Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

lördag 11 december 2021

Sankt Nikolaus

 Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna, så att jag inte viger landet åt förintelse då jag kommer. Malaki 4:6

Sankt Nikolaus är ju en härlig helgongestalt som står för generositet och barnavänlighet. I en fransk barnvisa tas legenden om hur han räddar några fattiga barn som utsätts för en extrem variant av organdonationstrafficking av en girig värdshusvärd; de slaktas och saltas in i kar. Sankt Nikolaus avslöjar värdshusvärden och återuppväcker barnen från de döda.

Tyvärr vet vi med all säkerhet att den första delen av legenden inte ligger långt ifrån verkligheten även idag. Det finns så mycket vi behöver förändra i vår värld och vi kan känna oss maktlösa. Men jag tänker då på att en biskop i en förföljd minoritetsreligion i Smyrna genom sin generositet ännu är högt älskad och skänker mod till miljarder i en värld som på många sätt är betydligt mer rättvis än den var när han levde, ännu gör skillnad.

"Gör det lilla du kan gör det villigt och glatt" skaldade Lina Sandell, ytterligare en person som fortfarande gör enorm skillnad trots oddsen emot sig. Det vill jag ta till mig och fortsätta den goda kampen just på min plast på jorden.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar