Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

måndag 11 april 2022

Templet rensas

Les vendeurs chassés du temple* av James-Jacques-Joseph Tissot (1836-1902), fransk målare även verksam  i Storbritannien.

 

 När han kom till templet körde han ut dem som drev handel där och sade till dem: Det står i skriften: Mitt hus ska vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste." Sedan undervisade han varje dag i templet. Översteprästerna och de skriftlärda och alla folkets ledare försökte röja honom ur vägen, men de visste inte hur de skulle göra, för han hade hela folket med sig och alla lyssnade på honom.  Lukas 21:45-48

I allmänhet är Jesus en lugn person. Om man ska tala med moderna terapeuter är Jesus en minimerare, en som drar sig undan hellre än att ta strid. Men den sista tiden i livet är det som om han, med tanke på hur kort tiden är, handlar. Tiden för predikan, goda exempel och övertalning börjar rinna ut. Nu är det tid för profetiska handlingar. Först rider Jesus in i Jerusalem och väl där rensar han templet enligt Markus, Lukas och Matteus. I Johannes evangelium är det dock det första han gör efter bröllopet i Kana. 

Kan det ha varit så att Johannes ville påminna om att Jesus gjort detta två eller flera gånger? Först börjar han sin aktiva tjänst med en tempelrensning och sedan gör han det just innan sin död eftersom templet måste rensas upprepade gånger. Ska vi lära oss att städning  aldrig blir färdig, vi måste ständigt rensa tempel? Snart återgår allt till det sedvanliga förfallet. Varje adventstid och varje fastetid måste man delta aktivt i för att rensa upp och städa i livet. Då och då behöver också kyrkan reformeras ."En gång för alla"-principen gäller bara Jesu död på korset, resten är ett tålmodigt arbete som måste göras om regelbundet.


* Tissot var troende katolik och efter att hans modell och livskamrat, den frånskilda irländskan Kathleen Newton svårt tuberkulossjuk tagit sitt liv började hans väg till en djupare tro som fick sitt utlopp i hans konst när han, som det står"plötsligt", reste på en pilgrimsfärd till det osmanska rikets Palestina (som motsvarar dagens Syrien, Israel, Gazaremsan och Västbanken, södra Libanon samt västra Jordanien som gränsar till Palestina), bland annat de områden där Jesus hade verkat på jorden, det som under Jesu liv fram till 135e.Kr. hade det koloniala namnet Syria Judeae. Han gjorde där 350 gouacher av Scener i Jesu liv och sedan målade han även scener ur gamla testamentet, vilka han arbetade med när han dog 1902. Hans realistiska, men samtidigt liksom övertydliga jugendmässiga stil, tilltalar mig mycket. Bilderna är som drömscener men ändå ytterst realistiskt och detaljrikt utförda. Tissot ville också göra scenerna så realistiska som möjligt. Det syns i denna bild : "De ur templet bortjagade försäljarna" (min ord-för ordöversättning). Jag tänker på Selma Lagerlöfs litterära magiska realism när jag ser hans kristna bilder. Jag tycker också John Bauer har en liknande stil. Tissot är väl värd ett närmare studium.

"Kathleen Newton in an armchair" målad 1878,  fyra år innan sin död. Hon var då redan svårt sjuk i TBC.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar