Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

tisdag 15 mars 2016

Lag och rätt- eller Fingal Olsson-principen

Gutenbergs Bibel en handilluminerad anfang källa Wikipedia.
Lukasevangeliet 16: 14–18 Allt detta hörde fariséerna, som älskar pengar, och de gjorde narr av honom. Då sade han till dem: ”Ni vill framstå som rättfärdiga inför människorna, men Gud känner era hjärtan. Det som människor sätter högt är skändligt i Guds ögon.
Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas Guds rike, och alla trängs för att komma in där. Men förr skall himmel och jord förgå än en enda prick i lagen faller bort.
Den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig är en äktenskapsbrytare, och den som gifter sig med en frånskild kvinna är en äktenskapsbrytare.

Johannesevangeliet 10: 31– 39 Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom. Jesus sade till dem: ”Jag har låtit er se så många goda gärningar som kommer från Fadern. För vilken av dem stenar ni mig?” Judarna svarade: ”Det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa.” Jesus sade: ”Står det inte i er lag: Jag har sagt att ni är gudar? Lagen kallar alltså dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte upphävas. 36Hur kan ni då säga till mig, som Fadern har helgat och sänt till världen, att jag hädar när jag säger: Jag är Guds son. Om jag inte gör min faders gärningar skall ni inte tro på mig. 38Men om jag gör de gärningarna, så tro åtminstone på dem, om ni nu inte kan tro på mig. Då skall ni fatta och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern.” De försökte återigen gripa honom, men han kom undan.

 Här gör Jesus åter konstiga saker. Först säger han att lagen aldrig ska förgås för att i nästa mening göra lagen om skilsmässobrev ogiltig.* Att det på flera ställen i evangelierna är precis så här: först säger Jesus att lagen aldrig ska förgå och sedan ändrar han på lagen och ogiltigförklarar stora delar av den, måste betyda att Lagen är något annat än Mose lag som vi känner den. I Matteus evangelium står det att Jesus skärper lagens krav, men det gör han inte alls, han upphäver helt denna regel som var ensidigt för männen. En kvinna kunde aldrig skiljas, om hon så blev misshandlad av sin make. I judendomen hade också många lagar redan blivit obsoleta vid Jesu tid och Jesus försöker aldrig återinföra dem. Däremot bryter han mot sabbatsbudet åtskilliga gånger och tar en diskussion med de troende judarna om detta buds innebörd.

Man kan alltså inte skylla Jesus för att vara fundamentalist. Men jude är han. Judar ser det nämligen som sin uppgift att vidmakthålla och levandegöra ordet genom diskussion och reflektion.  "Sedan länge vet jag genom dina lagbud att de stadgats av dig för evigt. Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga lagar består för evigt."  skrivs det i Psaltaren 119. Här kan man läsa fundamentalistiskt och fastna i en snårskog av motsägelsefulla bud, ska en man kunna skilja sig när han fattat misstycke till sin fru trots att Tio Guds bud säger nej till äktenskapsbrott?  Upphävs budet "Du skall icke dräpa" av Mose lag som säger att du får slå ihjäl din slav om slaven inte dör direkt utan efter två dagar av din misshandel? Jesus verkar inte tycka det, han ändrar nämligen Mose lag. Han ogiltigförklarar hela dess grundprincip "öga för öga, tand för tand".** Man kan också läsa som det står: Summan av ditt ord är sanning, alltså efter addition och subtraktion får man en summa.


Enligt Matteus evangelium 5:38-39 säger nämligen Jesus: "Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också."


Man kan alltså inte säga att Jesus gör det enkelt för oss. Först säger han att Lagen aldrig ska ändras eller förgå och direkt efter att han sagt det ändrar han just Mose lag. Plötsligt kan man inte läsa bokstavligt och alla motsägelser måste vi ta personlig ställning till. Vi måste läsa på egen risk och med eget ansvar. Vi kan inte skylla på Moses om vi slår våra barn eller beter oss rasistiskt. När bokstavstroende hör detta blir de rasande. Det blev de också på Jesus och rädsla och ilska hör ihop. Vad kan man lita på? Vem kan jag tro på? Jesus säger att den Heliga Ande ska leda oss till hela sanningen och Petrus säger att vi inte kan förstå skriften på egen hand, den måste läsas i en gemenskap. Vi ska inte inbilla oss att det finns något slags "rent" sätt att läsa Bibeln där vi blir ett tabula rasa och läser precis som det står helt på egen hand utan minsta påverkan av kultur och natur. Vi behöver varandra.
Det levande ordet är komplext och komplicerat, man måste balansera, men det måste rimligen gå-om man håller Jesus i handen och samtalar med varandra och gemensamt söker oss fram till enhet i tron. Lägg märke till att enhet i tron inte är utgångspunkten utan målbilden.  Det kan vara snårigt och farligt, man kan läsa tokigt och tro att man ska mörda folk som de gjorde i Kautokeino 1858 efter att ha läst om Gideon i Domarboken, det som ledde till att laestadianer inte får läsa Bibeln själva utan måste få den utlagd av predikanter och Laestadius postilla. Men med kärlekens skarpslipade lie ska det gå att hitta stigen som Jesus gått före oss. Det är han som är det levande ordet. När Bibeln talar om levande används ett ord som betyder rörlig. Levande vatten är strömmande, bubblande vatten. Jesus inbjuder oss inte till att bara bli stillasittande i studier och grubblerier, han inbjuder oss till att vandra en väg med honom, det levande ordet rör på sig.

O Magnum Mysterium, O, stora mysterium av Palestrina.

* För exakt så här står det i Mose lag, 5 Mos.24:1-4:

 "Om en man har tagit sig en hustru och varit tillsammans med henne och sedan finner något motbjudande hos henne och inte vill ha henne, skriver ett skilsmässobrev, överlämnar det och låter henne gå, och om hon efter att ha lämnat hans hus gifter sig med en annan man och även den andre mannen slutar älska henne, skriver ett skilsmässobrev, överlämnar det och låter henne gå, eller om den andre mannen som tagit henne till hustru dör, då får hennes förste man, han som har låtit henne gå, inte åter ta henne till hustru efter det att hon har blivit oren för honom, ty sådant avskyr Herren."

**
2 Mos. 21:23-25Sker skada, skall du ge liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot, bränt för bränt, sår för sår, skråma för skråma. 
 
Det "tillstånd av barbari", som ofta hävdas rådde när Mose lag skrevs, helt taget ur luften. Vi talar här om civilisationens vagga där skrivkonsten redan var etablerad när Abraham lämnade Ur. Mose var uppfostrad vid Faraos hov och i det riket var lag och rätt existerande att döma av alla juridiska dokument som finns kvar, kvinnor och män hade till och med nästan samma juridiska rättigheter. Stora delar av Ordspråksboken kommer från Egypten. Och drygt 1000 år innan Mose lag skrevs ner nedtecknades Hammurabis lag i Babylonien där det var förbjudet att tortera och döda sin slav. (Ove Bring De mänskliga rättigheternas väg – genom historien och litteraturen. kap.1) Hammurabis lag byggde på Thalion-principen(öga för öga, tand för tand) och liknar på många sätt de 72 och Mose lag. Möjligen ett fall framåt i jämförelse med blodshämndens oändliga klankrig, men Jesus gör den rättsprinicipen helt ogiltig.

20 kommentarer:

 1. Intressant.

  Femte moseboks uppfattning om äktenskap var ju *host*

  Det verkar finnas en rätt stark strömning av judisk influens i kristendomen f.n. Fokus på att brottas med texten och så, snarare än att där läsa ut det Avsedda Budskapet(TM).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hade Jesus brutit mot lagen hade det inte funnits någon frälsning för oss. När jag läser det du skriver förstår jag att det handlar om okunskap. Jesus bröt aldrig mot sabbats budet, det han gick emot var människors traditioner. För att kunna bli fälld för äktenskapsbrott måste du ställas inför sanhendrin, där tre vittnen måste ha sett kvinnan begå detta brott, vilket sällan hände. Så att Jesus frikänner henne är inget lag brott. Vill vi följa Jesus ska vi självklart följa vår Faders lag. Den Helige Ande som är vår hjälp ger vägledning, när vi ber om detta.

   Radera
  2. Ja det har du rätt i och jag tror det är rätt väg att gå. Så har de bevarat denna skrift genom tiderna. Det är så man gör litteratur relevant för nya människor. Men även "läseriets" sätt att läsa och se vad detta säger mig, om det finns något jag personligen behöver höra, veta, gör texten angelägen.

   Sedan är väl författarintentionen alltid aktuell, men att författaren ville förhindra ex.vis blandäktenskap behöver inte betyda att det är SANNINGEN för alla tider och folk. Snarare bör man se det som "ja, så tänkte hen."

   Lyssnar just på radion där de annonserar ett Purim-spel i nästa människor och tro och typiskt judiskt nog undrar man : Vad kan Esters bok lära oss idag?

   Radera
  3. Käre anonym: Jag tror att Bibeln lär oss det vi behöver veta om Gud och frälsningen, Jag vill inte ta bort ett enda ord ur den. Jag är mycket Bibeltrogen och älskar den. Ingen annan bok läser jag mer än den eller tar mer på allvar. Så är det fastlagt.

   Men det är skillnad på Hammmurabis lag (som är väldigt lik de 72s lag och dessutom utgår från principen öga för öga, tand för tand)och Tio Guds bud. Jesus gör skillnad på Lagen och lagen. Det är tydligt om man läser som det står. Ett tydligt exempel: Gud själv upphäver raskt lagen om att ingen moabitisk person får upptas i folket inte ens efter tionde led. Moabitiskan Rut är mycket närmare släkt med David, hon är ju Isais farmor, inga elva led där inte. Profeten Samuel valde ändå David som alltså räknades som icke-kosher enligt de 72 och Mose lag. Jesus själv har tre icke-judiska kvinnor i stamtavlan.

   Jesus är mycket tydlig med att Tio Guds bud gäller och det dubbla kärleksbudet sammanfattar hela lagen. Dessa lagar liknar inte Hammurabis genom att de gäller lika för alla.

   Alla lagar om orenhet genom yttre påverkan , och de vet varje läskunnig är legio, talar Jesus om som felaktiga och apostlarna utvecklar det rituella renhetsmotivets ogiltighet ytterligare.Visst kan man vara vegetarian och låta bli att sy med bomullstråd i syntetiska tyger men det gör oss inte heligare eller bättre inför Gud. Däremot visar Jesus att vi aldrig får behandla människor som rituellt orena medan de 72 räknar upp rader av "orena" tillstånd hos människor.

   I ljuset av den förlorade sonen ogiltigförklaras helt alla hedersmordsregler i De 72s och Mose lag där man ska stena en flicka som inte blöder på bröllopsnatten ( Gud har skapat kvinnor och vet att normalt blöder man inte på bröllopsnatten medan en kvinna kan blöda efter att ha fått många barn. Faraonisk omskärelse kanske blev lösningen på "problemet", men påstå inte att Gud ville könsstympning ). Och Fadern i Den förlorade sonen följer inte heller Mose lag som stipulerar att en olydig son ska stenas. Nej, påstå inte att lagen är detsamma som Lagen, som enligt Paulus är skriven i våra hjärtan.

   Radera
  4. Åter till Anonym: De 72s lag har många inspirerade ögonblick och då är det ofta sådant som inte finns i de andra lagsamlingarna i Mellanöstern vid denna tid som lagen om Jubelår tex. Där är jag säker att Den Helige Ande var med och det stämmer helt med Jesu budskap och Bibelns samlade vittnesbörd. Dessutom, vilket är viktigast, Jesus åberopar den lagen när han framträder i offentlig tjänst i synagogan.

   Att kalla det för okunskap är ju enkelt, men jag har studerat dessa frågor i många år och dessutom har kyrkan gjort det under mycket lång tid och kommit fram till liknande slutsatser. Luther har sagt mycket klokt och att läsa Bibeln med Jesus som ledstjärna är en sådan klokhet. Vari ligger okunskapen i att läsa så?

   Av Jesus lär vi oss att ett är nödvändigt att bevara vårt hjärta, all orenhet kommer inifrån människan inte från "orena" människor eller djur. Jag och Fadern är ett säger Jesus och vi kan lita på det Jesus visar oss om Gud. De 72 gjorde så gott de kunde men när de ständigt återkommer till att bryta Tio Guds bud (dvs döda barn och vuxna)på samma eller andra grunder som Hammurabi och andra lagskrivare i deras närområde, kan jag inte låta bli att lyssna till Jesus ord som helt underkänner Thalionprincipen som laggrund.

   Lagen är dessutom skriven i allas hjärtan och om vi vågar lyssna till vårt samvete fattar vi av oss själva att ingen som lider av blödningar blir friskare av att behandlas som "oren" och en sjuksköterska är självklart inte rituellt oren inför Gud. Kanske var det klokt att akta sig för sjuka för att slippa sprida epidemier, men Jesus ryggar inte undan när kvinnan med blödningar rör vid honom, han säger inte"en oren rörde vid mig" han säger "kraft utgick från mig" vilket är något helt annat.

   Tro på bokstaven är helt enkelt Islam inte kristendom eller ens judendom (som sagt många av Mose lagar var obsoleta vid Jesu tid) man stenade inte folk som jobbade på Sabbaten ex.vis. Och när du säger att Jesus inte bröt mot sabbatsbudet så håller jag med, men inte de 72s lag. Om man läser som det står.

   Jag ser islam som en heresi där Koranen tar Jesu plats. För oss kristna är Jesus, inte Bibeln, det levande Ordet. Svårt, komplext-men inte omöjligt att leva och följa med den Helge Ande i våra hjärtan.


   Radera
 2. fariseerna "rannsakade skrifterna" regelbundet, antagligen för att man ville vinna bättre insikt i "guds lagar" greker/romare enligt vad jag läst hade inte precis något trevlig syn på kvinnans plats som när hon skulle gå till en marknad var tvungen att ha med sig betrott manligt sällskap annars fanns det skäl för skilsmässa, men inte vad jag hört andra vägen runt att det gick bra att skiljas om man var kvinna. Jag menar att jesus i sin syn var väldigt nydanande eller "back to eden" kanske ,tidiga lärljungar sa ju här är inte man eller kvinna fri eller slav..alla är ni ett i Kristus..som jag misstänker är ett explosivt frö tanken om att man och kvinna var lika inför gud..det logiska bli ju då så som i himlen så ock på jorden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis! Kvinnor kunde skiljas enligt Hammurabis lag men bara efter mannens långvariga dokumenterade otrohet. Men inte ens det fick kvinnan enligt de 72s lag. I greksik kultur ansågs kvinnan vara ca 70% människa och hade inga rättigheter alls. Än idag finns grekiska folkdräkter där kvinnor har munkavle i den traditionella dräkten vilket tydligt visar att hon ska vara tyst. Slavkvinnor fick röra sig utomhus men inte sk. "fria" kvinnor. De fick inte ens vara med sina barn efter att barnen fyllt sju år. Man såg barnen som helt och hållet mannens. Ja, Jesus kom med något radikalt nytt både gentemot Mose och hellenismen när han menade att kvinnor och män hade samma juridiska status enligt Lagen.

   Radera
 3. Begreppet "Lag" innebär en samling av regler. Samt kriterier för frikännande eller påföljd vid påstådda överträdelser av reglerna.
  I en bredare bemärkelse så handlar lag också om logik och konsekvens, att som man sår får man skörda, what goes around, comes around.
  Lagen har ingen inbyggd nåd, den är som Newtons mekanik, följdriktig. Som man bäddar får man ligga. Lagen står (i princip) för rättvisa.
  Jag tror också att lagen finns i våra hjärtan och tänker att såväl Mose lag som Svea lag är ett slags dunkla och buckliga bronsspeglar, att det är ett pågående arbete att få så mycket överensstämmelse det går mellan den fysiska, juridiska regelsamlingen å den ena sidan och samvete, empati och logisk intelligens å den andra.
  När Jesus säger "inte en prick av lagen ska förgås" men sedan tycks bryta mot reglerna så kan det nog betyda många saker. Att "tänja" reglerna, kunna göra en annan prioritering i vissa situationer, kanske inte innebär att slå sönder lagen.
  Eller så kanske han rentav menade att den skrivna lagen, Mose lag, är underordnad samvetets lag. Att det är logiken, följdriktigheten mm i denna samvetslag som inte ska förlora en prick utan tvärtom utgöra en grund för utvecklingen framöver.
  Tyvärr är det brist på samvete i världen och vi måste tillsvidare ha våra lagböcker.

  Men om man skulle tolka Jesus helt fyrkantigt när han säger "inte en prick" så skulle det vara stränga straff på att ha kläder med flera sorters tyg i.
  Tycker verkligen de konservativa det?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Exakt Klaus, hade tänkt att skriva att innan vi hade en sekulär lagstifting här i Sverige så gällde ofta "guds lag" i dom gamla landskapslagarna, exempelvis att alla hade skyldighet att ta hand om åldriga föräldrar och man åberopade bibeln då som lag, men exakt hur den lagen är utformad pågår ju disskution om än idag.

   Radera
  2. Jo i de gamla landskapslagarna såg man Guds lag som en slags naturlag och lagen och nåden är två olika saker. Jag tror naturlagen sas är lagen om Karma, man får det man förtjänar, nåden är något annat, den rör sig helt utanför Karma som U2 skriver i "Grace" och utan den skulle jag inte klara mig, det är ett som är säkert.

   Jag tror ingen fundamentalist tar hela de 72s lag på allvar. Trist att man ofta väljer delar som är enkla för de själva att hålla är man tex allergisk mot skaldjur kan man ju hävda att räkmackor är förbjuden mat och så känna sig mäkta nöjd med sig själv när man inte äter dem medan få stenar olydiga söner däremot mördas ännu barn som vill gifta sig med fel person pga samma lagar som en gång skrevs ner av Hammurabi och tusen år senare befästes av Mose 72 medbedömare.

   Det är som om lagen lockar till synd på ett oväntat sätt, nämligen om man tycker sig kunna följa den blir man högmodig och elak mot andra, medan Lagen är omöjlig för alla att följa. Om man exempelvis tycker att det är bra att följa lagen om att inte äta skaldjur (smart att inte göra det i en öken, dumt att inte göra det på Grönland)och redan följer den blir man elak mot andra som Inuiter till exempel och då får man ett "mått väl packat och skakat" med den fördömelse man själv serverat åt andra just för sin fördömande attityd eller för att man missat materialet på tråden någon sydde i knappen i min kappa med, från Karma kan endast nåden frälsa oss. Vi gör aldrig helt rätt.

   Radera
  3. Lagen och nåden är olika saker och inte är det något slags medelvärde som gäller heller.

   Vi kan aldrig göra helt rätt, nej, men att det skulle vara orätt det där med två sorters tyg i kläderna kan jag ändå inte alls förstå.

   Jag tänker att det var som författaren Yancey skrev i sin bok om Jesus, att man inte tolererade några "oddballs" inför Gud. Helt och rent och rejält och lite tvångsigt skulle det vara.

   Radera
  4. Exakt Alma så sägs det väl också i skriften att mot andens frukter finns ingen lag. gal 5:22-23

   Radera
  5. Även om detta är lite österländskt (Taoismen) så ligger det något i den:

   Om inte Tao finns,
   Så måste det finnas kärlek

   Om inte kärlek finns,
   Så måste det finnas goda seder

   Om inte goda seder finns,
   Så måste lag finnas.

   Radera
  6. det är helt sant klaus och det är väl så bibeln också säger att lagen finns för ogärningsmän

   ty överheten är en Guds tjänare, dig till fromma. Men gör du vad ont är, då må du frukta; ty överheten bär icke svärdet förgäves, utan är en Guds tjänare, en hämnare, till att utföra vredesdomen över den som gör vad ont är.Romabrevet 13:4   Radera
  7. Klaus: Eller så är det där med kläder och räkor ett sätt att skilja sig från mängden inte en befallning från Gud, utan en väg att göra ett nytt folk av en hop kringflackande fd. slavar, sin tids romer fast det var mer nyss de undkommit slavtillvaron än det är för dagens romer. Slavstatusen bar de trots allt ändå med sig. Nu skulle de visa att de var bättre än andra, hade mer disciplin, inte slarvade med saker, var hela och rena.

   Gud var med, naturligtvis, men mest var det nog de 72 som själva kom på dessa regler som både anslöt sig till tidens stora stater och deras lagar men också ville visa att de kunde bli ett annorlunda folk.

   Många av de 72s lagar liknar faktiskt just romernas seder och självbild. Jag tror, som många romer, att de är en av Israels tolv förlorade stammar för de har så liknande renhetslagar. Jesus gick ju helt emot detta med rituell orenhet, men Mose lag handlar väldigt mycket om det. Ordning och reda i tältlägret för de föraktade på väg att bilda sig ett eget liv, en egen stat utan vare sig Farao eller kilskriftslagar där bara Gud var kung och de alla var jämlika, dvs alla män.

   Sedan behövdes både Hammurabis lag, hur hemsk den än var med dödsstraff för hela familjer om en medlem byggt ett hus som rasade samman och kvinnor som anklagats för otrohet kastades i floden. Lite snällare var man än på 1600-talet i Sverige; om hon flöt befanns hon oskyldig och fick leva.

   Radera
  8. Lars: Laglöshet är inget drömtillstånd för den svage, inte för den starke heller, slutligen blir även den starkaste gammal och sjuk. Och oändliga fejder med blodshämnd i generation efter generation är oerhört mycket sämre än "öga för öga och tand för tand".

   Men Gud har högre krav, som Jesus visar oss. Det ouppnåeliga: "var fullkomliga".

   De 72s lag går till nöds att följa men det sista av tio Guds bud och Jesu undervisning ställer saken på sin spets: utan nåden är vi då alla rökt lax om vi så aldrig vidrört en enda kastrerad man eller menstruerande kvinna eller ägt ett enda plagg av blandade textilier eller ätit en enda portion kött med gräddsås.

   Nåden är grunden för vår tillvaro, det visar oss Jesus och han betalade med sitt liv för att vi skulle få del av den. Så tror jag. Det är hoppet som bär mig i en tillvaro där överheten sannerligen inte bär sitt svärd i onödan.

   Ett förunderligt bibelord när man bet'nker att Paulus talade om Roms militärdiktatur med kejsar Nero i spetsen. Den staten som snart nog skulle halshugga Paulus och mörda kristna för att vända pöbelns vrede mot dem i stället för makten. Så dubbel är tillvaron än idag. Putin är inte snll men när han går till angrepp mot Daesh måste man fråga sig om inet det är rätt ändå för vem gör det annars? Ska vi låta mördarna hållas?

   Radera
  9. Som jag ser det behövs det lag och rätt i denna värld och stor knölpåke mot Daesh om inte osyldiga ska massakreras, men som skriften säger är makthavare inget att frukta för dom dom goda gärningarna utan för dom onda, putin är putin men "gör sitt jobb" så att säga ..men precis som du säger till Klaus så strävar ju vi människor mot Fylke och blir väl så till sist (med guds hjälp)

   Radera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 5. Så länge människor är som de är så behövs både lagar och mycket annat. Men om vi vore bättre varelser så skulle behovet minska, men det känns lite utopiskt.. I Tolkiens Fylke fanns vare sig polis eller annan överhet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo visst är det en utopi, än så länge, men en dag ska Gud bli allt i alla och då lever vi i Guds fylke, det är hoppet som bär mig.

   Radera