Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

söndag 27 mars 2022

Marie Bebådelsedag

 I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria.
Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.”
Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda.
Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.
Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus.
Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron,
och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.”
Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.”
Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.
Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden.
Ty ingenting är omöjligt för Gud.”
Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.  Lukas evangelium 1: 26-38

Maria, är helt klart den tuffaste bruden i det judiska hjärtlandet just när tiden var inne för Guds frälsningsplan att sättas i verket genom att Gud själv skulle födas som ett litet människobarn av en ung kvinna , enligt profetorden hos Jesaja. Hade Gabriel måhända besökt många judiska unga kvinnor, nygifta och trolovade för att inte äventyra hennes liv alltför mycket? Jag vet inte. Det man kan ana är att Lukas antagligen  intervjuade Maria om Gabriels besök och hennes tvivel inför det till synes omöjliga uppdraget. Det vi kan veta är att hon tog på sig uppdraget.

Intressant är att fundera på om hon hade ett val. Var hon, liksom tex Jeremia, utvald utan möjlighet att säga nej: 

Det var det året i den femte månaden, som Jerusalems befolkning fördes bort i fångenskap. Herrens ord kom till mig: "Innan jag formade dig i modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att var profet för folken. Men jag svarade: "Nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala-jag är för ung!" Då sade Herren till mig: "Säg inte att du är för ung utan gå dit jag säger dig och säg det jag befaller dig! Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och skall rädda dig, säger Herren."

Likheterna mellan Marias och Jeremias kallelser är slående. Maria utväljs alltså till en profetjänst. Vadå? Hon var ju bara ett redskap, Guds surrogatmamma?  Nej. I berättelserna om profeternas kallelser och Marias dito syns tydliga likartade mönster. Den gamle Mose som kallas till profet tror inte heller att det skall gå av naturliga skäl, han var inte talför. Den unge Jeremia protesterar utifrån sin ungdom, det vill säga sitt lågt värderade sociala kapital. Maria protesterar eftersom hon är en Bat Mitzva och därför väl bekant med alla kvinnor som varit ofruktsamma och fått mirakulösa löftesbarn av Gud. De hade samtliga haft en man i sitt liv men det hade hon inte ännu haft. Hon bodde ännu inte med Josef.

Liksom Mose och Jeremia blir hon ändå övertygad. Denna renässansmålning tycker jag illustrerar den

Antonello da Messinas "Marie bebådelse"1475

läsande Maria, som var ett älskat motiv under renässansen. Hon var ju av Levi stam, prästsläkten, det förstår vi av att hon är fränka till Elisabet som i sin tur är gift med prästen Sakarias, och från släkttavlan hos Lukas. I Jesus släkttavla hos Matteus är det troligen Josefs släkt vilken härstammar från Juda stam, som relateras. I Levi stam kunde man verkligen lagen och profeterna. jag tänker att Maria måste ha känt igen sig, inte minst hos Jeremia. Kanske var det Jeremias kallelseberättelse som gav henne modet att gå igenom en graviditet med fader okänd för de flesta, när hon nu var trolovad med Josef. 

När hon blir rädd säger Gabriel: "var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud." Till Jeremia gav Gud löftet; "Jag är med dig och jag skall rädda dig." På 1800-talet tänkte nog åhörarna här i Norden på skammen Maria riskerade genom att vara ogift. Dödsstraffet för utomäktenskapligt sex var ju avskaffat sedan 1779 och i verkligheten hade inte detta stränga straff utdömts på länge innan dess. Man var inte så insatt i de hedersregler som styrde livet i Galliléen för 2000 år sedan så Marias mod blev lite bortglömt i den lutherska världen.Men nu är vi medvetna om hur en del flickor som på något sätt sägs ha skadat sin familjs heder behandlas. Inte helt ovanligt är det att det straff som en gång utdelades till vestaler som bröt mot regeln om att inte ha sex under sina 30 år av tjänstgöring i Vestas tempel, drabbar en misshaglig flicka: att begravas levande.

Vi kan nog vara säkra på att Maria hade ett liknande hot över sig. Att bli gravid som trolovad var inget problem, det räknades som att vara gift, men Josef visste ju att han inte var fadern, han kunde välja att ange henne. Men just Josef och Marias relation gör att jag tror att Maria inte var en i raden av unga kvinnor som fick frågan, utan att hon, precis som Jeremia, var noga utvald. Hon måste var tuff själv men det var naturligtvis lika nödvändigt att hon hade en ung man vid sin sida som var något utöver det vanliga. Om vi ska tro Bibelns profetord, och det gör ju jag, var det inte nödvändigt med en kvinna som aldrig haft en man, hon skulle enligt Jesaja enbart vara ung. Ung kvinna heter förresten alma just i detta profetord. Gud är ju inte det bittersta pryd så att Maria utvaldes berodde nog helt säkert på annat än att hon ännu inte flyttat ihop med Josef. 

Men jag som kvinna och feminist tycker det är bra att Jesus föds utan minsta skymt av en man inblandad. Antikens människor trodde ju att kvinnan bara var en jordklump för mannen att så sin säd i. Men Gud visste naturligtvis bättre. Han visste att femtio procent av Jesu DNA skulle komma från Maria en helt vanlig kvinna född av helt vanliga föräldrar på helt vanligt sätt, men hon var av Levi stam, alltså prästsläkten. Den släkt som fortfarande kan DNA-spåras till fyra familjer i Syria Judeae för 2000 år sedan. Jag tycker detta är så fascinerande, Marias och därmed Jesu, DNA är spårbart än idag *. Just här,  just nu vandrar släktingar till Maria omkring med bitar av hennes DNA i sig.

Jesus är alltså fullt ut människa precis som han samtidigt är fullt ut Gud. Det betyder inte att Gud är en jude på 100-talet i provinsen Syria Judeae, däremot betyder det att Jesus är en del i treenigheten och han är Gud. Anden är inte jude på 100-talet i Syriae Judeae men Anden är Gud och fadern är varken sonen eller Anden, men ändå fullt ut Gud.  Alla tre är Gud. Herren vår Gud, Herren är en, kan varje kristen stämma in i.

Vår Gud är alltså så konkret att Jesus DNA ännu finns spårbart här på jorden. Maria födde både Gud och en liten nyfödd gosse som Josef gav namnet Jesus. Och innan det hände rörde inte Josef henne så Jesus har bara Maria som jordisk släkting, en kvinna är Guds viktigaste medarbetare här på jorden. Och hon lär oss något väldigt viktigt:

Maria vet vad det är att ta ansvar för Jesus, Gud, som ett litet barn utan att skylla på Gud **. Jesus ligger utlämnad i Marias livmoder till vad hon äter, andas och gör. Ändå är han så trygg hos Maria för Maria är en hårding. Hon kan ta ansvar för Gud själv. Hon kan lagen och profeterna. Hon är rätt människa för det mest ansvarsfulla och mirakulösa uppdraget någon människa har fått, någonsin. Hon är en kvinna med ett ovanligt uppdrag. Och hon sköter det som en tjej.Maria är verkligen en av de viktigaste personerna som skrivit om reglerna för hela historien. Och hon gjorde det som en tjej!

 


* Se Svenskarna och deras fäder- de senaste 11 000 åren av Karin Bojs.

** fritt efter Etty Hillesum

PS. Lyssnade på helgmålsbönen i p1 som var fin och välsignad, men tro inte att mannen som höll denna kunde skilja på etniciteter och nationsnamn under antiken. Han påstod utan att darra det minsta på rösten att Elisabeth och Maria var "två palestinska kvinnor". Ack! För en språkpolis, och därtill gammal halvklassiker med latin som huvudämne, är det som ett slag i ansiktet att höra det. Maria och Elisabet var judar, de möttes i Judéen och den romerska statens namn på området var vid denna tid Syria Judeae. Visserligen kallades judar som bodde i det ottomanska och senare brittiska Palestina för palestinier men det var 1400 år plus efter att Elisabet och Maria möttes i Juda bergsbygd. Hade han sagt syrier hade han åtminstone inte gjort sig skyldig till en total anakronism. Jag vill inte tro att kyrkans ruttna antisemitiska historia spelar roll än i denna dag. Det är antagligen bara totalindoktrinerad obildning. Men BILDA DIG DÅ, människa!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar