Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

lördag 20 februari 2016

Helgmålsbön i fastetid


Gode Gud, låt oss inte strax förkasta det som vi inte begriper. Ge oss mod att möta det nya, tålamod att söka fatta det främmande och visdom att ta emot det goda som kan finnas där vi minst väntat det. Hjälp oss att vörda all god vilja och ärlig strävan. Och om vi avvisar en människas åsikter, bevara oss då från att visa bort henne själv. Amen
William Penn

1 kommentar: