Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

lördag 9 april 2022

Judica-skaffa mig rätt!

 Barmhärtig och nådig är Herren,
sen till vrede och rik på kärlek.

Han går inte ständigt till rätta med oss,
hans vrede varar inte för evigt.

Han handlar inte mot oss som vi förtjänat,
han ger oss inte våra synders lön.

Ty så hög som himlen välver sig över jorden,
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

Så långt som öster är från väster,
så långt från oss förvisar han vår synd.

Som en far visar ömhet mot barnen,
så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom.

Ty han vet hur vi är skapade,
han minns att vi är mull. Ps. 103:8-14

Han minns att vi är mull. Åh, vad dessa ord tröstar och lugnar mig. Männsikor är snara till att döma och döma ut och allt som oftasts utan att ta in i beräkningen hur mycket den andra personen sliter elelr vad som lett henne dit. Vi är snabba att döma den som sagt ett förfluget ord, den som beter sig lite eljest, den som sticker ut och verkar för glad och energisk. Den som drar sig undan och verkar trött och oinspirerad. Ja vi dömer hårt utifrån saker som i allmänhet inte skadar någon alls, utan till och med kan göra en viss nytta.

Vi är senare till att ta tag den som verkligen skadar, för vi är rädda att råka illa ut eftersom dessa personer undantagslöst har hög status i gemenskapen. De som vi dömer är de där tysta, eller för glada, eller lite för duktiga, lite för ensliga, de är ju aldrig farliga för någon alls. De enda som kan göra skada är makthavarna. Makthavare i stort som smått. De där som vi aldrig går till rätta med.  Men Gud gör det. Gud är en domare som går till rätta med ondskan. Men inte i all oändlighet. För även de där med makt i stort och smått är mull.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar