Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

lördag 26 december 2015

Staffansdagen

Paolo Ucellos bild av hur Stefanos stenas, målad  ca. 1435.
Mitt i julglädjen över att Gud besöker sitt folk som ett spädbarn i ett stall i Betlehem kommer den förste martyren i kyrkoåret. Sankt Stefanos blir stenad till döds av en uppretad renlärig folkmassa och en av dem som inte kastar stenar men stöder våldsmännen genom att hålla reda på deras kläder i tumultet och heja på, kallas ännu Saul. Han var en renlärig jude från Tarsos i nuvarande Turkiet. I sin renlärighet sökte han sig till den store rabbinen Gamaliel och det var därför han var i Jerusalem. Bibelskolorna i Jerusalem kunde alltså med fog jämföras med talibanernas madrassor i Pakistan idag. Lärarna själva är bara inspiratörer, men de unga männen som hör det tillspetsade budskapet utför terrordåd för att rena det muslimska samhället från allt västerländskt.

Precis som i fallet med Stefanos är talibaners och andra jihadisters första mål trosfränder som inte tror exakt som de själva i Daesh fall är målet också att skapa krig och kaos så den yttersta dagen påskyndas, men det gör de först och främst genom att förfölja andra muslimer, sedan andra troende judar, kristna etc. och först på sista plats kommer ateister i väst. Bataclan i Paris var inget tillhåll för radikala ateister utan för unga människor bl.a från den muslimska världen men de levde inte enligt Daesh förståelse av islam.

Den muslimska fundamentalismens grundläggande omvärldsförståelse är märkligt nog ett arv från 1800-talets tyska intellektuella sfär. De romantiska idéerna om occidentalismen som innebär att österlandet står för renhet och skönhet medan den franska upplysningen stod för allt ont; industrialism, rationalism, naturförstöring och människornas materialistiska livsstil, har helt anammats av olika jihadister. I denna romantiska mylla växte också idéer om den renande revolutionen och den starke ledaren fram, demokrati sågs som förlegat och ogenomförbart utan osäkerhet och folkvandringstidens* kaos som följd. Nationalismen var en självklarhet medan t.ex. kristen mission var en styggelse.

En av de mest inflytelserika bland romantikens filosofer var Johann Gottfried Herder vars tankar om nationalstaten och varje folkgrupps egen "själ" inspirerat till att leta upp sk. folkmusik, folksagor och folkminnen. Men Herders idéer blev också den filosofiska grunden till Hitlers Tredje rike. Dessa tankar påverkar ännu tex talibaner och nationalistiska partier i Europa. Herder förkastade franska och amerikanska revolutionens tro  på universella värden och det var en grund för hans motstånd mot kristen mission. Han hade antagligen förkastat det Daesh gör idag på samma grunder, men hans idéer om en stat byggd på likadana människor som inte blandas upp med andra folkgrupper är en idé som bär Daesh på samma sätt som de bar Nationalsocialismen och dess nutida förlängning i partier som Front National i Frankrike och Sverigedemokraterna i Sverige.**

Men av dagens evangelietext ser vi att Herders tankar var långtifrån nya på 1800-talet.  Saul, som senare blev Paulus (=den lille) blir inspirerad av mordet på Stefanos och reser runt och förföljer de kristna för att rena och ena det judiska folket: 
Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över hela Judéen och Samarien. Några fromma män begravde Stefanos och höll stor dödsklagan över honom. Men Saul for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. (Apg. 8: 1-3).
 Flykten från Judéen och Samarien åstadkommer motsatsen till Sauls intentioner, de kristna sprids och sprider därmed ordet runtom i världen. Saul själv blir snart en av dem och får sprida evangeliet om Jesus till hedningarna. Raka motsatsen till vad han ville som Gamaliels lärjunge då han såg all blandning av folk, traditioner och livsstilar som ond. 

Berättelsen om Stefanos, Saul och hans förvandling är ett tecken på hopp i vår mörka tid. Gud är större och kan ändra på den mest envetna och mordlystna terrorist.  Det kan vi lära oss av dagens texter.* Den tid som man förenklat sett som förfallen och kaotisk mellan 375 när germaner började slå till mot Romarriket som fick sin kulmen vid Västroms fall 476 då Pax Romana bröts i Västeuropa, fram till  568 då de nordgermanska Langobarderna intog Italien och den egentliga medeltiden tog sin början. Märkligt nog var Pax Romana en frukt av ett multikulturellt tolerant rike med en stark ledare medan folkvandringstiden präglas av olika folkslag som hävdar sin egen rätt gentemot den romerska universella rätten; den rätt och det rike som trots tider av förföljelse också möjliggjorde kristendomens snabba spridning över hela världen. Nationalister brukar ändå hävda att tolerans och multikulturalism skapar kaos.

** Jag får ofta höra varianter av dessa Herder-citat från SD-sympatisörer:

”De största kosmopoliterna är ofta de mest desperata tiggarna och de som säger sig omfamna hela universum med sin kärlek, älskar oftast bara sig själva.”

”Vilden som älskar sig själv, sin fru och sitt barn och som på sitt eget stillsamma sätt arbetar för sin stams bästa, han är enligt min mening en sannare varelse än den skugga av en människa, den förfinade världsmedborgare, som inlindad i sin allomfattande kärlek till andra skuggmänniskor, bara älskar en chimär.”
Bland de mest tokiga tankarna hos Herder återfinns denna:
”Det finns bara en klass i staten. Folket. Kungen och den enkle bonden tillhör båda denna klass”

Som om jag har mer gemensamt med en kung som aldrig behövt betala för sig och ändå skamlöst söker socialbidrag till barnens bostäder trots att han är mångmiljonär, än med en kvinna i Norge som lever under samma villkor som jag. Som om en fattig ensamstående förälder med försörjningsstöd lever under samma villkor och tillhör samma kretsar som prinsessan Viktoria men saknar gemensamma intressen med en ensamstående mor i Finland. Som om alla unga par som gifter sig kan göra det på samma överdådiga villkor som prins Carl-Philip och prinsessan Sofia men inte har något gemensamt med ett ungt par i Danmark.

4 kommentarer:

 1. Paulus verkar ha haft mycket glöd vare sig det gällde att förfölja kristna och efter konvertering för en långt bättre sak, tycker mycket i nya testamentet är skrivet att Paulus.
  och det händer ju fortfarande att terrorister finner jesus

  https://www.youtube.com/watch?v=BIbCIJsCMbA

  Även den senare verkar ha passion och glöd, satt i arbete för något som inte förstör och dödar människor tror jag gud far i himlen ler =)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för den, den fick bli en egen "installation" idag.

   Radera
 2. Staffan som högst eventuellt var stalledräng hos Herodes är således mycket löst påhakad på denna dag, eller?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, den bibliska bakgrunden är just detta stenande av Stefanos, sedan har lager på lager av olika mer eller mindre legendariska historier lagts på hela staffanskulten. Troligen blev staffansvisorna grunden för legendernas spridande eftersom det var en ledig dag för drängar och staffansritter /steeplechase hörde till dagen och denna uppsluppna tradition skulle få en "kristligare" dräkt.

   Jag tänkte faktiskt utveckla detta senare idag. Så om du vill veta vad jag grävt fram om Staffan och hans koppling till hästarna (denna för mig så naturliga koppling, eftersom hästar relaterar till allt=)får du titta in senare.

   Det finns ett och annat helgon som hette Staffan och här i Sverige finns en Staffan (ej stalledräng hos Herodes) räknats som Hälsinglands apostel. Fast han hette Stenfinn egentligen. Här skrev jag lite kortfattat om de olika legender och traditioner som blivit del av den populära staffanstraditionen. http://barockbloggen.blogg.se/2012/january/djupsnoridning.html#comment

   Radera