Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

söndag 20 december 2020

Maria och Elisabet

 

Bild från Svenska kyrkans hemsida


 

I just denna stund lyssnar jag på Andliga sånger i P2. Idel Maria-sånger. Nyss lyssnade jag på "Mary did you know?" och nu på en vaggvisa med text av Bo Setterlind. Båda sångerna tar fasta på Marias mänsklighet och kärlek för barnet, för hon var ju en helt vanlig kvinna, visserligen av levitisk släkt men Jesu liknelse om den barmhärtige samarierna visade ju att det inte alls gjorde leviterna övermänskliga på något sätt. Och en liten tid innan Maria fick änglabesöket hade hennes släkting Sakarias gjort bort sig och blivit stum därför att han var en vanlig människa som ifrågasatte att han och hans gamla hustru Elisabet skulle kunna bli biologiska föräldrar på ålderns höst.

Tydligen har man i kyrkliga kretsar kritiserat "Mary did you know?" eftersom de anser att Maria naturligtvis visste att Jesus var "the great I am". Jag undrar hur de bygger denna föreställning? Inget i evangelietexterna antyder detta. Maria , och Elisabet, visste att de väntade speciella barn. De kunde naturligtvis berättelserna om Sara och Rebecka, Simson och Samuel och förväntade sig troligen något i den stilen. Varför skulle Maria redan ha förstått att hon bar på Gud själv? Hon förväntade sig inte ens en uppståndelse efter döden på korset där hon var med och begravde honom. Varför skulle hon det? Simson gjorde sitt mäktigaste stordåd när han dog men han fortsatte vara död efter det.

Dagens bibeltext ger då ingen ledtråd till annat än att de Maria-sånger som tar upp hennes oro , undran och beskyddarinstinkter har mycket fog för sig:

Några dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd;

hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet.

När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande.

Hon ropade med hög röst: »Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig.

Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig?

När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd.

Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.«

Då sade Maria:

»Min själ prisar Herrens storhet,

min ande jublar över Gud, min frälsare:

han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.

Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:

stora ting låter den Mäktige ske med mig,

hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom

varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm,

han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner,

och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor,

och rika skickar han tomhänta bort.

Han tar sig an sin tjänare Israel

och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham

och hans barn, till evig tid.«

Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem.

Båda kvinnorna, som var kusiner, bar på löftesbarn, den ena pojken skulle bli mer framstående än den andre och i vanlig Guds oordning skulle den yngre vara det mer framstående barnet av de två andrakusinerna. Ingen av dem verkar förstå att det är just Messias lilla embryo som växer i Marias livmoder. Det tänker jag var bra för Maria. Vilken enorm börda att bära att föda, amma och fostra honom annars. Hur skulle det ha varit att lära honom till timmerman, som  pappa Josef *gjorde, om han visste att detta är Gud själv? Hur tar man tag i syskonrivalitet om man vet att äldste sonen är Gud?

De som menar att detta inte var förborgat för Maria tills Jesus uppstod från de döda har nog inte förstått vilken enorm vördnad en jude känner inför "The Great I Am". Det är en halvsekulariserad facit-i -handen tro som inbillar sig att Maria var en slags halvgudinna fullt medveten om sin och barnets storhet. Då glömmer man att hon aldrig hade hört "O Helga natt " på julottan som vi. Här krävs att vi går tillbaka till judendomen för att verkligen förstå Marias storhet och hur väl hon tar sig an uppdraget. Och varför inte läsa Lukas igen, det evangelium som verkar ha haft Maria som en av källorna?

Den som vill lyssna till sångerna jag refererar till kan göra det här i trettio dagar framåt.


Två moderna, facit-i-handen bilder av kusinernas möte illustrerar dagens lucka. Lars Gerdmar är ikon-målaren som använt moderna bilder av foster i livmodern för att göra den nedersta ikonen.Detta bildval beror på två saker. 1. det mest uppenbara : vi har förstås inga autentiska bilder av kusinernas möte. 2. tron lever ännu idag och på tvåtusen år har den Heliga Ande gett oss fler och fler ledtrådar. Hen har lett oss under valv efter valv av insikter givna av generationer kristna plus vetenskapens framsteg så vi vet hur genetiken fungerar om hur barn växer i livmodern. Varken Johannes eller Jesus såg ut som två vuxna män i livmodern-även om de här ser väldigt onaturliga ut är detta närmast naturalism jämfört traditionen som fanns innan man visste om äggets betydelse för mänskligheten. Ikoner av Maria i genomskärning där Jesus ser ut som en pojke i Bar Mitzva-ålder i antika kungakläder är den vanligare ikon-traditionen. Gå gärna till Lars Gerdmars sida och lär mer om ikontraditioner.*Josef, pappa? Jo, den som fostrar barnet är den riktiga pappan, för jag ser faderskap som en aktivitet, ett livslångt åtagande, inte som en spermadonation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar