Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

fredag 17 december 2021

Virginia Centurione Bracelli 2 april 1587- 15 december 1651

 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.
Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära.
Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar.
Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.
Fil. 4: 4-7

Virginia Centurione Bracelli helgonförklarades så sent som 2003 av påven Johannes Paulus II. Hon var
på många sätt lik de nunnor som vi möter i Nonnatus-huset i Poplar, Londons East End under 1950 och 60-talen i TV-serien "Barnmorskan i East End" men hon kom från en mycket förmögen familj och gifte sig också rikt. Hon ville absolut inte gifta sig utan ville leva som nunna men hon kom inte undan giftermål så som Lucia gjorde. Hon fick i stället ett 64 år långt liv vilket hon använde till att starta en nunneorden som ägnade sig åt fattigvård och sjukvård i det offentliga sjukhuset i hemstaden Genua. Hon hade nämligen tur, som en del andra kvinnor; hon blev änka tidigt, redan 20 år gammal.

Samtida målning av Corrado Mazzari av St,Virginia
20 år gammal kunde hon så bestämma själv över sitt liv och sin förmögenhet. Halva förmögenheten gav hon till fattigvård och när hon gift bort sina döttrar ägnade hon sig helt och hållet åt detsamma som Nonnatus-systrarna i Poplar: sjukvård och fattigvård i Genua med stadens beskydd och godkännande. Mitt i allt hårt arbete var hon också  en mystiker som upplevde Andens närvaro på ett påtagligt sätt i form av exempelvis lyckorus. Något som åter bevisar att ettvarmt och innerligt andligt liv går hand i hand med glädje, goda  gärningar och hårt arbete.


  .


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar