Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

fredag 8 april 2022

Passionstiden- judica-veckan St. Methodius ca. 815- 6 april 885

 Jesus är 'stenen som föraktades av' er 'husbyggare men blev till en hörnsten'.
Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.”  Apg. 4:12

Det kyrilliska alfabetet har fått sitt namn från St. Cyrillus som tillsammans med sin bror Methodius

Ett tidigt exempel på Glagolitisk skrift från Kroatien

utvecklade det första slaviska alfabetet som de kallade Glalotisk skrift. Det förunderliga är att de inte bara tog det grekiska, de var födda i Thessaloniki, eller latinska alfabetet och försökte, med hjälp av bokstavskombinationer och diakritiska tecken, anpassa skriften till språket på samma sätt som de flesta andra européer. Istället utvecklade bröderna ur det grekiska konceptet, ett skriftspråk som från första början var anpassat till de slaviska språkens specifika ljudvärld.

Det gjorde de för att kunna predika evangelium för de slaviska folken i Europa. Men först sändes Cyrillus norrut till Khazarerna i det nuvarande Kazakstan och Krim, ett turkiskt folk som bland andra religioner också hade en stor grupp som konverterat till judendomen och en annan grupp som konverterat till islam. De kristna khazarerna ville ha en utbildad lärare som kunde "konversera med saracener och judar". Kejsar Michael III och Cyrillus lärare patriarken i Konstantinopel Photius sände då ut Cyrillus vilket jag tolkar som att Cyrillus var en språkbegåvad person.

Men han och lillebror Methodius hade också en innovativ ådra. De nöjde sig inte med att lära ut grekiska eller latinska alfabetet utan anpassade fullständigt det alfabete de kunde till ett språk med en helt annan ljudvärld. Om vi ska vara lite lingvistiska av oss så tillhör slaviska språk den grupp av de många östliga indo-europeiska språken som talas mellan Kaukasus och Indien och kalla satem-språk. Grekiska är ett västligt kentum-språk. Namnen kommer sig av att hundra* på sanskrit heter satem och på latin heter centum(kenttum) det finns en regelbundenhet i detta ljudutbyte som gör att det som uttalas s i satemspråken uttalas med k i kentumspråken. Detta är naturligtvis inte den enda skillnaden mellan grekiska och slaviska språk. Det märkte bröderna och anpassade sitt nya skriftspråk till detta.

Jag tänker att de första missionärerna, som fick framgång, nästan alltid jobbade på detta sätt, de männsikro som kristnades ser kristendomen som en omistlig del av sin kultur och ett uttryck för den kultur de har som de är stolta över. Liksom Wycliffe-missionärer idag ägnade de mycket tid åt att lära sig språk och kultur i landet de jobbade i. I stället för att anpassa den  khazaraiska eller slaviska kulturen till sin egen ändrade de sin kultur till missionsfältets kultur. Så gjorde ju också Gud själv i Jesus. I stället för att visa sig som en brinnande buske eller ett avlägset moln i fjärran blir Gud ett helt vanligt spädbarn som måste växa in i sin roll och sitt uppdrag: "Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag." Luk. 2:52

Men missionärer från den östra delen av Frankerriket (ungefär Österrike idag) var av en helt annan sort och ville missionera de slaviska folken till latintalande romerska katoliker. De såg dessutom de västra slaviska rikena som "sitt" missionsfält. Spänningar uppstod mellan bröderna Cyrillus och Methodius och de franskiska missionärerna och det löste bröderna med ett besök hos påven , samt genom att använda översatt romersk i stället för konstantinopelsk liturgi på sitt missionsfält. Detta dög dock inte för de frankiska tysktalande biskoparna i tex Salzburg. De förföljde Methodius och hans lärjungar som alla var slaver och höll gudstjänster på slaviska men enligt romersk sed.

Ett flertal påvar fick träda fram till försvar av Methodius som till och med tillfångatogs i 2,5 år då han hölls fången i ett kloster i Tyskland. Tydligt är när man läser missionshistoria i central-Europa från denna tid är att de som , liksom Methodius, lyckades vinna människor för Jesus genom att inte pressa på dem en annan kultur och ett annat språk var fokuserade på just mission. De som absolut skulle tvinga på folk en ny kultur och språk var mest utsända av kejsare och furstar i Karl den stores Tysk-Romerska rike.

En fresk från 1000-talet som visar brödernas besök hos påven i Rom.

Så länge Methodius levde var påven ett stöd för den slaviska missionens metod: sprida evangelium utan att förändra språk och kultur men påven Stefan V tog tillfället i akt när den andligt starke Methodius dog 885 att förbjuda slaviska i kyrkan och driva Methodius efterträdare i flykt till Bulgarien därifrån spreds den slaviska kyrkan till Kiev-riket som senare intogs av Moskva som då mötte Methodius slaviska språk och liturgi när de blev kristna genom det slaviska språket. det är inte så ofta man så tydligt kan se hur två missionärer nått en folkgrupp som i fråga om hur de slaviska folken blev kristna.

På frukten ska trädet kännas och Methodius har på alla sätt vunnit i längden. Hans motståndares minne solkas av denna fula strävan efter världslig makt medan Methodius minne förblir en helig lärdom för oss alla. De tyska biksoparna och påven Stfan V gjorde dock misstag som ännu i denna dag plågar världen. Än idag går en osynlig gräns mellan de kyrilliska språkens Europa och Karl den Stores gamla rike. Vladimir Putisn Rysslland är i allt hel och ensamt ansvariga för kriget i Ukraina och sin aggressiva strävan efter ett Eurasiskt imperium från Portugal i väster till Vladivostok i öster och Syrien, Afghanistan, Iran i söder.

Men att alltför många slaviska folk tror på Putins vansinne och att kristna i Ryssland stödjer denna sataniska politik har sin början i den aggressiva politik som mötte Cyrillus och Methodius fredliga mission av de slaviska folken. Jag tycker USAnska universitet och alla de som influerats av deras  synnerligen mystiska apartheidvariant: att brännmärka "cultural appropriation" borde lära sig av Methodius. Apartheid leder alltid och oundvikligen, förr eller senare, till krig. 

Motsatsen gäller för om man  ser alla kulturer och människor som likvärdiga och alla kulturuttryck som mänskliga artefakter, de leder alltid till fred och välstånd. Alla människor har rätt att bära jeans, alla människor har rätt att idka fårskötsel och rida. Alla människor har rätt att äta nudlar med pinnar, alla människor får äta potatisbullar och borstj. Ingen ska förhindras att bära dreadlocks, peruk eller flätor. Ingen gör sig löjlig genom att bära klänning, hatt eller tenntrådsbroderier. Ingen gör någon annan löjlig genom att sticka mönster från olika håll i världen eller väva tyger i en annans än sin egen "ras" tradition. Ingen som lär sig andra språk och smälter in i en ny kultur gör fel, liksom exempelvis judar och romer som behåller sin kultur och språk mitt i andra kulturer gör helt rätt.

Det är inte bara biologisk mångfald som är bäst utan också kulturell mångfald. Methodius fläckfria minne borde leda hela Europa att kämpa mot galningar som franske rasisten Zemmour, ungerske antisemiten Orbán, brasilianske bananrepublikanen Bolsonaro, USANske kukluxklan-sonen Trump och ryske machofascisten Putin. Vi borde också ta avstånd från cancel-kultur och livsfarliga apartheid-tendenser från amerikanska universitet.

Varje kristen ska vara en levande sten i Guds kyrkbygge. Methodius och Cyrillus var hörnstenar, jag är en liten småsten, som passar in i någon skreva som får de stora blocken att passa ihop. Om ett stort stenblock som Kirill** bryter sig lös ur bygget skadas bygget allvarligt och det tar tid att renovera bygget. Men vi småstenar får inte glömma att även vi har en viktig roll i bygget. I en mur lagd utan bruk är alla storlekar av stenar viktiga för att muren ska hålla ihop och fungera. Och en sådan stenmur går helt enkelt inte att bygga om alla stenar ser exakt likadana ut.


*hundra kommer från samma arvord som satem och kentum. Svenska är ett kentumspråk men de germanska språken som svenskan tillhör är en väldigt särpräglad grupp inom de indo-europeiska språken och en regelbunden ljudförändring när de germanska språken uppkom är att allt som är [k] i andra kentumspråk nu är [h] i de germanska språken: canis=hund,   cornu=horn eller centum=hundra.

** Först och främst borde Kirill som bär Cyrillus hedervärda namn, omvända sig i säck och aska från sin krigiska stats- och krigsstödjande profil. De tyska biskoparnas skamliga förföljelse av Methodius och hans lärjungar borde lära Kirill vilket eftermäle han får.  Och om det finns en skärseld, lär han få vandra länge uppför berget innan han ens får skymta paradisets portar om han fortsätter att förhärda sitt hjärta mot Andens röst som manar till kärlek, fred och försoning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar