro. Då står vi där som falska vittnen om Gud eftersom vi har vittnat mot Gud, att han uppväckte Kristus, som han ju inte har uppväckt om nu döda inte uppstår. För om inga döda uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro tomhet och ni är ännu kvar i era synder. Då har även de som insomnat i Kristus gått förlorade. Om det bara är för detta livet vi har satt vårt hopp till Kristus, då är vi de mest ynkliga av alla människor.

  utanför vårt synliga universa kan vi tro det finns en icke matriell verklighet, gud. Eller tror vi att det är bara det som är matriellt som är verklighet.Gud är en saga som människor tröstar sig med, som Paulus säger vi är dom ynkligaste av människor, kristna som lider för sin tro och gör sig besvär...bara för att dö som alla andra och försvinna.

  Om vi nu tror det sista (allt är materia) , ska man inte bli ledsen i en värld där folk tror det samma och allt handlar om pengar ägodelar och prestige, där människan bara har ett värde så långtid hon procuderar på sitt arbete..ty det är det matriella synens grund och natur.dess yttersta sanning.

  SvaraRadera
 2. Så sant som det är sagt, både av Sankt Paulus och Sankt Lars!

  Dessutom ingår ju i materialismen att vissa människor (ca 1% av jordens befolkning) är mer värda än andra, de ska ha mer pengar, fler valmöjligheter och fler rättigheter än alla andra som ska ha mindre av allt detta i en fallande skala ner till slavklassen.

  SvaraRadera
 3. Tack Alma, exakt :) ser att prophete Gene är inne på liknande tankar:

  http://prophetgene.blogspot.se/2015/04/life-on-earth-isnt-normal.html

  Krävs så klart tro, att det finns något mer än ögonen ser annars har vi bara världens mäktiga att förlita oss på , som inte alla gånger skapar en så trevlig värld att leva i ;)

  Bibelns deffinition av tro är kanske inte riktigt som världens som menar att man måste vara naiv eller dum för att tro , eller tro är ungefär som "jag tror det blir sol imorgon"utan säger: Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man icke ser. På grund av den fingo ju de gamle sitt vittnesbörd (heb 11)

  Makt och Hierarki är var sin sida av samma otrevliga mynt tror jag,paulus talar om vad köttet ger I Galaterna 5:19-21 beroende på översättning säger skriftstället, maktkamper,kotteri,splittring, parti söndringar osv

  För makten själv finns det nytta i att söndra människor mot varandra och skapa en värld där vissa är "priviligerade" och vissa lämnas utanför, tror inte bossiga chefer hade gillat "katt på jobbet" mentaliteten det hade fördärvat deras strikta hårda mentalitet ;)

  https://www.youtube.com/watch?v=zP4zaMvV__4

  SvaraRadera
 4. Måste bara citera Per Hagman här som svar på detta:
  "Den nyliberala ideologin handlar om helt andra saker:Den syftar inte till att"rädda välfärdsstaten" utan till att montera ner den och i stället skapa strukturer som gynnar den elit som omfattar denna ideologi. Syftet med att privatisera vården är inte att göra den effektivare, det är att öppna upp nya marknader som skapar vinster åt samma elit. Syftet med att effektivisera statsförvaltningen, universiteten och kommunerna är inte att spara pengar för att kunna göra livet bättre för den breda befolkningen, utan att omforma strukturerna så att makten i allt högre grad koncentreras till denna elit.

  Det finns emellertid ett intressant drag i denna propaganda som skiljer den från mycket annat politiskt tal. Det är inte alls säkert att det alls är meningen att man ska tro på den. Snarare verkar tanken vara att man när man genomskådar den ska känna sig delaktig i den elit som gagnas av ideologin, känna att man är "med på skämtet". […] Och det fungerar: undersökningar visar att långt fler tror att de hör till den lilla minoritet som gagnas av åtgärder som gynnar den rikaste gruppen i samhället än vad som verkligen är fallet." (Om sann gemenskap s. 44-45)

  Detta var en trevlig kattfilm. Jag förstår inte dem som klagar på gulliga katter. de har inet förstått vad livet verkligen går ut på. Kul att ha ett jobb där katten kan följa med och dessutom ger ett stort plus. Allergier är verkligen ett avgrundens redskap för att göra livet trist och grått.

  SvaraRadera
 5. Tack Alma :) katter sprider trivsel. ja medelklassen som verkar driva det liberala projektet här i Sverige med sina megafoner SVD och DN hur resonerar skribenterna där ? precis som du antyder tror jag att dessa tror att det kommer att gagna dom i pengar och karriär att försvara dom rika, dom får åka med på triumf tåget, så att säga. Väldigt naivt i mina ögon att tro att dom som är vrål rika , älskar medelklassare, i usa har nästan medelklassen försvunnit och det finns bara 2 klasser , misstänker att på sikt får vi i Sverige se en liknande utveckling och tror inte längre att vi då måste uthärda journalistiskt (liberalt) medelklass alster där dessa skribenter deklarerar att dom rika är guds sändebud på jorden ;)

  SvaraRadera
  Svar
  1. D har som vanligt så rätt. Medelklassen tar ihjäl sig själv med sitt nyliberala projekt och de gör det med förbundna ögon i tron att de vinner på det och att vi som ser direkt att vi förlorar på projektet är just losers som det inte är lönt att förbarma sig över.

   Radera