Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

söndag 12 december 2021

Malin, Malena

Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. Dem bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.
Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand.
Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud. 
1 Petrusbrevet 1: 19-21
Malin och Malena är kortformer av Magdalena, Maria från Magdala en av de främsta bland Jesu lärjungar. Hon var ett av vittnena till uppståndelsen och kanske var det därför Jesus kallade henne just Magdala/Magdalena eftersom det finns flera Magdala i dåtidens romerska provinser Galiléen , Judeén och Samarien, nutidens Israel och Palestina(fd. Jordaniens västbank). Magdala är nämligen ett torn som används för att se ut över Gennesarets sjö för att lokalisera fiskstim, ungefär som älgtorn idag är till för att spana på älgar. Tornen är numera borta, men namnen finns kvar på vissa platser. 

Teorin är att Maria kom från en sådan plats, men jag tycker en annan teori stämmer bättre. Den att Maria liksom Simon Zeloten, Simon Petrus, bröderna Boanerges och många fler, fick tillnamn av Jesus med en speciell betydelse. Hon heter alltså Magdalena eftersom hon är ett torn som ser fiskstimmen långt borta. Hon kan hitta de förlorade fåren som genast kommer att känna igen Jesus när de hör hans röst. Hennes långsynthet var en viktig faktor när de första kristna skulle samlas till sin herde.

Hennes plats som en av de kvinnor som följde och försörjde Jesus och lärjungarna är också viktig. I Lukasevangelie är de nu nämnda i början av kapitel 8. För judendomen var talet åtta ett mycket viktigt tal. Veckan hade sju dagar, den åttonde dagen började en ny vecka och stod därför för framtiden och för kristna också evigheten när Himmelriket landar fullt synligt på jorden. Vi är vana vid att se på de tolv som ett viktigt tal eftersom de representerar alla judiska stammarna.

Nu kommer alltså min egen tanke men liksom Paulus anser jag att även jag har Guds Ande: åtta är alltså ett betydelsefullt tal. Framtid, evighet finns med i talet och judiska pojkar omskärs på den åttonde dagen, först då anses de vara fullt mänskliga. Jag anser det för troligt att talet åtta i samband med kvinnorna har samma djupa betydelse som 12 för de närmaste lärjungarna och 72 för alla lärjungarna. De referar till att kvinnorna är fullt mönsliga, vilket antikens lärde inte trodde, som jag många gånger refererat trodde man som Aristotelse lärde: att män var människor och kvinnor utvecklingsstörda män som bara behövdes för att vara en passiv jord där den mänskliga mannens frö lades ner. Om något gick fel under graviditeten blev den lille mannen i livmoderns jord utvecklingsstörd och förvandlad till en kvinna.**

Att Magdalena först nämns i detta kapitel 8 anser jag alltså tyder på att Lukas evangelium vill påpeka att kvinnorna av Jesus ansågs som fullt mänskliga. Detta betydelsefulla tal åtta för att visa på framtid och full mänsklighet återfinns också i många dopkapell och dopfuntar som ofta är just åttkantiga. Talet åtta betyder också i Orienten och kristen teologi att himlens ordning upprättas på jorden dvs Lukas vill visa att himlens ordning är att kvinnorna är jämställda med männen. Jag kan inte se att talen 8, 12 och 72*** är slumpvis utvalda eftersom det babyloniska systemet med talsymbolik levde i högönsklig välmåga när Nya testamentet skrevs och traderades.

Maria Magdalena var alltså ett torn som syntes på långt håll och som såg långt in i framtiden och fann de fiskstim som fyllde nätet när Jesus kom till sina fiskarvänner i Johannesevangeliet, det evangelium som också specifikt tar upp Maria Magdalenas möte med Jesus ensam i trädgården efter hans uppståndelse. När de kastat ut sina dittills tomma nät på andra sidan fick de 153 fiskar vilket ju förstås är ett tal med betydelse för antikens människor. Det symboliserar alla folk på jorden eftersom man då räknade med 153**** olika folkgrupper.

Funfact är det ju i sammanhanget att Sveriges fått sin första kvinnliga statsminister. Hon heter Magdalena, grattis till Sverige!

Ikon av Maria Magdalena av ikonmålaren Lars Gerdmar

*som naturligtvis inte är så originell så mängder av andra inte redan kan ha utlagt denna sanning, men jag kan inte minnas att jag har hört denna teori förut. Kanske eftersom kapitlen kom senare men jag tror den Heliga Ande vakar över ordet och kan se till liknande saker.

** Detta fick enorma konsekvenser för samhällsbygget: småflickor kunde dödas utan att det ansågs som mer fel än den normerande svensken ser på abort före vecka 18. Det innebar också att kvinnors ord var ogiltiga i rättsfall och de hade ingen rätt att tala i de olika parlament som uppkommit i Grekland och Romarriket och kunde inte inneha offentliga ämbeten. De fick dock gå i skola under Jesu tid och hade rätt att skilja sig i Romarriket, vilket de inte hade enligt Mose lag. Detta gäller förstås enbart fria kvinnor liksom allt annat också bara gällde fria män. Slavar var ett slags talande boskap, utom i judendomen som bevarade minnet av slaveriet i Egypten

Att köpa sig en judisk slav ansågs vara att köpa sig en herre. Romarna fann judarna obändiga och självsäkra, slavar som inte förstod sin plats i samhället. De borde vara ödmjuka och känna sig underlägsna men hade inte vett att fatta det utan var outhärdligt styva i korken. De ifrågasatte och diskuterade om det mesta. Dessutom kunde de läsa!

*** 72 är ett vanligt tal med symbolisk betydelse i Bibeln. Det kan dessutom jämnt delas upp i primtal liksom 12 och 8. 72 är ju produkten av 8x9 och åtta kan jämnt delas upp i primtalet 1 liksom 9 kan delas upp i primtalet 3 som dessutom är kvadraten ur 9. ) månader varar en graviditet. Primtalen ansågs ju tidigt speciella och därav blev de tal som kunde delas i jämna primtal speciella och detta 1 och 3 gjorde ju förstås 72 intressant för de tidiga kristna filosofer som ville bevisa treenighetens existens i Bibeltexten. 

Men det räcker egentligen med att veta att den koinägrekiska översättningen av gamla testamentet heter septuaginta, den som oftast citeras i NT,  eftersom den översattes av 72 lärda judar. 72 är ju också jämnt delbart med 12. 12x 6 är sjuttiotvå. 6 personer ur varje judisk stam. För antikens människor var 6 ett viktigt tal eftersom det är ett "fullkomligt" tal. Ett fullkomligt tal är summan av sina delare i 6 fall 1+2+3. I judisk symbolik betyder 6 oerhört mycket, den sexuddiga Davidsstjärnan visar detta. Talet 6 symboliserar människan och den trofasta kärleken mellan man och kvinna eftersom ish och isha skapades på den sjätte dagen. Så antalet lärjungar spelar också en roll. Jag tror dock att referensen till Septuaginta om gjorde GT tillgängligt i den tidens stora linguafranca: grekiska, är den viktigaste. De 72 förde ut evangeliet till alla liksom Septuaginta gjorde GT tillgängligt för alla.

**** 153 är också jämnt delbart i 3 som ju på många sätt är ett viktigt tal i den antika tankevärlden. Sedan kan det endast delas jämnt i 1, liksom man kan komma ner i 1 och 3 som grund till 72 lärjungar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar