Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

torsdag 31 december 2015

Tre familjebilder I

Veronese Bonifacio "Den heliga familjen med helgonen" ca. 1530
Den heliga familjen har varit ett älskat motiv i konsten sedan renässansen. Medeltidens kristna konst visade i allmänhet bara Maria och Jesusbarnet men med den gryende renässansen och dess intresse för det mänskliga kom också bilder på Jesus familj, men då alltid när han var enda barnet, ibland kompletterades familjen med kusinen Johannes. Med reformationen exploderade intresset för Den heliga familjen i katolsk konst, reformationen skydde avbildandet av kristna helgon och den reformerta kyrkan förbjöd och förstörde till och med bilder i kyrkliga sammanhang.  Lutheraner var däremot inga bildstormare, många fick vara kvar även om en del målades över eller gömdes undan, men det märkvärdigaste protestantiska måleriet var det nederländska profana där borgerskapets liv dokumenterades. Den katolska motreformationen intresserade sig också för familjen men helgon och Maria förblev de populäraste motiven. 

Medeltidens ensamma Madonna med barnet försvann inte men fick sällskap av den heliga familjen. Först i form av den utvidgade storfamiljen med olika helgon i familjegemenskapen och var kusin Johannes med på bilden var hans mamma Elisabeth också med. Som i den här bilden från Venedig ca 1530 där Maria bilder triangelkompositionens högsta punkt på hennes vänstra sida syns hennes fränka Elisabeth omfamnandes sin lille Johannes Döparen. Bakom Elisabeth syns en mycket åldrig Josef. På Marias högra sida knäböjer St. Katarina. Betydligt mindre fokuserad på Maria och Jesusbarnet är St. Fransiscus som i stället är försjunken i den bok som St. Hieronymus håller framför sig. Det är naturligtvis Bibeln, det var ju han som översatte Bibeln till latin, Versio Vulgata – den folkliga versionen, som kunde förstås även av dem som inte kunde grekiska och hebreiska. En tydlig släng åt reformatorerna och deras "sola scriptura" där de kyrkliga beställarna av konstverket vill visa att Katolska kyrkan visst bryr sig om Bibelns ord genom att poängtera att det är den katolska kyrkan som varit ordets förvaltare i 1500 år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar