Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

söndag 4 december 2016

"Oh Barbara- Quelle connerie la guerre"

File:The Werl Altarpiece Saint Barbara.jpg
Renässansbild av Barbara där hon sitter inlåst och läser Bibeln i smyg
Den heliga Barbara är ett helgon som av katolska kyrkan inte längre räknas som en historisk gestalt, bland annat vet man inte exakt var hon bodde eller led sitt martyrium, medan den ortodoxa kyrkan håller fast vid henne. Hennes reliker bevaras i Kiev och i den ortodoxa katedralen i Bloomingdale, Illinois men från början fanns de i Konstantinopel.
Att legenden om Barbara fortsatt är viktig för östkyrkan tror jag kan bero på att hederskulturerna inte är ett minne blott i Mellanöstern. Legenden om Barbara/Varvara går nämligen ungefär så här:

Barbara var en ung flicka som hölls inlåst i ett torn av sin far som ville hålla henne borta från yttervärlden. På något sätt lyckades hon ändå höra talas om Jesus och blev en kristen. Hennes rike far, Dioscuros, bestämde sig för att gifta bort henne med en lämplig hednisk make och då byggdes hennes fängelse ut med ett badhus medan hennes pappa var borta.


 I hans frånvaro beordrade Barbara att man skulle sätta in tre fönster i stället för två i badhuset Detta var naturligtvis en fruktansvärd handling eftersom tre-talet symboliserade treenigheten och det sågs inte med blida ögon av hennes far när han kom hem, då bekände hon varför hon gjort en sådan sak och han såg ingen annan råd än att döda henne för att bevara släktens heder.
Barbara lyckades emellertid fly och gömma sig i en ravin där två fåraherdar vallade sina djur. Den förste fåraherden tyckte synd om Barbara och lurade Dioscuros men den andre avslöjade Barbaras gömställe. Han blev då omedelbart förvandlad till sten, precis som ett nordiskt troll i solljus. Hans får förvandlades också; till stora gräshoppor.


Pappa Dioscuros fick då tag i sin dotter och av någon anledning ville han inte längre döda henne själv utan överlämnade henne till den romerska prefekten Martinianus som lät tortera henne på grymmast möjliga sätt. Men morgonen därpå var hennes sår läkta och Barbara vid full vigör. Så höll de på ett tag; tortyr en dag, Barbara helad under natten och hon gav inte upp sin kristna bekännelse. Pappa Dioscuros ledsnade på detta och halshögg henne till slut. Då slogs han död ner av blixten.
På grund av blixten som dödade hennes far är Barbara numera associerad med explosioner och är därför sprängämnenas och gruvornas skyddshelgon. En staty av Barbara skyddar ofta ammunitionsförråd och det italienska och spanska ordet santabarbara betyder ammunitionsförrådet på ett fartyg.


Trots den sagolika legenden som gör att hon inte längre är officiellt med i den katolska helgonkalendern har hon varit och är fortfarande, mycket populär. Hennes berättelse har tydligen inspirerat många och hennes skyddsområden; gruvor och explosioner har nog hjälpt till. I en gruva kan man behöva allt tänkbart beskydd och innan dynamiten kom var sprängämnen minst lika farliga för dem som skulle använda dem som dem man tänkte använda dem emot. Sedan kan det nog vara en tröst för en och annan tonåring som hotas med tvångsgifte att höra att Dioscuros blev straffad av Gud. Det visar att Gud står på deras sida, inte på föräldrarnas, vad dessa än påstår.


Bland många tecken på Barbaras popularitet kan nämnas en årlig St.Barbara-festival i gruvstaden Kalgoorlie i Australien och det är av henne den Kaliforniska staden Santa Barbara fått sitt namn. Staden Brest i Bretagne har fått en dikt, en pacifistisk sorgesång, av Jacques Prévert som heter Barbara eftersom hon räknas som stadens skyddshelgon.* Hon är alltså en sann kosmopolit vi vet inte var hon föddes men hennes hembygd blev i stället hela jorden. Så även om hon bara är en saga kan hennes berättelse hjälpa oss vidare mot fred och förståelse mellan folken.


* Dikten finns med i den lärobok i franska jag använder. De svenska författarna till läroboken tror att Prévert använt namnet Barbara för att beskriva krigets barbari. Vi har ett stort religiöst /kulturellt kunskapshål i Sverige när sådant kan passera i en noggrant redigerad lärobok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar