Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

tisdag 8 mars 2022

8 mars internationella kvinnodagen en ny spännande podd

Oxar, evangelisten Lukas symboldjur symboliserar det arbetande folket, de fattiga Bildkälla: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leiterwagen.jpg

 Jag överlämnar mig i dina händer.
Du befriar mig, Herre, du sanne Gud. Psaltaren 31:6

 

Jag läste i Dagen om en ung pastor , Sara Forslund, som gör en podd om kvinnorna i Bibeln. Jättebra initiativ. Det finns mycket att gräva där. Jag gör det själv så vi tackom nu så gärna. Jag har lyssnat på de två första avsnitten.

I första avsnittet tar de upp kvinnorna som smörjer Jesus, eller som de menar i podden, kvinnan som smörjer Jesus. Ja, ni förstår min invändning eftersom jag tagit upp detta förr: hur man rensat bort kvinnorna ur evangelierna. Varför skulle Matteus, Markus och Lukas ha skrivit om samma händelse som Johannes? Vad säger att Jesus absolut bara smordes en enda gång av en enda kvinna? Jo, den kristna traditionen som blev formaliserad under påve Gregorius I. Han , och förstås många män runt honom, uppfattade antalet kvinnor i evangelierna som besvärande stort. De började alltså reducera och tiga ihjäl många av dessa kvinnor. Enkelt är till exempel att slå ihop många Marior till en person. Så gjorde Gregorius I Maria Magdalena/Tornet till en fd prostituerad , kvinnan i Simons hus, OCH syster till Elisabeth och Lasaros. Men Bibeln talar aldrig om Maria Magdala som annat än en framstående lärjunge som fått tillnamnet Fisktornet, ett torn varifrån man ser långt över Gennesarets sjö och spanar efter fiskstim inför fiskafänget. Hon försörjde dessutom lärjungarna och Jesus med sina tillgångar. (Lukas 8) och är definitivt inte syster till Marta och Lasaros i Betania.

I podden påstår de alltså att den okända kvinnan/Maria från Betania är den enda  kvinnan som smörjer Jesus inför hans lidande och död. Man menar där att Lukas skrev senare än Markus och därför tog fel och dessutom trycker Lukas ner kvinnorna????och menar att en okänd synderska gjorde detta i Simon den spetälskes hus som en del i detta nedtryckande. Jag tror podden har fel, inte Lukas. 

Typiskt för Lukas är nämligen att lyfta fram de mest utstötta i samhället. I denna berättelse möts en före detta "oren" och utstött man, Simon som varit spetälsk. Och en kvinna som i staden anses som syndig= oren. Typiskt Lukas. Det är därför Lukas som lyfter fram kvinnorna allra mest av evangelisterna. Att misskreditera hans berättelse som en frukt av att han skriver senare än Markus är därför att skjuta oss kvinnor i foten. Jesus mötte sannolikt fler än de kvinnor som nämns i evangelierna. Det fanns ett enormt motstånd mot kvinnor under antiken. I de flesta antika texter av detta slag är kvinnor ytterligt sällsynta. Vi såg som talande djur och boskap. Vi kan nog vara ganska säkra på att evangelierna också redan rensat ut en massa kvinnor, precis som Gregorius I sedan rensade ännu mer men utan att direkt stryka kvinnorna utan genom att knö ihop många kvinnor till en enda. Men Lukas har flest kvinnor med av alla evangelisterna.

Alltså är jag helt övertygad om att Lukas inte svamlar när han beskriver händelsen i Simon den spetälskes hus vid en annan tid och på en annan plats än Matteus och Markus.  Han kan till och med beskriva en annan  händelse än Matteus/Markus. Jag ser att detta är Matteus/Markus sätt att lyfta det de såg som viktigast med kvinnan i Simons hus medan Lukas konsekvent lyfter fram de mest föraktade som det viktigaste. Läs själv i Matteus 26: 6-13, Markus 14:3-9  och Lukas 7:36-50. I Matteus och Markus evangelium är det kortfattat och de lyfter fram hur kvinnans handling kommer att väcka tro runt i världen. I Lukas evangelium näpser Jesus fariséerna runt bordet och avslöjar deras hyckleri och högmod gentemot kvinnans som gör rätt och de som gör fel. Och, som sagt, det kan vara två olika händelser.** Vi vet inte, kanske blev detta en trend bland kvinnor kring Jesus som startade av kvinnan i Galliléen som Lukas beskriver? Det är inte nödvändigt att dissa och förneka Lukas variant för att förstås dessa texter som feministiska.

Men att Maria i Betania inte skulle smörja Jesus hemma hos sig utan vara identisk med kvinnan i Simons hus? Johannes tog alltså också fel. Johannes är tydlig med att det är hemma hos syskontrion som benämns som Jesu vänner i evangelierna Jesus blir smord av Maria, syster till Martha och Lasaros. Läs själva Johannes 12:1-8. Det är väl inte på något sätt omöjligt att Jesus smörjs både av en okänd kvinna och en nära vän? Matteus, Markus och Johannes lägger dessutom händelsen i nära anslutning till Jesu död, medan Lukas tar med händelsen tidigt och just innan han går in på kvinnorna som följde Jesus i kapitel 8. Visst kan han ha fått fel information men jag tänker att det är olika tillfällen som dessutom lyfter fram respektive evangeliums favorittematik. Matteus, det judiska evangeliet och Markus, det ivriga evangeliet med världsmissionen i fokus tar upp att kvinnan kommer att bli världsberömd pga att hon fattade vem Jesus var och smörjer honom till hans begravning.

Johannes lyfter fram Martha, Maria och Lasaros, Jesu vänskap med dem och Lasaros uppståndelse. Det transcendenta är i fokus hos Johannes, människans möjlighet att vara nära vän till Gud, Guds barn, till Jesus. När Maria smörjer Jesu fötter visar hon både vänskap, kärlek och förbereder begravningen-samt ger Johannes möjlighet att visa att Judas blivit korrupt. Kvinnan i Simons hus häller hos Matteus och Markus olja över Jesus huvud, kvinnan hos Lukas smörjer hans fötter med balsam dvs smörjer honom med kunglig helande olja-som en präst, Lukas lyfter både det kungliga med det dyra balsamet*** och det helande; han använder alltså ordet balsam, som var ett dyrt läkemedel***, Lukas läkaren. Och i vems hus befinner Jesus sig.....tada: hos en spetälsk som blivit helad!

Hos Lukas lyfts också både Jesus och kvinnans låga status tydligt fram , hon kan absolut vara  samma kvinna som hos Matteus och Markus, men Lukas ger mer information om var Jesus och kvinnan befinner sig i huset. Simon, värden, ser vad som händer , fast Jesus sitter långt borta från värden och det sker i smyg eftersom kvinnan närmar sig bakifrån Jesus. Simon ser men fattar inte vad som sker. Matteus/Markus tar fram det konungsliga/messianska genom att smörja på huvudet, Lukas det prästerliga hos Jesus- men även hos kvinnan/kvinnorna.

Jag ser alltså inget förnedrande i Lukas text och jag håller inte alls med podden om att vi glömt bort kvinnan och hennes handling. Ytterst få händelser finns med i alla fyra evangelierna. Detta är en incident som, kan vara flera, men de/n nämns i alla fyra. Dessutom, här sitter jag nu och försvarar Lukas vinkel på berättelsen och fastän Gregorius I lyckades med att tiga ihjäl en hel del av kvinnorna kring Jesus, firas minnet av detta onsdagen i varje Stilla vecka . Hon är absolut inte bortglömd. Men jag har en lösning på att vi borde minnas mer: Vår dåvarande ordförande i Kiruna Missionsförsamling, Kerstin Svonni, fick en dröm där Gud tydligt sa: " Ni har brödet och vinet , men var är oljan?" Vi skaffade ett oljekrus till altaret, det står alltid framme, och vi smörjer nu den som vill med olja vid förbön. Även i podden har de ett fint förslag som jag glatt säger ja och amen till! Men jag är inte helt säker på vad påven tycker;-)

Ibland behöver vi kvinnor inte dra på oss offerkoftan utan se saken från många vinklar. Kvinnan/kvinnorna som smorde Jesus är inte glömd/a, hon/de har av en del framställts som mesig/a  men helheten av berättelsen är inte att hon/de är mesig/a*. För att sammanfatta:Matteus och Markus tar fram det profetiska och missionerande i händelsen med kvinnan i Simon den spetälskes hus. Lukas lyfter fram hur illa Jesus och kvinnan behandlas hos Simon, som alltså varit spetälsk och mycket väl visste vad det innebar att räknas som oren. Ändå är Simon dryg och otrevlig mot både Jesus och kvinnan och Jesus avslöjar detta hyckleri. Kanske hade Jesus sagt samma ord till Simon en gång, när han helats från sin spetälska: "Din tro har hjälpt dig. Gå i frid."?


Lukas  gör ju Simon till en tydlig spegelkaraktär till kvinnan eftersom spetälska var rituell orenhet liksom kvinnor i stort sett alltid var rituellt orena. Vi får inte veta hur hon syndat***, Jesus säger inget om detta utan vänder Simons ord rakt emot honom. I spegelbilden är det Simon som är ond och oren och kvinnan som är god och ren. Jag ser inget antifeministiskt i detta. Man kan lika gärna säga att Matteus och Markus är nedlåtande när de lyfter fram att Jesus säger "varför gör ni henne ledsen?"

På denna stora dag  den 8 mars vill jag alltså upprätta det evangelium som lyfter fram flest kvinnor, nämligen Lukas evangelium****.  Läs gärna själv och se efter vad du hittar i dessa texter om två, tre olika händelser där Jesus smörjs av kvinnor. Kanske hittar du något helt annat än jag. Tilläggas kan att de som smort kungar i Bibeln alltid var präster, Samuel smorde både Saul och David till kungar. Än idag är det prästens uppgift att kröna monarker ,samt smörja till helande och inför begravningen. Men på Jesus tid gjorde kvinnor i ordning döda kroppar för begravning. Här gör kvinnor båda delarna: smörjer till kung och till begravning. Jag ser början till den världsordning som börjat smyga fram i exempelvis denna utmärkta podd Bibelns kvinnor och sedan kommer att råda när Himlen landar. Kvinnor och män är människor, alla kan vi vara orena, alla kan vi bli helade, alla kan vi inneha alla tjänster i Guds rike.

 


* hon bryter in på en fest hon inte är inbjuden till.

*** Balsam (latin: ba'lsamum, grekiska: ba'lsamon, ursprungligen semitiskt ord) är en typ av liniment. Det förekommer naturligt som en blandning mellan olika ofta välluktande oljor, och utvinns från träd som är hartsrika. Balsam nämns i Bibeln (Balsam från Gilead) och det spelade en viktig roll som läkemedel för sårbehandling förr. I vardagligt tal används termen ibland som synonym för "läkedom" eller "tröst".

** nardusbalsam var dyrt och kvinnan sägs hos Lukas vara en synderska. Hon kommer in med denna dyra balsam och fariséerna gillar henne inte. Jag tänker att hon kan ha varit sierska med en stor kundkrets. Raka motsatsen till en renlärig farisé religiöst sett. Spåkvinnor fanns det gott om i Romarriket vid denna tid. Kanske är kvinnan i Lukas evangelium den som satte trenden genom att hon har en profetisk gåva, sedan var det fler kvinnor som gjorde detsamma med henne som förebild? Tog sig rätten att crasha partyn, göra prästtjänst, slösa dyrbara saker, följa Jesus. 

****Det finns tusen andra sätt att tolka texten än att Lukas vill dissa kvinnorna kring Jesus och i den kristna församlingen.  Tvärtom är det Lukas som tar med liknelserna om Gud som en bagerska, Gud som en städerska. Är de alltså inte autentiska eftersom han skrev senare än Markus? Menar verkligen podden detta? Att Lukas inte tiger ihjäl kvinnorna kring Jesus borde inte ses som en fientlig handling mot kvinnor. Jag läser hela Bibeln som ett budskap om de små och förtryckta oavsett kön. Och naturligtvis finns alltid en kvinna längre ner på skalan än den fattigaste, mest utstötta man. Det är därför omöjligt att inte vara feminist som kristen. Däri ser jag Lukas som en bundsförvant och inte som en fiende.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar