Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

lördag 6 februari 2016

Maria mamma och människa del III: treenighetenDet var när den högsta gudomliga makten blev en manlig symbol som kvinnans lott blev att bara vara utsatt för och/eller förmedla den manliga allmakten. I den ortodoxa kristna treenigheten uteslöts till och med denna möjlighet att nå Gud genom en kvinnlig person*. I den kristna teologin kan det kvinnliga alltså bara uppträda som ett uttryck för skapelsen, inte som en sida hos Gud. Det kvinnliga representerar antingen den ursprungliga skapelsen, det goda stoff som Gud skapade, eller Den nya skapelsen, det eskatologiska (eskatologi = läran om det ytterst avgörande) samfund som pånyttföddes genom Kristi lidande. I den egenskapen är det kvinnligt goda den andliga princip som passivt tar emot Guds återskapande kraft.                                      Rosemary Radford Ruether** 
Så skrev 1983 en av de första teologer som intresserade sig för vad teologin gör med förhållandet manligt-kvinnligt utifrån förutsättningen att vi är ett i Kristus.  Vi är inte helt olika och hierarkiskt ordnade så att mannen ska vara kvinnans huvud "liksom Kristus är kyrkans huvud"; en alldeles märklig misslyckad metafor sk. katakres, som skadat så många så mycket under tvåtusen år.  Radford Ruether hävdar att mariologin kan användas annorlunda än den blivit använd historiskt, Maria i Bibeln kan förmedla ett befrielsens budskap för de fattigaste fattiga.

Jag förstår att grunden till Mariadyrkan består i ett behov hos oss människor. Vi längtar instinktivt efter gudsgemenskap, det tror jag är genetiskt. Men vi längtar inte bara efter en rättvis domare eller pappa, vi längtar efter en mamma också. Varje bebis har haft kontakt med sin mamma även om pappan av någon anledning inte funnits där. Teologins irrvägar som gått vilse i fråga om Guds person så ofta, har utelämnat Guds alla kvinnliga sidor. Då har Maria-dyrkan blivit resultatet eftersom hålet i teologin måste fyllas ut.

Målaren och lekbrodern Murillo har här målat den Heliga familjen och den Heliga Anden 1675-1682
Men att upphöja Maria till himladrottning behövs inte heller av det skälet. Gud är ju redan både far och mor, både manlig och kvinnlig. Det är lite typiskt att i den heliga treenigheten byts Helig Ande ut mot just Maria. Den heliga Ande är ju med i alla "kvinnliga" eller ska vi säga moderliga, aktiviteter sedan Genesis: hon föder världen när hon flyger över kosmos fostervatten, är med när treenigheten diskuterar att göra människor, hon blåses in i allt levande för att ge dem liv och hon är med när Jesus blir till i mamma Maria. Vid skapelsen säger Gud: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. […] Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er […]"

Tydligare än så skulle det inte behöva uttryckas att Gud är både man och kvinna. "Men vad då, Jesus säger ju Fadern om Gud?" ja, men vi glömmer då att Gud fortfarande är en gemenskap av manligt och kvinnligt, att Gud inte förändrats sedan skapelsen och det finns förstås en moderlig sida av den himmelska förälder Jesus talar om. Det visar han själv i liknelser där Gud gör traditionellt kvinnliga saker: Gud bagerskan som knådar in Himmelriket i världen. När man läser texten är det en jättedeg som knådas, ingen normal bagerska skulle baka så stora degar för det är Gud själv som bakar. Och i en parallell-liknelse till "Den förlorade sonen" är Gud inte en far som väntar på sin son utan en kvinna som letar efter ett mynt:
Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger: Gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt, säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig.” Luk. 15:8-10
Magnificat av Botticelli, 1481-1485 i Uffizierna i Florens
Det finns ytterligare belägg hos profeterna och i hela Bibeln några så tydliga så ingen kan ta fel, andra synliga om man bara tar av sig kulturens patriarkala glasögon. Men jag nöjer mig med att ta upp det gåtfulla gudsnamnet El-Shaddai.  Det brukar översättas med Gud den allsmäktige ett derivat från "Bergets gud", vilket är en av de minst troliga översättningarna enligt bl.a Ola Wikander. Både teologer och språkforskare är helt klart inne i den patriarkal världsbilden och ser inte det en språkkunnig kyrkoherde och laestadian såg, Ewert Aronsson hette han.***

  Van vid att få Gud beskriven som den himmelska föräldern läste han Bibeln på hebreiska och såg att ordet El-shaddai är nästan identiskt med ordet shaddayim som betyder kvinnobröst. Han visade att det troligaste är att El-Shaddai betyder "Den ammande guden/kvinnobröstens Gud". Märkligt att Ola Wikander, min guru huru på akkadiska och hebreiska inte sett det. Han ser att ordformen är plural och uppfattar det då som att det handlar om många gudar. Men kvinnor har oftast två bröst. Jag kan bara skylla den tolkningen på förförståelsen man får i vår kultur om Gud som enbart manlig.

Alltså: vi behöver inte leta efter moderlighet i en människa hur mycket vi än beundrar och hedrar henne-vilket jag gör med mamma Maria. 

Nu tid för Bach Magnificat, jag är så tacksam för all vacker konst som Maria inspirerat till. Bach och jag, båda med en annan bild av Maria än Botticelli, prisar henne ändå salig hon som sjöng: 
Han störtar härskare från deras troner,
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika skickar han tomhänta bort.*** Ewert Aronsson, en fattig man från Bohuslän som genom sin extraordinära språkbegåvning kunde få läsa till präst genom ett Lappmarksstipendium. Om man gick med på att lära sig finska och sedan arbeta i Lappmarken fick man utbildningen betald. Detta system tror jag fortfarande lever om någon känner sig hågad men medellös. Aronsson kom till Lappmarken efter att ha lärt sig både finska, grekiska och hebreiska under sin studietid. Där blev han snabbt gripen av den laestadianska väckelsen och läste allt av L.L. Laestadius. Han gifte sig med en flicka från Vettasjärvi som kom från en känd predikantsläkt och kände genast igen den himmelska föräldern som laestadianer vänder sig till i Jesu namn som El-Shaddai. Aronsson var kyrkoherde i Jukkasjärvi församling i min barndom och har betytt mycket för oss alla. Tillsammans med sin fru var han till och med barntimmeledare, det var den siste man och kyrkoherde jag sett i den positionen.

46 kommentarer:

 1. Kommer att tänka på Jesaja som jämnför Jerusalem och gud med en kvinna och mor och folket som spädisar ungefär :

  Gläds med Je­ru­sa­lem,
  jub­la över hen­ne,
  al­la som äls­kar hen­ne.
  De­la hen­nes glädje,
  al­la som har sörjt över hen­ne.
  Då kan ni dia er mätta
  och fin­na tröst i hen­nes famn,
  su­ga och nju­ta
  hen­nes tunga bröst.
  Så säger Her­ren:
  Jag le­der lyc­ka till hen­ne som en flod,
  fol­kens skat­ter som en for­san­de ström.
  Hen­nes barn skall bli bur­na i fam­nen
  och bli gung­a­de på knäet.
  Som en mor tröstar sitt barn,
  så skall jag trösta er.

  Pampig musik av Bach =)

  Medeltidsmarknader och riddarspel vinner ju i populäritet och med det musik från forna dagar som prisar mor maria bla.

  https://www.youtube.com/watch?v=310Mi8fg1XQ

  Beröm för alla fina bilder du hittar =)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Blir dock galen på bloggverktyget som gör viss text osynlig, lyckades visa citatet nu men ska man kunna läsa förklaringen om Ewert Aronsson måste man markera texten. Blir galen på teknikens alla blundrar.

   Märkte inte förrän nu hur galen texten blev.

   Ja, Jesaja har flera metaforer av en Gud som är en god mor. Laestadius använde samma metafor ofta och lade till hur nådevalparna också blev ammade av den himmelska föräldern.

   Angående konsten så är det härligt att vara nörd för gammal konst och musik som är fri att använda. Nätet är numera mitt galleri.

   Radera
 2. Det där om att de ortodoxa uteslöt att man kan nå Gud genom en kvinnlig person. Det låter okul. Är det så blir jag besviken på ortodoxin. Undras vad det eg. kan syfta på.

  Lite skeptisk till den ammande guden. Kan ju vara en strindbergsetymologi. Fråga Guru Wikander och hör vad han säger?

  OM det är en ammande gud är det isåf troligen ett spår av ytterligare en gudom ur urgammal polyteism, en kvinnlig sådan. Sen kan vi förstås diskutera huruvida inte monoteisten bör betrakta all polyteism som att man bara splittrat upp Guds egenskaper på en hel uppsättning gudsbilder...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jesus framställer sig som hönsmamma är också rätt skoj Rebella =) Lukas 13:34 ,väldigt o ortodox bild av en allhärskare eller kung som jesus är.Men jag menar att sådana bilder kan också vara viktiga, inte minst i vår egen tid när makthavare har en framtoning av militär makt, pengar, antal röster. Så är en "hönsmamma" en ...hmm rätt intressant motpol ;)

   http://grannliv.granngarden.se/gardens-djur/gardsbackens-honsmamma/

   Radera
  2. Rebella och Lars: Guru Wikander tror ju på flera gudar, men Guru Aronsson är nog en bättre källa där eftersom han inte har fördomen att Gud bara är en man. Man måste inte bara lyssna på dem som gjort akademisk karriär även en lärd fattigpräst kan veta en del. Sedan stämmer detta också med hur Gud presenteras på ett flertal ställen medan "bergtes Gud"-översättningen betyder en Gud som slår utan att tänka sig för, samme gudom som Ares i grekisk mytologi och det verkar osannolikt ur judisk synvinkel.

   Nu finns ju massor av andra bevis för min tes, precis som du Lars tar upp två till. Men man hör sällan Aronsson citeras, han skrev ju inte avhandlingar. Inte ens en postilla har han gett ut.

   Radford Reuther menar att de ortodoxa inet dyrkar Maria som RKK och därför saknas kvinnlig gudom. Hon var ju en pionjär på feministteologins område, idag hade hon nog hellre tagit upp alla mamma-metaforer för Gud i Bibeln i stället för att sätta in Maria i treenigheten.

   Poängen med det citatet är ju att ett vakuum uppstod i den patriarkala teologin som gjorde Maria -dyrkan nödvändig-men egentligen helt i onödan.

   Radera
  3. Kycklingmamman med alla kycklingar... <3

   Radera
  4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  6. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  7. Lina Sandell tog det bibelordet till inspiration för aftonpsalmen Bred dina vida vingar och första versionen var "bred dina vida vingar o Jesus över mig och låt din lilla kyckling få vila trygg hos dig."

   Radera
  8. =) illustration till Lina sandell psalmen:

   http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-och-konsumtion/nyheter/2013/4/simulerad-honsmamma-gav-battre-fjaderdrakt/


   ja bilden alltså =)

   Radera
  9. Så rart, men man kan undra varför ekologiska kycklingar inte för vara med en riktig hönsmamma?

   Radera
  10. ja det kan man sannerligen fråga sig , skulle tro att "ekologiskt" kan innebära att det trots allt till viss del är fabrik runt det hela. Mamma däremot kör 100 % ekologiskt, hönan får ruva sina ägg och har sedan en egen liten bur för sig själv och sina kycklingar. när dom blir lite större släpper hon in dom till dom större hönsen. Var rätt kul när jag var där i sommras tuppen visade kycklingarna vad dom ska picka på, hittade han en skalbagge exempelvis stod han och stirra ner i gräset ,så kycklingarna begrep att DÄR finns något, så dom rusade dit och åt upp vad han titta på =)

   Radera
  11. Och så säger man att höns är dumma och att man kan behandla dem hur som helst när man föder upp dem till matindustrin.

   Radera
  12. Alla djur brukar vara intressanta om man studerar dom sen tror jag att mamma inte köpt några ägg senaste 20 åren. i sommras hade hon 2 tuppar och dom klarade inte av att samsas i höns gården så den ena tuppen fick spatsera runt i hennes vildvuxna trädgård och vi grävde upp vissa växter som hon delade med sig som jag skulle ha i kolonin, tuppen följde hack i häl som en hund, när vi skulle gräva så försåg han sig så klart med alla maskar och skalbaggar som kom fram, han sprang runt benen på mig när jag grävde, totalt orädd,trevliga djur säger vissa gemytligt att ha några hönor som går och kacklar och sprätter efter godsaker , dom är personligheter på sitt sätt =)

   Radera
  13. Ja, sant om djuren. Jag blir så upprörd när jag hör att just fjäderfä undantas för regler när det gäller bedövning vid slakt. Fjäderfä och kaniner. Varför kan man undra. Djurindustrin är hemsk men värst råkar nog ändå kycklingarna ut. Här ett avsnitt av landet brunsås som förklarar en del: https://youtu.be/7o339ImDTRM

   Radera
  14. jo det är ju så med mat som är jättebillig som tas upp i programet , ägg som är super billiga får man räkna med att dom producerats under bedrövliga förhållanden i jätte hönserier, en höna lever normalt 10 år sägs det men i ett hönseri 1,5 år sedan är dom slut, som ju säger något om den dåliga hanteringen för att konsumenter ska få billiga ägg.

   Jag vill ju absolut se mer närproducerad i småskalig skala där höns och andra djur lever drägligt, har sett att i slutet på 1800-talet hade dom flesta storstäder bondgårdar och växthus som låg runt städerna och var morgon drog man på hästkärror in färsk mat som såldes i saluhallar och marknad till befolkningen, det skulle fungera idag med. Men mycket som sätter käppar i hjulet är mammon, finns det mat på andra sidan jordklotet som är någon krona billigare (och producerat under bedrövliga omständigheter) så är det "bättre" enligt dagens mamnmonistiska syn. små bondgårdar som förr var familjeföretag som hade omsorg och känsla för djuren har slagits ut för jätteföretag som kan ploppa ut ägg och döda hönor till lågt pris tyvärr.Men på sikt får man hoppas på förändring =)

   Radera
  15. Här kommer lite bilder från kolonin jag lovade om pågående projekt =)

   Här har jag ställt upp 2 pallkragar och ska bli några till när jag är klar,toppade med jord så det blir en hög i pallkragen är det tänkt för att odla som sydamerikanska indianer gjorde, finessen är att det blir lättarberat på en sådan begränsad yta och kommer upp från marken som skonar ryggen

   http://i1180.photobucket.com/albums/x409/larsnilsson1/IMG_1317.jpg

   Som syns av bilden har gräset börja ta sig så smått som jag sådde i höstas, att ha pallkragar med hönsnät runt pga kaniner ser inte så fantastiskt ut :

   http://s1180.photobucket.com/user/larsnilsson1/media/IMG_1299.jpg.html?sort=3&o=33

   Så min tanke är att bygga krukor och använda pallkragarna till potatisen istället, som man kan ställa på det fina gräset, blir lättskött då ,när man bara klipper runt krukorna. Jag tillverkade en del sådana på test förra året:

   man kan köpa och blanda i piggment i cementen och få terrakotta exempelvis:

   http://i1180.photobucket.com/albums/x409/larsnilsson1/IMG_1292.jpg

   eller måla dom hur man vill

   http://i1180.photobucket.com/albums/x409/larsnilsson1/IMG_1293.jpg

   eller naturell

   http://s1180.photobucket.com/user/larsnilsson1/media/IMG_1294.jpg.html?sort=3&o=40

   Har sjöstens plattor som ligger och skräpar och testade mura fyrkantiga krukor i helgen, men cementen ville inte "brinna" och får göra ett nytt försök när det blir mer värme, så la plattorna på hög så länge och gjorde dom rena från murbruket

   http://i1180.photobucket.com/albums/x409/larsnilsson1/IMG_1296.jpg

   Fågelbad med intryck av rabarberblad fixad förra året klarade ju vinter och is lyckligtvis =)

   http://i1180.photobucket.com/albums/x409/larsnilsson1/IMG_1298.jpg

   Kompostbingen som var murken revs och fraktades bort

   http://i1180.photobucket.com/albums/x409/larsnilsson1/IMG_1322.jpg

   Grannen har som synes en liten brun kall kompost men jag funderar på varmkompost bygge, som synes var förre koloni ägaren en riktig vandal, grävde ner massa svart plast i marken :P antagligen för att hålla ogräset borta.

   Isoleringen inne i stugan är klar och sitter man på sin stol i hörnet och tar en panorama bild med mobilen på rummet ser det ut så här:

   http://i1180.photobucket.com/albums/x409/larsnilsson1/IMG_0500.jpg

   värmekälla är värmeljus och gasolbehållare med campingkök köpt på biltema, som räcker för att få 20 grader där inne efter någon timme, stugan har 2 rum så det ena är kallföråd där jag har spadar,grepar,jordfräs m.m.

   växterna här i skåne "ligger på lur" knoppas och väntar på värmen..

   http://i1180.photobucket.com/albums/x409/larsnilsson1/IMG_1310.jpg

   http://i1180.photobucket.com/albums/x409/larsnilsson1/IMG_1308.jpg

   http://i1180.photobucket.com/albums/x409/larsnilsson1/IMG_1309.jpg

   ja det finns mer koloni bilder på photobucket på olika detaljer som jag inte tog med här pga utrymmes skäl.

   Radera
  16. Du är ju helt fantastisk. Lite synd att det inte går att vara klicka på en länk. Man måste kopiera, byta app och klistra in. Men det är väl jag som är lite bekväm av mig.

   Lars, är du intresserad av de här olika projekten om att bygga samhällen som fungerar på ett bättre sätt än dagens? Såg en intervju med någon, glömt namnet. .återkommer

   Radera
  17. tack tack klaus =) jag funderade på det också om ifall det går att lägga ut länkar som man bara klickar på, ska undersöka det bättre till nästa gång jag lägger ut bilder, det finns en del sådana du talar om med visioner om hur man kan leva (annorlunda) här på jorden . Jeff Lawton exempelvis permakultur lärare.

   https://www.youtube.com/watch?v=QVo2bOIN_AA

   Han slutar klippet med att säga att så här kan vi bebo jorden förevigt. finns en österrikisk bonde sepp Holzer som byggt om hela sin gård till självbärande miljövänligt grisar på fridrift, som har fiskar i sina dammar osv

   http://www.holzerpermaculture.us/

   Just "food forest" som Jeff är inne på tycker jag är superspännande..en skog av mat och byggmatrial. i maroco där Alma var fanns det ju något liknande som var 2000 år gammalt och enligt det Jeff Lawton klippet försörjde den matskogen 800 familjer.Det går kanske lite på tvärs med det västerländska tänkandet att alla lösningar måste vara så teknologiska att leva ett hållbart liv här på jorden ;)

   Radera
  18. Jag som hoppas att en BÄTTRE, renare, energisnålare teknik ska ha en väsentlig roll i framtiden.

   Radera
  19. Absolut Klaus =) solpaneler vindkraft bioenergi förbättras ju hela tiden, Sveriges regering har avgivit löften att dra ner på olje använding,dock svårt att se hur det ska hjälpa lantbruket som är jätteberoende av stora mängder diesel och för att framställa konstjödning att våran mat är marinerad i olja är inte fel att säga. och hur blir det när vi till sist når "peak oil" dvs att vi inte längre kan pumpa upp denna begränsade resurs i den takt vi behöver ? vet inte om du orkar se men detta program illustrerar kanske det jag vill ha sagt.med forest garden som låg teknologisk.

   https://www.youtube.com/watch?v=ixx1c3RSw_8

   Radera
  20. Jättefin och intressant film. Det där med plöjning som helt onödigt börjar väl sprida sig även till "storjordbruken" och man slipper släppa ut växthusgaser också.

   Ja i stora delar av Afrika är detta system vanligt med flera våningar i trädgården så man får ut mycket mat på få kvadratmeter utan kemikalier och traktorer.

   Radera
  21. För lång just ikväll, men av det lilla jag såg så kände jag att jag VILL åka till Devon.

   Radera
  22. För lång just ikväll, men av det lilla jag såg så kände jag att jag VILL åka till Devon.

   Radera
  23. Exakt Alma,har sett några Amerikanska majs bönder (på film) som låter stjälkar och annat från föregående år ligga kvar så att det bildas mylla och fukt , som i en skog där top lagret är väldigt mjukt och rikt på mikroorganismer, lätt att så i det och behövs ingen plöjning . exakt som du säger om skogsträdgården som ger mat på många lager medans ett västerländskt vetefält bara växer platt på marken, och är väldigt monokultur dvs känsligt för angrepp och rejäl svacka i skörde resultat som resultat.

   Radera
  24. Klaus, jag såg hela och vill också till Devon! Där måste Tom Bombadill bo!

   Lars: Dssutom är de stora vetefälten oskuggade så vetet får cancer och skadas av alltför mycket ljus lärde jag mig på Ångström.laboratoriets miljödagar för några år sedan. Stora fält som dem är bara bra för stora maskiner som i sin tur bider afst bönder i skuldfällor de aldrig kommer ur. På samma sätt som fiskare fastnar med dyra båtar och för att betala måste skära av den gren de sitter på genom att fiska ut haven. (bankerna igen;)

   Radera
  25. binder fast bönder, ska det stå-för bråttom mitt i morgonstöket=)

   Radera
  26. Klaus, en bättre teknik är den som utvecklats av Amish där man använder hästar i jordbruket med en massa fiffiga lösningar maskinmässigt ändå. Smart och miljövänlig teknik.https://youtu.be/HcYudk24Q8s

   Vackert är det också! Fast det tycker ju en del om traktorer med=)

   Radera
  27. Jo, men det skulle t ex vara värdefullt med jätteeffektiv vind- våg- solkraft för uppvärmning och el så att man inte behöver hugga ner skogar för bränsle. Bara ett exempel.
   Return to stenåldern är inte mitt ideal, sådana folk finns ju redan på t ex Nya Guinea.

   Radera
  28. I Östafrika redan för länge sedan fanns det projekt som gick ut på att använda solenergi lågteknologiskt tex kan man koka vatten i ett slags upp och nervänt paraply med reflekterande yta där man hänger kitteln i "kryckan" och varmvatten fick man till duschen i vattentankar på taket. det som gör att lågteknologin utvecklas så osynligt och omärkbart är attd et finns lite pengar tat tjäna på den genom att den är billig och råvaran: vind och sol är gratis. Annars hade vi för länge sedan satt upp solpaneler i Sahara som försörjde hela Afrika och Europa med el.

   Radera
  29. Intressant amish klipp Alma =)ett exempel jag kan ta med low Tech som fungerar här och nu är ju frukt och bärodlingar i skåne som har självplockning, det behövs ju inte tonvis med diesel och skördetröskor ,traktorer för att det ska fungera. sådana odlingar behöver ju bara lätt underhållas och skulle fungera utmärkt även med häst o vagn. Men lantrbruk i västvärlden har ju inte utvecklats senaste 2000 åren vi släpar fortfarande en plog genom marken som kräver enorm kraft konstgödning,gifter,tröskor och jag är 100% säker på att det finns betydligt smartare sätt att bli mätt på ;)

   När det gäller teknologi håller ju maroco på just nu att bygga världens största solkraftverk med tysk hjälp.

   http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/01/tyskland-hjalper-marocko-med-bygge-av-solenergianlaggningar

   Något jag tittat på och experimenterat med lite i kolonin är luftsolfångare som exempelvis Bauhaus säljer.

   http://www.bauhaus.se/varme-kyla/inomhusklimat/solpanel.html

   Mycket enkel teknik med luft som värms upp av solen, läste om en kille på en "alternativ" sida som instalerat en sådan och blev av med 1/3 av sin uppvärmingskostnad.

   Ett annat exempel är ju lågenergihus med rejäl isolering som bara använder 1/10 del av vad gamla hus behöver i uppvärming, men innan menade man ju att man skulle lösa sådant med diesel pannor ,fjärvärme osv med allt vad det innebär av ledningsnät och en värmepanna som består av 100-tals skruvar ventiler osv, som jag skulle vilja kalla för överdriven tro på tekniska lösningar när rejäl isolering löser nästan allt, att man lär av naturen. Nallen i skogen har tjock rock och klarar sig.

   Radera
  30. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  31. Ja varför inte, förr bodde ju folk i tält av djurskinn.

   Radera
  32. Hehe nejdå Klaus, nallen var bara en jämförelse att god isolering funkar i hus enkelt och lätt istället för att överarbeta energi tillförsel, elda för kråkorna brukar man säga .

   Lars

   Radera
 3. Mamma-centrerad religion kommer nog före pappa-centrerad religion, gissar jag. Vad säger antropologerna?
  Det är väl som du säger, att det blivit ett kvinnligt underskott i uppfattningen av treenigheten och då kommer ju "mamma" att förr eller senare bryta igenom.
  Det här låter väl som stereotyper, men jag minns hur löjliga vi tyckte italienska fotbollsspelare var när de blev fällda, de ropade "mama!" och hade sig. Kanske finns det speciella kulturella/psykologiska faktorer med att "mamma" är så stort och centralt ssk i Italien där ju RKK formats mest.
  I norden har man kanske värderat en härdig och lite hård individualism? Vi har ju haft Freja och Lucia uppe hos oss men de är inte lika mycket mamma.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Här hos oss tycket jag att det verkar närmast skämmigt att ropa "mamma!" för män över 20 år, närmast tabubelagt medan det tyckts mig som att det är ok i Italien. Kanske ser vår psykologiska process för frigörande och självständighet olika ut.

   Radera
  2. Intressanta synpunkter för i Norden har ju kvinnan haft en annan ställning än i Italien. Där råder ett strikt hora-madonna samhälle och la mamma är verkligen helig, medan "horan" saknar allt människovärde.

   Hos oss måste väl kvinnor vara mer hårdföra rent fysiskt, att bara stå i köket och laga jättegod mat åt barnen räckte inte för att få småbruk i fjällen att bära sig. Även döttrar ska ju inet gråta för småsaker eller gnälla över mödor här. Jag minns när jag guidade italienare runt Nordkalotten minsta lilla skada behandlades som ryggmärgsskador och tårarna rann hos 50-60-åringar när de tvättade små skrubbsår.

   För att inte tala om gnyendet vid maten... mamma mia!

   De kanske inte är representativa, men en kontrast från vad jag är van vid var det allt.

   Radera
  3. Något HELT annat:

   Såg filmen "The horse whisperer" från 1998 häromdagen. Jag trodde den skulle vara idel socker men jag tyckte mycket om den. Inte minst scenerna med hästen Pilgrim som i princip blev galen efter en fruktanvärt olycka, och som successivt blir sig själv igen med hjälp av Tom, häst-kännare, och den unga Grace, vars häst det är.

   Jag fattade mer om vilka känslor man kan ha för en häst genom den filmen. Såg för några år sedan "Warhorse" men den var så känslostark att jag hade svårt att se den.

   Radera
  4. kanske därför djurklipp är så poppis det berör människor =)

   Radera
  5. Jag gullade både boken och filmen om Pilgrim och Grace. Bken var ännu tydligare en slags modern "Kristens resa" mot självinsikt och kärlek. Hästböcker är förstås en av mina stora passioner så den är en favorit.

   Robert Redford är tydligen själv väldigt hästintresserad och jag tycker det märks i filmen.

   Om "Warhorse och söta djurklipp; vi har ofta lättare att relatera till djur jag minns den hemska scenen i Germinal av Emile Zola där kolgruvan utsätts för ett attentat och massor med människor dör nere i mörkret, alltihop är supersorgligt men det som griper allra mest är när gruvhästen Grand Bataille som blivit blind av att ha varit tio år i mörkret skenar i panik genom gruvan som han inte längre hittar i pga rasen och så dör han förstås. Fruktansvärt!

   Radera
 4. Ja, det mellanmänskliga (i horse whisperer) var väldigt..starkt, som min far brukade säga. En detalj som jag tyckte om var att Grace pappa var en sådan fin och sympatisk karaktär, det gjorde dilemmat mycket intressantare. Och trots att pappan var en bra pappa så hade OCKSÅ Tom en hel del äkta faderskap i kontakten med Grace. (Vem är min broder, min mor och min syster?)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har så rätt i det. Så många goda pappor framställs som töntar i konsten, men både Tom och Grace pappa framställs som kloka och goda män utan att vara löjliga. Jag tror det var Molière som införde "ett päron till farsa" karaktären i kulturlivet och det var inte odelat gott, trots att Molière på många sätt är förtjusande. Att män ska vara våldsamma för att få respekt är en sak som feminismen får slita med men vi är ju på Jesu sida så vi vinner till slut alla goda män och kvinnor=)

   Jag tror att all kultur som leder oss till goda tankar är från Himlen, så tänker jag om Horse whisperer/Mannen som kunde tala med hästar också. Fast boken har ett ganska melodramatiskt slut, där jag tycker filmen är bättre faktiskt, så tror jag båda får oss att bli inspirerade i Himmelrik riktning.

   Radera