Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

torsdag 10 december 2020

Malin

 


Vid Gennesarets sjö fanns torn. De fungerade som våra älgtorn och användes för att se fiskstimmen på sjön. Torn som dessa kunde kallas Migdal/Magdal och gav namn till en världsberömd kvinna, Maria Magdalena. Jag har, liksom många andra, sett det som ett namn i stil med Leonardo da Vinci, Hildegard av Bingen eller Elis i Taserud. Men en duo av två kvinnliga forskare fick mig att tänka annorlunda. De kom med övertygande bevis för att namnet Magdalena mer var ett sådant namn som Boanerges, Seloten och Petrus, alltså tillnamn som Jesus gett dem i lärjungaskaran som utmärkt sig på något sätt.

Maria var redan på denna tid oerhört vanligt och i Jesu lärjungaskara fanns flera marior utöver hans mamma Maria. Ja, de hette förstås Miriam, men ni fattar. Maria Magdalena var en framstående lärjunge till Jesus , det märks tydligt både i evangelierna och i den tidiga kristna traditionen (jag menar inte den sena gnostiska traditionen från 200/300-talet e. Kr. eller det senmoderna studentikosa upptåg som gav upphov till spekulationerna i Holy Blood , Holy Grail och Da Vinci-koden, utan den som kan härledas till Maria själv och de övriga första generationens kristna.

Petrus betyder liten sten, liten klippa, boanerges betyder åskans söner och seloter var ett parti som ville återupprätta dne självständiga staten Israel. Varför skulel då just Magdalena bara syfta på  en plats? Speciellt som platsen syftar på något så viktigt symboliskt för kristendomen som fiske borde det betyda mer än bara födelseorten. Inte ens Jesus från Nasaret är bara ett "da Vinci" utan hör också ihop med profetian "han ska kallas nasaré/telning" och varför inte Guds nasir. 

Mycket talar för att tornets funktion som redskap för att se långt och upptäcka fiskstim hör ihop med Marias personliga gåvor till lärjungagruppen. Ett textställe som de tåv kvinnliga forskarna inte tog upp är det där Jesu profeterar om framtiden: "Där liket ligger samlas gamarna/örnarna" vilket tolkas som kvinnorna vid graven som såg den tom. Maria var också den första som mötte Jesus efter hans uppståndelse. Örnar har också god utsikt och stora vyer liksom man ser långt från ett torn. Just fisktorn var inte heller till försvar mot fiender utan till för att se stimmen , förutse var det var lönt att kasta ut näten och när det var dags att lägga ut från land. Där bereddes också fisken till mat och torkades för att hålla länge.

Alla som heter Malin, dagens namn, kan alltså känna sig både vidsynta och framsynta eftersom Malin är en svensk form av namnet Magdalena.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar