Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

måndag 28 mars 2022

Varför mamma Maria och ingen annan?

Min favoritbild av Jesus och Josef målades 1645-1650 av Bartolomé Esteban Murillo innan modet blev att alltid måla Josef vithårig och lastgammal.

 "Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har kommit till genom helig Ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel(det betyder Gud med oss). När Josef vaknade gjorde han som Herren hade befallt och förde hem sin trolovade. Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son Och han gav honom namnet Jesus. Matteus 1: 20b- 25

Att Josef var som han var har jag redan nämnt som en orsak till att Gabriel kom just till Maria. Att Maria var av Levi släkt var säkert också viktigt. På så sätt var hon släkt med både Mose och Jeremia, som var prästson. Maria är alltså en i raden av prästprofeter i frälsningshistorien precis som kvinnorna som smörjer Jesus är just prästprofeter. Dessutom blir då Johannes Döparen Jesus kusin.  De två mirakulösa löftesbarnen får växa upp tillsammans vilket visar omsorgen i valet av vilka som blev Johannes respektive Jesus föräldrar. Det gamla erfarna och visa prästparet kunde stötta det unga lyhörda och frimodiga timmermansparet. 

Det var alltså en liten hantverkarfamilj Jesus växte upp i. Josef brukar kallas timmerman men det grekiska ordet τεκτων (teknon) var mer än en snickare. En τεκτων byggde i sten, trä, tegel etc och ansågs dessutom vara ett slags rabbi vid denna tid. En τεκτων kunde de heliga skrifterna väl. Det fanns alltså många anledningar för Gud att välja Maria och Josef till sina egna föräldrar, till sin enfödde sons familj. Senare föds också småsyskon till Jesus och dessa blir så småningom  församlingsledare i den galiléiska kyrkan. Maria och Josef med familj visade sig alltså vara perfekta för det stora uppdraget.

Josefs totala lyhördhet inför de änglabesök han får visar att också han har ett speciellt förhållande till Gud redan innan han blir världsberömd genom sin fosterson. han heter ju Josef och det är i drömmen han möter änglarna, precis som drömtydaren Josef,  patriarken Jakobs nästyngste son,fick budskap från Gud i drömmen. Josef fattar i drömmen hur Maria blivit gravid och gör sedan allt för att vara en bra styvfar för Jesus och en trofast make till Maria.

Men det visste inte Maria när hon får änglabesöket. Hon tar ändå emot beskedet utan de många protester som Mose kom med, hon gör det inte heller med Jeremias fasa utan med en självklarhet som jag antar att bara hon kunde besitta.  Hon kunde judarnas historia och visste att mirakelbarn föddes, men aldrig av ogifta kvinnor. Fast när Gabriel gav henne tecknet Elisabet trodde hon direkt. Senare kom hon att tvivla. Hon förstod först inte varför Jesus smet ifrån dem till templet i Jerusalem. Hon kom till och med  att bli besvärad av Jesu predikande och drar med sig hans småsyskon ut på stan för att hämta hem honom en gång.Men hon svek honom inte när de flesta andra gjorde det. Hon var med i bakgrunden under hela hans liv även vid hans död och begravning. Hon var en riktig mamma med sin oro och sin trofasthet, med sin stolthet och sin självkänsla. Just självkänslan är nog en viktig orsak till att Gud valde just Maria.

Vid bröllopet i Kana märks denna orsak till att Maria valdes ut. Hon vet mer än de flesta vem Jesus är men hon tjatar på honom ändå när han säger att hans tid inte kommit ännu. Jag hörde några Dominikanbröder i en kommunitet i Lund som tog upp en sak jag aldrig tänkt på: detta att Maria säger emot Jesus och pressar honom att göra ett mirakel på festen är ett bevis för hennes personlighet som vill hjälpa med det hon kan. Att be Maria om hjälp med förbön har i långliga tider varit otänkbart för en protestant ändå tänker jag att det finns logik i att be henne om hjälp i bönen. Hon gör ju precis som Jesus säger att vi ska göra när vi ber: tjatar.

Jesus berättar senare en liknelse om änkan och domaren där änkan på många sätt liknar Maria under bröllopet i Kana. Och Jesus berömmer änkans tjat och envishet att inte ge sig. Jag tänker att denna envishet och uthållighet hade han sett hos sin mamma många gånger. Alla dessa liknelser om kvinnor som tjatar, kvinnor som städar för att hitta ett mynt eller bakar en styrkekrävande jättedeg är nog helt enkelt minnen från tiden med Maria när han var barn. Innan det föddes systrar fick Jesus vara med i hushållssysslor det visar många av liknelserna. Han vet både hur man lappar kläder och hur man bygger hus.

Att han kände till jordbruk och fiske var inte så konstigt, det visste alla eftersom jordbruk och fiske var stommen i ekonomin i Galliléen. Men alla kunde inte bygga hus som Josef och inte så många pojkar var insatta i kvinnornas sysslor varken på åkern eller i hushållet. Detta tyder på att Josef och Maria var ovanliga föräldrar på så sätt att Jesus fick vara med både i Marias vardag och i Josefs, åtminstone som liten, innan systrar trädde in i hans ställe vid Marias sida.  Och Marias personlighet var nog med alla mått mätt en stark dito. I allt ger hon ett tufft intryck. Även i valet av make. 


  

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar