Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

lördag 19 december 2020

Fjärde advent

Marie Bebådelse ca 1423 av den sk.Flémalle-mästaren, Robert Campin (1375-1444)

Nu tänds det fjärde ljuset och Marias söndag firas i advent. Vi minns en höggravid kvinna som för tvåtusen år sedan ger sig ut på en resa tillsammans med den man hon ska gifta sig med och fostra en ganska vanlig familj med, trots att hon är den ovanligaste kvinnan som någonsin fött barn. Maria med magen full av Gud är inte lik de andra mirakelmammorna i Bibeln. Patriarkernas halvsystrar och trippelkusiner hade alla behövt mirakel för att få barn, eller dog i barnsäng, men de hade ändå varit en man inblandad i barnens tillblivelse. Simsons föräldrar fick sonen som bönesvar, liksom Hanna födde Samuel efter bön, men de var alla gifta. Maria, däremot, har inte känt någon man innan hennes äggcell befruktas av Helig Ande.

Maria föder sedan söner och döttrar, systrar och bröder till Jesus. Lillebror Jakob blir sedan föreståndare för den första kristna församlingen. Maria och Josef tillhörde levitiska släkter, den släkt som nu kallas Cohen/Kahan. Lite ligger det alltså i det stundentikosa skämt som ledde till boken Holy Blood Holy Grail och Da Vinci koden. Det lever människor som är släkt med Jesus ännu i denna dag. Klaus tog upp en av de mest kända släktingarna till Jesus genom Maria. Vi läser i Lukasevangeliet att Sakarias, Elisabet och Maria är av prästsläkt och i Jesu stamtavlor  (Matteus och Lukas) framgår också den levitiska släkten.

Det DNA som Maria bidrog med till Jesus med sin äggcell lever kvar. Judendomen är ju matrilineal, det innebar att den som fötts av judisk mor är en jude (det räcker inte med bara en far, medan enbart en judisk  mor räknas som judiskt påbrå) . Vi vet också att vi har hela celler från mammas, mormors, mormorsmors osv. kroppar sedan vi låg i livmodern. Lättast är att följa Y-kromosomer eftersom de är små och innehåller lite information och bara män har Y-kromosomer.  Mitokondrie-DNA, däremot, ärvs enbart från mamman och ärvs rakt ner i tusentals generationer. Så kan vi följa folkförflyttningar och nu har det blivit mode att släktforska med DNA. Vi kan alltså spåra också vem som var Jesu systrar. Marias celler lever kvar på jorden, det innebär alltså att Jesu mänskliga DNA ännu finns ibland oss.

Varför är det så intressant? Jo för det visar att Jesus var fullkomligt människa också. En mänsklig äggcell, med gener från Sara och en livmoder med celler från Rakel blev Jesus början. Dessutom finns detta DNA kvar hos oss ännu idag. Tanken svindlar när man inser hur nära vi människor står varandra både över tid och rum. Inte så konstigt att kristendomen är icke-nationalistisk. Vi som är Guds barn har inget annat släktskap än det med Gud som räknas, som Psaltaren 45 diktar:

Hör, dotter, och giv akt

och böj ditt öra härtill:

Förgät nu ditt folk
och din faders hus,
och må konungen få hava
sin lust i din skönhet;

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar